TJO Konsultatsioonid

Väike-Paala 1, 11415 Tallinn
Tel 665 9525
Faks 665 9521
info[at]tjo dot ee

Otsi:
EST ENG RUS

Login
Kasutajanimi:
Parool:
Unustasid parooli?
Registreeru

  Kasulik info

Erinevad toetused

Intervjuud

Nõuanded

Korduma kippuvad küsimused

   Mis on lean
   6 sigma sisu
   Mis on DMAIC
   Mis on kvaliteedijuhtimine
   Juhtimissüsteemi auditeerimine
   Mis on ISO
   Mis on ISO 9001
   Mis on CE-märk?
   Mis tooted vajavad CE märki?
   Kes on tootja
   Mis on vastavushindamine?
   Mis on harmoneeritud standard?
   Sertifitseerimine, akrediteerimine, volitatud asutused
   Kes teostab turujärelevalvet?

Kasulikud tööriistad

Kasulikku lugemist

Standarditest

Artiklid

Enne 2002. a ilmunud artiklidFirmast

Konsultatsioon

Koolitus

Kasulik info

Uudised

Mis on CE-märk?

CE-märgistus näitab, et toode vastab sellele õigusaktiga esitatud nõuetele ja selle suhtes on järgitud õigusaktis sätestatud toote nõuetele vastavuse tõendamise korda. Toote nõuetele vastavust tõendab õigusaktis sätestatud juhtudel vastavussertifikaat, vastavusdeklaratsioon või vastavusmärk.

 

CE-märgistuse paigaldamine enne toote turule laskmist ja kasutuselevõttu on kohustuslik kõigile Euroopa Liidu liikmesriikides toodetavatele, turustatavatele või kasutatavatele tootele, mis võiksid kahjustada isikute ohutust, tervist, vara või keskkonda, ning millele on sellest tulenevalt õigusaktiga esitatud nõuded.

 

Vastavusmärk koosneb tähemärkidest “C” ja “E”, see paigaldatakse õigusaktis ettenähtud juhtudel tootele, toote pakendile või tootega kaasas olevale dokumendile nähtavalt, püsivalt ja selgelt eristatavalt. Sellele lisatakse toote kasutamisega või muu tootega seonduv teave.
Kui toote vastavushindamisse oli kaasatud tunnustatud asutus, peab õigusaktis ettenähtud juhtudel vastavusmärgi juurde olema lisatud asjaomase tunnustatud asutuse tunnusnumber.
Vastavusmärgiga ei või varustada toodet, mille puhul seda õigusaktiga ette nähtud ei ole, samuti on keelatud vastavusmärgiga sarnaste või eksitavate märkide või kirjade kasutamine.


Vastavusmärgi tähemärkide kuju, nende asetus teineteise suhtes ning vastavusmärgi proportsioonid määratletakse Vabariigi Valitsuse 12. detsembri 2000. a määrusega nr 423 “Vastavusmärgi kuju, mõõtmed ja paigaldamise kord”.
Teisi märke võib tootele, selle pakendile või tootega kaasas olevale dokumendile kanda tingimusel, et vastavusmärgi nähtavus ja eristatavus ei halvene.

Vastavusdeklaratsioon peab sisaldama vähemalt järgmist teavet:

  1.  vastavusdeklaratsiooni väljaandja nimi või nimetus, väljaandja elu- või asukoht;
  2. andmed toote identifitseerimiseks;
  3. viited õigusaktidele ja standarditele või tehnilisele tunnustusele, millele toode vastab;
  4. vastavusdeklaratsiooni väljaandmise aeg ja koht;
  5. vastavusdeklaratsiooni väljaandja nimi ja allkiri või tema esindaja nimi, allkiri ja ametikoht;

Tootja või tema volitatud esindaja võib välja anda vastavusdeklaratsiooni ning paigaldada tootele vastavusmärgi, kui on järgitud toote nõuetele vastavuse tõendamise korda, sealhulgas on ettenähtud juhtudel olemas vastavussertifikaat.


Tootele ei tohi paigaldada CE-märgistust, kui toode ei ole CE-märgistust sätestava direktiivi reguleerimisalas
Tootja või tema volitatud esindaja või ka tarnija peab esitama kõik tootmist ja nõuetega vastavust tõendavad dokumendid vastava toote turujärelevalvet teostava asutuse nõudmisel.

Kasulikku lugemist
CE-märgi kasutamisõiguse saavutamisest ja sellega seonduvatest tulemustest on juttu erinevates artiklites ja raamatutes. Loe lähemalt.

Oleme meelsasti valmis vastama teie küsimustele täpsemalt!