TJO Konsultatsioonid

Väike-Paala 1, 11415 Tallinn
Tel 665 9525
Faks 665 9521
info[at]tjo dot ee

Otsi:
EST ENG RUS

Login
Kasutajanimi:
Parool:
Unustasid parooli?
Registreeru

  Konsultatsioon

Konsultatsiooniteenused

   Tootmise efektiivsuse analüüsimine
   Tootmise efektiivsuse tõstmine
   Kvaliteedijuhtimissüsteemid ISO 9001
   Juhtimissüsteemi arendamisega seonduv hooldusteenus
   CE-märgi kasutamisõiguse saavutamine

Erinevad käsitlusviisid

EASi toetused

Tellin tasuta lühikoolituseFirmast

Konsultatsioon

Koolitus

Kasulik info

Uudised

Strateegia arendamine ja tasakaalus juhtimislaua (BSC) rakendamine


Taust

Pikaajaliste eesmärkide seadmine ning strateegiline planeerimine on muutumas ka eesti äri- ning avaliku sektori organisatsioonide seas levinumaks tegevuseks. Kuna meid ümbritsev ärikeskkond on dünaamiline ja pidevas muutuses, peab olema ka võimalik hõlpsasti strateegiaid ümber hinnata ning korrigeerida. Tihtipeale on strateegilise juhtimise üheks põhiliseks puuduseks just asjaolu, et strateegiline plaan küll eksisteerib, kuid puuduvad mõõdikud, mis võimaldaksid strateegia elluviimise edukust jälgida ning hinnata, kas liigutakse soovitud eesmärkide poole. Tasakaalus juhtimislaud või tasakaalus tulemuskaart (inglise keeles Balanced Scorecard ) on organisatsiooni eesmärke ning nende elluviimiseks vajalikke tegevusi hõlmav mõõdikute süsteem, mis käsitleb terviklikult organisatsiooni erinevaid aspekte (kliendid, finantsid, protsessid ning õppimine-areng).
 

Konsultatsiooniprojekti eesmärgid

Tasakaalus juhtimislaua rakendamise eesmärgiks on suurendada organisatsiooni konkurentsivõimet, luues tasakaalustatud tulevikustrateegia koos mõõdikute ning jälgimissüsteemiga. Samuti on konsultatsiooniprojekti eesmärgiks organisatsiooni juhtkond ning töötajad ette valmistada strateegia elluviimiseks ja strateegiliste ülevaatuste läbiviimiseks ka tulevikus.
 

Konsultatsiooniprojekti sisu

Koostöös kliendi juhtkonna ning võtmeisikutega viiakse läbi organisatsiooni vajadustele kohandatud strateegilist planeerimist käsitlev praktiliste seminaride tsükkel. Seminarid ja arutelud on suunatud eelkõige organisatsiooniga seotud praktiliste ülesannete nö "selgeks rääkimisele" ja lahenduste leidmisele, arutelude ning ajurünnakute läbiviimisele, strateegiliselt olulise informatsiooni kogumisele, selle põhjal valikute tegemisele ja otsuste langetamisele ning vajalike tegevusplaanide koostamisele. Seminaride tsükli käigus viiakse läbi organisatsiooni hetkeolukorra analüüs, sellest tulenevalt luuakse ettevõtte tasakaalustatud tulevikuvisioon, määratletakse kriitilised edufaktorid ja eesmärgid ning luuakse tegevusprogramm ning eelarved eesmärkide saavutamiseks.

Oluline osa projekti õnnestumisest on ka osalejate poolt seminaride vahepealsel perioodil läbiviidavatel kodutöödel (info kogumine turgude, klientide, konkurentide jm kohta). Konsultandi rolliks on tegutseda eelkõige moderaatori, arutelude suunaja ja ohjajana. Projekti lahutamatuks osaks on ka strateegilise juhtimise alane koolitus, et valmistada töös osalevad võtmeisikud ette strateegiliste ülevaatuste läbiviimiseks edaspidi ja plaanide elluviimiseks. Soovi korral luuakse konsultatsiooniprojekti raames ka strateegiliste mõõdikute jälgimise ja aruandlussüsteem (vajadusel kaasneb sellega tarkvaraline lahendus) ja ollakse abiks strateegia ning mõõdikute süsteemi juurutamisel organisatsioonis.
 

Konsultatsiooniprojekti ajagraafik

Strateegilise planeerimise ning tasakaalus mõõdikute süsteemi väljaarendamise projekti ajaliseks kestuseks on ca 2-3 kuud. Sellele järgneb juurutusperiood, mille pikkus sõltub organisatsiooni suurusest, loodud süsteemi keerukusest, rakendatavast tarkvaralahendusest ja töötajate ajaressursist.
 

Kasulikku lugemist

Tutvuge strateegilist juhtimist ja mõõdikute väljatöötamist puudutavate kirjutiste ja koolitustega.