TJO Konsultatsioonid

Väike-Paala 1, 11415 Tallinn
Tel 665 9525
Faks 665 9521
info[at]tjo dot ee

Otsi:
EST ENG RUS

Login
Kasutajanimi:
Parool:
Unustasid parooli?
Registreeru

  Konsultatsioon

Konsultatsiooniteenused

   Tootmise efektiivsuse analüüsimine
   Tootmise efektiivsuse tõstmine
   Kvaliteedijuhtimissüsteemid ISO 9001
   Juhtimissüsteemi arendamisega seonduv hooldusteenus
   CE-märgi kasutamisõiguse saavutamine

Erinevad käsitlusviisid

EASi toetused

Tellin tasuta lühikoolituseFirmast

Konsultatsioon

Koolitus

Kasulik info

Uudised

Tootmise efektiivsuse analüüsimine

Tootmise efektiivuse analüüsi taust

Kiiresti muutuva majanduskeskkonna ning ebavajalike kulude kasvu taustal on selge, et suurem osa Eesti organisatsioonidest ei toimi piisavalt efektiivselt, et jääda püsima ja olla konkurentsivõimelised. Senised eelised, nagu odav tööjõud ja vähene konkurents, on kadumas. Seetõttu on otstarbekas igal organisatsioonil analüüsida, kuidas oleks võimalik efektiivsus muuta oma konkurentsieeliseks. Selleks on põhimõtteliselt 2 (4) võimalust:

  • Saavutada samade ressurssidega rohkem tulemusi;
  • Saavutada pisut investeerides oluliselt rohkem tulemusi;
  • Saavutada vähemate ressurssidega samu tulemusi;
  • Saavutada kulusid oluliselt kärpides pisut vähem tulemusi;


Efektiivsuse analüüsi eesmärgid

Analüüsi eesmärgiks on saada ülevaade töökorralduse praegusest tasemest (tulemuslikkuse ja ressursikasutuse ratsionaalsuse osas) ning anda hinnang võimaliku arendamisreservi kohta. Lõppeesmärgiks on teha kokkuvõte töökorralduse hetkeseisust ning pakkuda välja tegevusplaan efektiivsuse (mõjususe ja tõhususe) suurendamiseks, mille elluviimiseks on võimalik kaasata konsultantide abi. Vt tootmise efektiivsuse tõstmise programm.
 

Efektiivsuse analüüsiprojekti sisu

Konsultandid tutvuvad analüüsi läbi viies tootmislogistika, seadmete paigutuse, protsesside skeemi ja üldise töökorraldusega, viiakse läbi analüütilised intervjuud võtmeisikutega ning tegevuste vaatlused. Kogutud andmete põhjal teevad konsultandid esmase kokkuvõtte tootmise efektiivsust ja tõhusust puudutavate valdkondade osas. Tulemused arutatakse kliendi esindajaga läbi ning lepitakse kokku, millistes valdkondades tasub põhjalikuma uurimisega jätkata. Väljavalitud valdkondades viiakse võtmeisikutega läbi süvaintervjuud ning kogutakse andmeid parendamisvõimaluste kohta. Seejärel toimub tulemuste süstematiseerimine ja analüüs. Konsultandid valmistavad ette analüüsi kokkuvõtte ja pakuvad välja edasised võimalused tõhususe ja efektiivsuse suurendamiseks. Kliendi esindajatega viiakse läbi analüüsi tulemusi kokkuvõttev seminar ning lepitakse kokku edasisest tegevuskavas. Sõltuvalt olukorrast ja väljapakutavatest lahendustest võib parenduskava edasisel elluviimisel kaasata konsultante.
 

Konsultatsiooniprojekti ajagraafik

Organisatsiooni efektiivsuse analüüs viiakse (sõltuvalt organisatsiooni eripäradest) läbi 2 nädala kuni 1 kuu jooksul.
 

Kasulikku lugemist

Tootmise efektiivuse analüüsimisest ja tõstmisest on juttu erinevates kirjutistes. Loe lähemalt.

Oleme meelsasti valmis vastama teie küsimustele täpsemalt!