TJO Konsultatsioonid

Väike-Paala 1, 11415 Tallinn
Tel 665 9525
Faks 665 9521
info[at]tjo dot ee

Otsi:
EST ENG RUS

Login
Kasutajanimi:
Parool:
Unustasid parooli?
Registreeru

  Konsultatsioon

Konsultatsiooniteenused

   Tootmise efektiivsuse analüüsimine
   Tootmise efektiivsuse tõstmine
   Kvaliteedijuhtimissüsteemid ISO 9001
   Juhtimissüsteemi arendamisega seonduv hooldusteenus
   CE-märgi kasutamisõiguse saavutamine

Erinevad käsitlusviisid

EASi toetused

Tellin tasuta lühikoolituseFirmast

Konsultatsioon

Koolitus

Kasulik info

Uudised

Rahvusvahelistele nõuetele vastava toiduohutuse juhtimissüsteemi väljaarendamine


Taust

Toiduainete tootmise või käsitlemisega seonduvatele ettevõtetele on kohustuslik rakendada toiduohutuse tagamiseks enesekontrollisüsteemi. See on vastavas valdkonnas tegutsemise eelduseks. Klientide ja koostööpartnerite usalduse võitmiseks on rahvusvahelisel tasandil olnud võimalik kasutada erinevaid tunnustus- ja sertifitseerimisskeeme. Kuivõrd toiduohutuse nõuded on erinevates riikides mõneti erinevad, siis on aastate jooksul arendatud välja mitmeid piirkondlikke standardeid ja sertifitseerimisskeeme (BRC, EFSIS jms). Erinevate nõuete täitmine ja sertifitseerimise läbimine on küll vabatahtlik, kuid tähendab ettevõttele paraku arvestatavaid investeeringuid, sh vajadust läbida paralleelselt erinevaid sertifitseerimisprotsesse.

2005. aasta septembrikuus andis Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon (ISO) välja standardi ISO 22000:2005, Toiduohutuse juhtimissüsteemid. Nõuded igale organisatsioonile toiduahelas (Food safety management systems - Requirements for any organization in the food chain). See koondab kokku rahvusvaheliselt harmoniseeritud nõuete võrgustiku toiduohutuse käsitlemisele. Uus standard aitab eeldatavasti luua korra toiduohutusega seonduvate standardite osas. Enam ei ole põhjust raisata ressursse maailma erinevates piirkondades kehtestatud standardite nõuetele täitmise tõendamiseks - ülemaailmne standard on aktsepteeritav kõikides riikides.

Standard töötati välja ISO eestvedamisel, kaasates toiduainetööstuste eksperte, sh spetsialiseeritud rahvusvaheliste organisatsioonide esindajad, ning tehes ka tihedat koostööd Codex Alimentarius Komiteega, organisatsiooniga, mis loodi ÜRO Toidu ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) ja Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) poolt.

ISO 22000 peamiseks eeliseks on HACCP juurutamise lihtsustamine üle kogu maailma. ISO 22000 on rakendatav kõikide organisatsioonide poolt toiduahelas. Siia kuuluvad söödatootjad, toiduainetetootjad, toidu töötlejad, transpordi ja laoettevõtted, alltöövõtjatest kuni jaemüügi ning kaubandusettevõteteni välja, sh kaasnevad tööstused - nagu näiteks seadmete, pakkematerjalide, puhastusagentide, lisaainete ja komponentide tootjad. ISO 22000 sisaldab HACCP printsiipe ja hõlmab ka teiste toiduohutusega seonduvate võtmestandardite nõudeid. Ühtlasi on võetud arvesse ISO 9001 nõudeid. Kokkuvõttes ühendab ISO 22000 toiduohutuse, enesekontrolli ning kvaliteedijuhtimise põhimõtted.

FSSC 22000 (Food Safety System Certification) on toiduainetööstuse ettevõtetele mõeldud toiduohutuse juhtimissüsteemi sertifitseerimise skeem, mis on praeguseks rahvusvaheliselt tunnustatud ning konkureerib BRC (British Retail Consortium) ja IFS (International Featured Standards) standarditega (nt IFS Food).

Rahvusvahelistele nõuetele vastava toiduohutuse juhtimissüsteemi väljaarendamine ei ole iseenesest keerukas, kuid ettevõtete töötajatel peavad olema piisavad teadmised toiduhügieeni põhimõtetest, toiduohutussüsteemi eesmärgist, dokumentatsiooni loomisest, töökorrashoidmisest ja arendamisest. Professionaalsete konsultantide kaasamine aitab kokku hoida organisatsiooni töötajate aega ja saavutada kergema vaevaga töökindlad tulemused.
 

Konsultatsiooniprojekti eesmärgid

Konsultatsiooniprojekti tavapäraseks eesmärgiks on muuta organisatsiooni töökorraldus efektiivsemaks ja läbipaistavamaks. Kuid kliendi soovist sõltuvalt võib eesmärgiks olla ka toiduohutuse juhtimissüsteemi viimine tasemele, mis on vastavuses ISO 22000, FSSC 22000, BRC, IFS vm standardis toodud nõuetega ja valmis sertifitseerimiseks rahvusvaheliselt tunnustatud sertifitseerimisorgani poolt.
 

Konsultatsiooniprojekti sisu

Konsultatsiooniprojekt on reeglina jaotatud neljaks etapiks:

  1. organisatsiooni hetkeolukorra ja vajaduste analüüsimine
  2. lahenduste väljatöötamine ja kvaliteedijuhtimissüsteemi väljaarendamine
  3. uuendatud juhtimissüsteemi juurutamine
  4. auditite programmi käivitamine

Projekti käigus ei välistata erinevate etappide tegevuste segunemist. Keskendutakse soovitud tulemuse saavutamisele.

Oma kogemuste põhjal soovitame toiduohutuse juhtimissüsteemi väljaarendamist, kasutades väljaõppe, nõustamise ja auditite kombinatsioone. Selleks pakume välja lahenduse töötada partnerluses ega kavatse lihtsalt pakkuda valmis dokumentatsioonikomplekti. Usume kindlalt, et mistahes juhtimise edukas rakendamine õnnestub vaid siis, kui organisatsioon pühendab end projektile ning rakendamine hõlmab organisatsioonisiseselt kõiki juhtimistasandeid.

Projekti lõppresultaadiks on välja arendatud ISO 22000, FSSC 22000, BRC, IFS vm standardi nõuetele vastav toiduohutuse juhtimissüsteem, mis on valmis sertifitseerimiseks sertifitseerimisorgani poolt.
 

Konsultatsiooniprojekti ajagraafik

Projekti kestvus sõltub organisatsiooni suurusest ja olemasoleva juhtimissüsteemi korrastatuse astmest. Tavaliselt on projekti kestuseks kuus kuni üheksa kuud.
 

Kasulikku lugemist

Toiduohutuse juhtimissüsteemide arendamisest ja sellega seonduvatest tulemustest on juttu erinevates artiklites ja raamatutes. Loe lähemalt.

Oleme meelsasti valmis vastama teie küsimustele täpsemalt!