TJO Konsultatsioonid

Väike-Paala 1, 11415 Tallinn
Tel 665 9525
Faks 665 9521
info[at]tjo dot ee

Otsi:
EST ENG RUS

Login
Kasutajanimi:
Parool:
Unustasid parooli?
Registreeru

  Konsultatsioon

Konsultatsiooniteenused

   Tootmise efektiivsuse analüüsimine
   Tootmise efektiivsuse tõstmine
   Kvaliteedijuhtimissüsteemid ISO 9001
   Juhtimissüsteemi arendamisega seonduv hooldusteenus
   CE-märgi kasutamisõiguse saavutamine

Erinevad käsitlusviisid

EASi toetused

Tellin tasuta lühikoolituseFirmast

Konsultatsioon

Koolitus

Kasulik info

Uudised

Tootmisohje süsteemi arendamine

Taust

Tootmisohjet võib defineerida kui tootjatele mõeldud kontrollsüsteemi, kindlustamaks, et nõutud toodangu karakteristikud on järjepidevalt saavutatud ja säilitatud. Kontrollsüsteemi iga aspekt peaks olema dokumenteeritud poliitika ja protseduuride näol kui kvaliteedijuhtimissüsteemi integreeritud osa.

Vajalikud tehnilised täpsustused, sh vastavuse tõendamise tingimused, tulenevad erinevatest Euroopa Liidu (EL) direktiividest ning nendega seotud harmoneeritud standarditest. Enamasti on see kombinatsioon tootmisohjest ning tootekatsetustest.

Tootmisohje juhtimissüsteemi juurutatakse läbi plaanipäraste kontrollide ja testide, mõõtes varustust, toormaterjale ja koostisosi, protsesse, masinaid ja tootmisseadmeid, samuti lõpptoodangut, sh materjali omadusi toodetes. Kõige olulisem on, et süsteem tagaks vastavushindamise ja mittevastavate toodete halduse.

Iga vastavat tooteklassi puudutav standard kirjeldab tootmisohjet ja selle minimaalseid nõudeid alljärgnevates valdkondades:

 • Organisatsioon
 • Kontrolli protseduurid
 • Tootmise juhtimine
 • Kontrollimine ja testimine
 • Arhiveerimine
 • Mittevastavate toodete kontroll
 • Käsitlemine, ladustamine ja töötlemine tootmisalal
 • Transport ja pakkimine
 • Töötajate koolitamine

EL direktiivide ja standardite nõuete (kuid vahel võib nõudeid esitada ka klient) väljaselgitamine ja selleks sobiva juhtimissüsteemi väljaarendamine on suhteliselt ajamahukas töö. Loomulikult võib kõike teha katse-eksitusmeetodil, kuid see võib osutuda suhteliselt kulukaks. Professionaalsete konsultantide kaasamine aitab kokku hoida nii aega, raha kui ka saavutada kergema vaevaga töökindlad tulemused.
 

Konsultatsiooniprojekti eesmärgid

Konsultatsiooniprojekti tavapäraseks eesmärgiks on tootmisohje juhtimissüsteemi viimine tasemele, mis on vastavuses konkreetses tootestandardis toodud nõuetega ja vastava nõude korral valmis sertifitseerimiseks volitatud asutuse poolt.
 

Konsultatsiooniprojekti sisu

Konsultatsiooniprojekt on reeglina jaotatud kolmeks-neljaks etapiks:

 • organisatsiooni hetkeolukorra ja direktiivi ja/või standardi nõuete analüüsimine
 • tootmisohje süsteemi väljaarendamine ja juurutamine
 • tootmisohje süsteemi sisemine vastavuse hindamine vastava nõude olemasolul
 • tootmisohje sertifitseerimise korral ka nõustamine süsteemi serfifitseerimisel

Projekti käigus ei välistata erinevate etappide tegevuste segunemist. Keskendutakse soovitud tulemuse saavutamisele.

Oma kogemuste põhjal soovitame EL direktiivide ja standardite nõuete täitmiseks analüüsi, väljaõppe, nõustamise ja sisemiste hindamiste kombinatsioone. Selleks pakume välja lahenduse töötada partnerluses ega kavatse lihtsalt pakkuda valmis dokumentatsioonikomplekti. Nii suudab organisatsioon ka edaspidi tagada nõuete täitmise.

Projekti lõppresultaadiks on tagatud direktiivide ja standardite nõuete täitmine, organisatsioon on vajadusel edukalt läbinud volitatud asutuse poolt läbiviidud auditi ja pälvinud õiguse paigutada oma toodetele CE-märgistuse.
 

Konsultatsiooniprojekti ajagraafik

Projekti kestvus sõltub organisatsiooni suurusest, direktiivide ja standardite hõlmatavate toodete arvust ja olemasoleva juhtimissüsteemi korrastatuse astmest. Projekti kestuseks on neli kuni kuus kuud.
 

Kasulikku lugemist

CE-märgi kasutamisõiguse saavutamisest ja sellega seonduvatest tulemustest on juttu erinevates artiklites. Loe lähemalt.

Oleme meelsasti valmis vastama teie küsimustele täpsemalt!