TJO Konsultatsioonid

Väike-Paala 1, 11415 Tallinn
Tel 665 9525
Faks 665 9521
info[at]tjo dot ee

Otsi:
EST ENG RUS

Login
Kasutajanimi:
Parool:
Unustasid parooli?
Registreeru

  Konsultatsioon

Konsultatsiooniteenused

   Tootmise efektiivsuse analüüsimine
   Tootmise efektiivsuse tõstmine
   Kvaliteedijuhtimissüsteemid ISO 9001
   Juhtimissüsteemi arendamisega seonduv hooldusteenus
   CE-märgi kasutamisõiguse saavutamine

Erinevad käsitlusviisid

EASi toetused

Tellin tasuta lühikoolituseFirmast

Konsultatsioon

Koolitus

Kasulik info

Uudised

Tootmise efektiivsuse tõstmine

Tootmise efektiivsuse tõstmise taust

Kiiresti muutuva majanduskeskkonna ning ebavajalike kulude kasvu taustal on selge, et suurem osa Eesti organisatsioonidest ei toimi piisavalt efektiivselt, et jääda püsima ja olla konkurentsivõimelised. Senised eelised, nagu odav tööjõud ja vähene konkurents, on enamikes majandussektorites juba kadunud või kadumas. Seetõttu on otstarbekas igal organisatsioonil analüüsida, kuidas oleks võimalik efektiivsus muuta oma konkurentsieeliseks. Meie kogemused näitavad, et selleks on palju võimalusi.

Tootmise efektiivsuse tõstmise konsultatsiooniprojekti eesmärgid

Tootmise efektiivsuse tõstmise programmi eesmärgiks on viia ellu tootmise efektiivsuse analüüsi käigus välja toodud erinevaid lahendusi, et tõsta ettevõtte toomise efektiivsust. Eesmärk on aidata kaasa tootlikkuse suurendamisele ning korrastada tootmisüksuse töökorraldust, et saavutada ettevõtte konkurentsivõime kasv järgnevatel tegevusaastatel.

Konsultatsiooniprojekti sisu

Programm on suunitletud kliendiga kokkulepitud eesmärkide saavutamisele ning töötajate teadmiste, hoiakute ja suutlikkuse arendamisele. Konsultant on kogu programmi vältel moderaatoriks, arendajaks, suunajaks ning tugiisikuks erinevatel juhtimistasanditel. Töötajatele ollakse toeks, kuid püütakse töö käigus arenemise ja õppimise abil anda väärtuslik praktiline kogemus ja veendumus, et organisatsioon saaksid hiljem ilma konsultandi abita ka ise hakkama. Väljapakutavaid lahendusi ning uuendusi testitakse väiksemates töölõikudes ja soovitud tulemuste (ja sisemise veendumuse) saavutamisel rakendatakse kogu süsteemis. Programmi elluviimise käigus tehakse regulaarseid vahekokkuvõtteid.

Projekti sisu sõltub teie soovidest ja olukorrast organisatsioonis. Andke meile oma soovidest teada ja me aitame teil olla veelgi konkurentsivõimelisemad.
 

Konsultatsiooniprojekti ajagraafik

Projekti ajagraafik sõltub koostöös kliendiga püstitatud eesmärkidest ning nende saavutamiseks valitud vahenditest. Et tagada muudatuste juurdumine organisatsioonis, on soovitav jaotada arendusprojekti tegevused umbes 6-12 kuu pikkusele perioodile.
 

Kasulikku lugemist

Tootmise efektiivuse analüüsimisest ja tõstmisest on juttu erinevates kirjutistes. Loe lähemalt 

Oleme meelsasti valmis vastama teie küsimustele täpsemalt.