TJO Konsultatsioonid

Väike-Paala 1, 11415 Tallinn
Tel 665 9525
Faks 665 9521
info[at]tjo dot ee

Otsi:
EST ENG RUS

Login
Kasutajanimi:
Parool:
Unustasid parooli?
Registreeru

  Koolitus

TJO koolituskalender

Efektiivse tootmise edulood 2018 II

Lean Six Sigma Green Belt Koolitusprogramm 2018 II

   Lean Six Sigma Green Belt Koolitusprogramm 2018 II kava

Tootmisjuhi arenguprogramm 2018 II

Kvaliteedijuhi arenguprogramm 2018 II

ISO 45001 - millised on uuendused?

Tootmisjuhi arenguprogramm 2018 I

Kvaliteedijuhi arenguprogramm 2018 I

Lean Six Sigma Green Belt koolitusprgramm 2018 I

Efektiivse tootmise edulood 2018 eelhuvi registreerimine

LEAN-tehnikate koolitusprogramm 2017 II

Tootmisjuhi arenguprogramm 2017 II

LEANi rakendamise praktilised õppetunnid tootmisettevõttes

5S süsteem tootmisettevõttes

Lean Six Sigma Yellow Belt koolitusprogramm

ISO 22000:2018le vastav toiduohutuse juhtimissüsteem

ISO 45001le vastav TTO-juhtimissüsteem

Protsesside parendamine 6 sigma abil

Lean põhimõtete rakendamine teeninduses

Lean mõtteviis ja tehnikad kontoris

Lean põhimõtete rakendamine tootmises, lean mäng

Võtame raiskamised kontrolli alla

ISO 22000 standardi uuendused

Mis muutub ISO 9001:2015 standardis

Mis muutub ISO 14001:2015 standardis

Riskijuhtimise sisu ja levinumad meetodid

Lean 6 sigma ei ole raketiteadus

Kuidas suurendada tootmise efektiivsust

Lean'i sisu lihtsalt ja praktiliselt

Koolituse tellimine kingitusena

Soovin tellida sisekoolitusiFirmast

Konsultatsioon

Koolitus

Kasulik info

Uudised

Lean Six Sigma Green Belt Koolitusprogramm 2018 II

Milleks ja õpitulemused | Sihtgrupp | Kava | Metoodika | Koolitajad | Investeering ja soodustused | Registreerimine | Lisainfo

Lean 6 Sigma Green Belt koolitusprogrammi taust

Toodete valmistamisel ja teenuste pakkumisel tuleb ette olukordasid, Lean 6 sigma rohevööde programmi õpitulemusedkus tulemus ei vasta kliendi või meie endi ootustele. Kuigi kõik protsessi eeldused ja sisendid olid kontrolli all, nagu paljudel varasematel kordadel, tulemused aga hajuvad ning probleemid on tavapärased. Kuidas saada kvaliteeti kahjustav hajuvus kontrolli alla? Probleemi aitab lahendada 6 sigma metoodika. 6 sigma parendusprojektide sisuks on protsesside parendamine, eesmärgiga vähendada otseseid halvast kvaliteedist tingitud kulusid. Iga 6 sigma projekt tasub end rahaliselt ära. Metoodika on mõeldud eeskätt suuremate väljakutsete ja probleemide puhul, mille lahendamine toob rohevööde tasemel minimaalselt 10 000 eurose aastase rahalise säästu. Metoodika on edukalt rakendatav nii tootmises, teeninduses kui ka avalikus sektoris.

Programmi eesmärgid

Lean Six Sigma rohevöö koolitusprogrammi eesmärgiks on anda osalejatele teadmised ja oskused Six Sigma metoodikast ja parendusprojektide elluviimisest rohevöö tasemel. Üldtunnustatud põhimõtete järgi iseloomustavad rohevöö teadmiste ja oskuste taset järgmised tunnused:

 • DMAIC metoodika tundmine
 • Statistiliste ja kvaliteedi tööriistade rakendamise oskus
 • Võime juhtida ja viia ellu lihtsamaid parendusprojekte

Lean 6 Sigma Green Belt programmi sihtgrupp

Koolitusprogramm on mõeldud „edasijõudnud“ organisatsioonide juhtidele ja spetsialistidele, kes soovivad omada ja kasutada efektiivset tööriista keerukate probleemide faktipõhiseks lahendamiseks. Varasem 6 sigma metoodika tundmise kogemus ei ole osalemise eelduseks.

