TJO Konsultatsioonid

Väike-Paala 1, 11415 Tallinn
Tel 665 9525
Faks 665 9521
info[at]tjo dot ee

Otsi:
EST ENG RUS

Login
Kasutajanimi:
Parool:
Unustasid parooli?
Registreeru

  Konsultatsioon

Konsultatsiooniteenused

Erinevad käsitlusviisid

EASi toetused

Tellin tasuta lühikoolituseFirmast

Konsultatsioon

Koolitus

Kasulik info

Uudised

TS 16949

ISO/TS 16949 juhtimissüsteemi arendamine, koolitused, auditid

ISO/TS 16949 nõuetele vastava kvalitedijuhtimissüsteemi väljaarendamine eeldab märksa põhjalikumat lähenemist, võrreldes ISO 9001ga. Kui vajate abi, siis kutsuge professionaalid appi. Järgnevalt on esitatud põgus ülevaade:

 1. ISO/TS 16949 standardist,
 2. ISO/TS 16949 koolitustest (tasuta ja tasulistest),
 3. ISO/TS 16949 konsultatsioonist
 4. Kvaliteedijuhtimissüsteemi siseauditite läbiviimine
 5. Lisainfost ISO/TS 16949 kohta.

OÜ TJO Konsultatsioonid kaasabil on aastate jooksul välja arendatud ja sertifitseeritud üle 300 rahvusvahelistele standarditele vastava juhtimissüsteemi. Oleme valmis oma kogemusi jagama ja teile toeks olema.

ISO/TS 16949 standardist

ISO/TS 16949 on rahvusvaheline standard, mis määrab kindlaks kvaliteedijuhtimissüsteemi baasnõuded autotööstuse alltöövõtjatele. Seda standardit kasutatakse sageli esimese ringi tarnijate hindamisel (see on autotööstuse tarnijate hindamise süsteemides üheks baaskriteeriumiks). Vanasti kandis ISO/TS 16949 standard nimetust QS 9000, kuid juba pikka aega on kasutusel ISO/TS 16949, mida sageli kutsutakse lühidalt TSiks või TS 16949ks.

Iseenesest ei ole tegemist üle jõu käiva standardiga, kuid see sisaldab ISO 9001st põhjalikumaid nõudeid. Kui ettevõttes on juba juurutatud ISO 9001 nõuetele vastav juhtimissüsteem, siis aitame süsteemi täiendada ISO/TS 16949 nõuetega.

NB: Standard ISO/TS 16949 nõuete sõnastus on küll üldine, kuid see on kohandatud kasutamiseks autotööstuse alltöövõjate poolt. Siingi tuleb leida teie organisatsioonile sobilik tõlgendus. Standard eeldab ka erinevate lean põhimõtete ja statistiliste tööriistade rakendamist. Tõlgenduse leidmisel võib olla abi koolitusest (vt allpool). Loomulikult on TJO konsultandid valmis teile appi tulema (vt tüüpilise nõustamisprojekti kirjeldust).

ISO/TS 16949 koolitused

TJO Konsultatsioonid käest on võimalik tellida erinevaid ISO/TS 16949 standardi nõuetega seonduvaid koolitusi ettevõttesiseste programmidena, sh:

 1. ISO/TS 16949 standardi nõuetele vastav kvaliteedijuhtimissüsteem (TSi nõuete koolitus)
 2. Erinevate statitiliste tööriistade kasutamise alased koolitused. Sellega seonduvalt soovitame tutvuda
  1. kvaliteediinseneri arenguprogrammi koolitustega:
   1. Kvaliteedikontroll ja valimkontrolli standardid
   2. Protsessiohje, SPC
   3. Riskide hindamine, FMEA
   4. Kvaliteedi taseme mõõtmine. Protsesside varieeruvus ja suutlikkuse hindamine, Cpk
   5. Mõõtesüsteemi hindamine. Pidevandmed
   6. Visuaalkontroll. Atributiivandmete mõõtesüsteemi hindamine
   7. Andmeanalüüs ja probleemide analüütiline lahendamine
  2. Lean 6 Sigma programmi koolitustega. 
 3. Samuti on võimalik tellida tasuta lühikoolitus - pakume võimalust tellida tasuta koolitusi erinevatel teemadel, sh ISO/TS 16949 nõuded
 4. Loomulikult oleme valmis läbi viima organisatsioonisiseseid koolitusi

ISO/TS 16949 konsultatsioon

Üks meie põhiteenustest on juhtimissüsteemide arendamine. Konsultatsiooniprojekti tavapäraseks eesmärgiks on muuta organisatsiooni töökorraldus efektiivsemaks ja läbipaistavamaks. Kuid kliendi soovist sõltuvalt võib eesmärgiks olla ka kvaliteedijuhtimissüsteemi viimine tasemele, mis on vastavuses ISO/TS 16949, ISO 13485, ISO 9001 vm standardis toodud nõuetega ja valmis sertifitseerimiseks rahvusvaheliselt tunnustatud sertifitseerimisorgani poolt.

ISO/TS 16949 konsultatsiooniprojekt on tavaliselt jaotatud neljaks etapiks:

 1. organisatsiooni hetkeolukorra ja vajaduste analüüsimine
 2. lahenduste väljatöötamine ja ISO/TS 16949 nõuetele vastava kvaliteedijuhtimissüsteemi väljaarendamine
 3. uuendatud juhtimissüsteemi juurutamine
 4. auditite programmi käivitamine

Konsultatsiooniprojekti sisu ja maht sõltub arendatava süsteemi praegusest tasemest ja kliendi soovidest. Loe täpsemalt ISO/TS 16949 kvaliteedijuhtimissüsteemi arendusprojekti läbiviimisest.

ISO/TS 16949 kvaliteedijuhtimissüsteemi siseauditi läbiviimine

Oleme valmis viima teenustööna läbi ISO/TS 16949 nõuetele vastava kvaliteedijuhtimissüsteemi siseauditeid, sh protsessi auditeid, vt lähemalt juhtimissüsteemi siseauditi läbiviimine teenustööna. Loomulikult olemevalmis viima läbi siseaudiitorite koolitus nii avalike koolitustena (kvaliteedijuhtimissüsteemi siseaudiitorite koolitus) kui ka sisekoolitustena (vt telli sisekoolitus).

Lisainfo ISO/TS 16949 kohta

Kui vajate standardi ISO/TS 16949 kohta rohkem teavet, siis võite:

 1. soetada ISO/TS 16949 standardi ja nõuded endale selgeks teha. NB: siinkohal tasub arvestada, et standard on koostatud üldistatud sõnastusega, mis peaks olema kasutatav mistahes organisatsiooni poolt. Seega tuleb leida teie organisatsioonile sobilik tõlgendus
 2. tellida tasuta lühikoolituse - pakume võimalust tellida tasuta koolitusi erinevatel teemadel, sh ISO/TS 16949 nõuded
 3. kutsuda konsultandi appi - andke meile teada, kui abi vajate, vt kvaliteedijuhtimissüsteemi väljaarendamise nõustamisteenuse kirjeldust
 4. küsida nõu - oleme valmis vastama teie küsimustele, kui jätate oma kontaktandmed
 5. tutvuge ka korduma kippuvate küsimustega

 

Tutvuge erinevate nõuannetega.

Tagasi algusesse.

TJO Konsultatsioonid