Lean 6 Sigma Green Belt programmi ülesehitus

Lean 6 sigma rohevööde programmi õpimudel

Koolitusprogrammi maht on 10 päeva ja programm on jagatud kaheks 1-päevaseks ning neljaks 2-päevaseks mooduliks. Alates 3. moodulist toimuvad koolitused 1x kuus, et luua võimalus isikliku parendusprojektiga seonduvate andmete kogumiseks ja analüüsimiseks. 

Lean 6 Sigma Green Belt programmi teemad

Six Sigma rohevöö koolitusprogramm põhineb DMAIC meetodil. Lühend tuleneb inglise keelsetest sõnadest define-measure-analyze-improve-control, mis eesti keelde tõlgituna võiks tähendada määratle-mõõda-analüüsi-parenda-ohja.

Koolituse kava moodulite kaupa: 
 • Sissejuhatav seminar: 16. oktoober 2018
  • Ülevaade Lean Six Sigma metoodikast
  • Projektide valiku ettevalmistamine
 1. moodul: 6. november 2018
  • Probleemi/väljakutse määratlemine (Define)
 2. moodul: 27.-28. november 2018
  • Mõõtmine (Measure
 3. moodul: 18.-19. detsember 2018
  • Analüüsimise (Analyse) I osa
 4. moodul: 22.-23. jaanuar 2019
  • Analüüsimise (Analyse) II osa
 5. moodul: 12.-13. veebruar 2019
  • Parendamine (Improve) ja Ohje (Control)
  • Projekti tulemuste ülevaatus ja kaitsmised

Käsitletavate teemade loetelu on esitatud Lean 6 Sigma Green Belt programmi kava juures.

 

Metoodika ja koolituspõhimõtted

Koolituspäevad sisaldavad loenguid, individuaalseid harjutusi ja rühmatöösid. Koolituste käigus õpitakse kasutama DMAIC mudelit ja tööriistasid. Lisaks loengute ja praktilistele harjutustele koolitusklassis on kursuse edukaks lõpetamiseks vajalik teostada üks DMAIC-meetodil põhinev parendusprojekt. Koolitusel osalejal on vajalik võtta koolitustele kaasa arvuti, kuhu oleksid installeeritud MS Excel ning aktiveeritud selle lisa (add-in) Analysis ToolPak ning soovitavalt Minitab. Vajadusel saab koolituse käigus kasutada koolitusklassi arvutit. Sellisest vajadusest palume eelnevalt teada anda. Igal seminaril vaadatakse läbi osalejate projekti staatus ja antakse vajadusel täpsustavaid suuniseid. 

Six Sigma rohevöö koolitusprogrammi edukatele lõpetajatele väljastatakse tunnistused. Tunnistuse väljastamise eelduseks on lõpule viidud parendusprojekt. Parendusprojekti mitteteostajatele väljastatakse tõend osalemise kohta.

 

Koolitaja:

Jussi Onoper – OÜ TJO Konsultatsioonid juhatuse esimees, 20-aastase kogemusega juhtimiskonsultant, kes on nõustanud ja hinnanud parimaid ettevõtteid nii Eestis kui ka Euroopas ning kes on läbinud Lean 6 Sigma Black Belt programmi, viinud läbi arvukalt lean ja lean 6 sigma koolitusi. Rahvusvaheliste standardite kohaselt akrediteeritud nõustaja (ILM/SFEDI Accredited Business Support Professional). Osalenud enam kui 100 organisatsiooni arendamisel ja koolitus- või nõustamisprogrammide elluviimisel (sh lean-põhimõtete juurutamisega seonduvate projektide läbiviimisel, nt VSM-analüüs, kaizen süsteemi loomine, 5S, visuaalse juhtimine, TPM, lean daily management jt lean-projektid, lean 6 sigma projektid jm). Paljude koolituste ja arenguprogrammide väljatöötaja ja läbiviija.

 

 

 

Mida arvavad osalejad?

„AS Svarmil on üle 25 aasta tegutsenud õmblusettevõte. Lean Six Sigma rohevööde koolitusprogrammis osalesin seetõttu, et rahvusvahelise kontserni, mille tütarettevõte Svarmil on, üks juhtimisprintsiipe on leida võimalusi parendusteks läbi projektipõhise juhtimise. Algatatud projektid peavad omama parendusefekti. Samuti peab iga initsiatiiv olema enne elluviimist hinnatud rahalise võidu seisukohalt. Koolitusprogrammi käigus sain vastused järgmistele küsimustele: 

- Millise probleemiga on vajalik tegeleda?
- Kuidas sõnastada arengut piduravat probleemi? 
- Kuidas probleemide põhjuseid analüüsida?
- Kuidas kavandada lahendusi, mis loovad reaalse rahalise efekti?

Kursuse teoreetiline materjal oli mahukas ja sisukas. Palju aitasid kaasa praktilised ülesanded teooria kinnistamiseks, s.h. MiniTab programmi kasutamine. Koolitusgrupp ja programm oli vahva, koolitaja väga paindlik. Soovitan koolitust eelkõige meeskondadele, sest lisaks saadud teadmistele oli koolitusel osalemine ka motiveeriv.“

Merle Roste, AS Svarmil juhataja
Lean Six Sigma Green Belt koolitusprogrammis osaleja 2017

 

Investeering Lean 6 Sigma Green Belt programmi läbimiseks

Programmis osalemise maksumuseks on 3 500 eurot ühe osavõtja kohta.

Hinnas sisalduvad koolituse kirjalikud materjalid, lõuna ja kohvipausid. Koolituse maksumus sisaldab ka tasu seonduva parendusprojekti läbivaatamise-juhendamise ja kaitsmise eest.

Koolitused toimuvad OÜ TJO Konsultatsioonid koolituskeskuses (Väike-Paala 1, Tallinn). Hinnale lisandub käibemaks.

Soodustused:

 • registreerudes kuni 22. juunini 2018 (kaasa arvatud), kehtib varajase registreeruja soodustus -10%;
 • kõigile TJO Konsultatsioonid konsultatsiooniklientidele kehtib meie koolituskursustel osalemiseks hinnasoodustus -5%;
 • kui samast organisatsioonist osaleb TJO Konsultatsioonid arenguprogrammi(de)s kokku vähemalt 2 inimest, siis rakendatakse täiendavat soodustust -10%;
 • mitme tingimuse täitmisel viidatud soodustused summeritakse - võimalik soodustus kuni -25%.

 

NB: Programmis osalejad peavad arvestama täiendava ajakuluga, mis seondub LSS parendusprojekti ettevalmistamise ja läbiviimisega. Ajakulu on suurem, võrreldes koolitusel osalemise ajaga. Samas aitab projekt organisatsioonil lahendada olulise probleemi või väljakutse, mis ületab tehtava investeeringu suuruse.
  

Registreerimine

Registreerimine toimub telefonil 665 9525, e-teatega info (ät) tjo dot ee või kodulehe kaudu (allpool esitatud vormi vahendusel):
 

Programmis osalejaks saate registreeruda siin

REGISTREERUMISVORM (tärniga on märgitud kohustuslikud väljad)

 

 

Osaleja nimi (nimed)*
Organisatsioon*
Kontakttelefon*
E-post*
Aadress*
Postiindeks
Lisage palun mistahes number *


Soovin osaleda Lean 6 Sigma Green Belt sissejuhataval seminaril (16.10.2018, 350 €/osaleja)

Soovin osaleda terves Lean 6 Sigma Green Belt koolitusprogrammis


Koolitused toimuvad meie koolituskeskuses Tallinnas, Väike-Paala 1. Registreerumine ja hommikukohv kell 9.15, koolitus algab kell 9.30 ja lõpeb orienteeruvalt 16.30. Hinnas sisalduvad kursuse materjalid, kohvipausid, lõuna ja tunnistus.
Kui Teile ei sobi koolituse aeg, soovite koolituse läbiviimist Teie organisatsioonis või tellida muudetud sisuga koolitust, siis palume võtta meiega ühendust.
Arve saadetakse ülalmainitud aadressil.

Märkused:

Soovin saada TJO Konsultatsioonid uudis- ja infokirju

Pärast andmete sisestamist vajutage palun nuppu "Saada"

Teie registreerumise programmile kinnitab OÜ TJO Konsultatsioonid vastavasisulise teatega e-posti teel.


 

 

Täiendav informatsioon Lean 6 Sigma Green Belt programmi kohta

Kui soovite programmi kohta täiendavalt küsida, siis palun andke meile sellest teada. Infot on võimalik küsida ka telefonil 510 6361.

Programmi tellimine sisekoolitusena

Programmi saab tellida organisatsioonisisese koolitusena siin.


TAGASI PROGRAMMI SISU JUURDE