TJO Konsultatsioonid

Väike-Paala 1, 11415 Tallinn
Tel 665 9525
Faks 665 9521
info[at]tjo dot ee

Otsi:
EST ENG RUS

Login
Kasutajanimi:
Parool:
Unustasid parooli?
Registreeru

  Koolitus

TJO koolituskalender

Efektiivse tootmise edulood 2018 II

Lean Six Sigma Green Belt Koolitusprogramm 2018 II

Tootmisjuhi arenguprogramm 2018 II

Kvaliteedijuhi arenguprogramm 2018 II

ISO 45001 - millised on uuendused?

Tootmisjuhi arenguprogramm 2018 I

Kvaliteedijuhi arenguprogramm 2018 I

Lean Six Sigma Green Belt koolitusprgramm 2018 I

Efektiivse tootmise edulood 2018 eelhuvi registreerimine

LEAN-tehnikate koolitusprogramm 2017 II

Tootmisjuhi arenguprogramm 2017 II

LEANi rakendamise praktilised õppetunnid tootmisettevõttes

5S süsteem tootmisettevõttes

Lean Six Sigma Yellow Belt koolitusprogramm

ISO 22000:2018le vastav toiduohutuse juhtimissüsteem

ISO 45001le vastav TTO-juhtimissüsteem

Protsesside parendamine 6 sigma abil

Lean põhimõtete rakendamine teeninduses

Lean mõtteviis ja tehnikad kontoris

Lean põhimõtete rakendamine tootmises, lean mäng

Võtame raiskamised kontrolli alla

ISO 22000 standardi uuendused

Mis muutub ISO 9001:2015 standardis

Mis muutub ISO 14001:2015 standardis

Riskijuhtimise sisu ja levinumad meetodid

Lean 6 sigma ei ole raketiteadus

Kuidas suurendada tootmise efektiivsust

Lean'i sisu lihtsalt ja praktiliselt

Koolituse tellimine kingitusena

Soovin tellida sisekoolitusiFirmast

Konsultatsioon

Koolitus

Kasulik info

Uudised

Lean Six Sigma Green Belt koolitusprogramm

Lean 6 Sigma Green Belt koolitusprogrammi taust

Toodete valmistamisel ja teenuste pakkumisel tuleb ette olukordasid, kus tulemus ei vasta kliendi või meie endi ootustele. Kuigi kõik protsessi eeldused ja sisendid olid kontrolli all, nagu paljudel varasematel kordadel, tulemused aga hajuvad ning probleemid on tavapärased. Kuidas saada kvaliteeti kahjustav hajuvus kontrolli alla? Selleks sobib suurepäraselt Six Sigma metoodika. Six Sigma parendusprojektide peamiseks eesmärgiks on protsesside parendamine, mille kaudu vähendatakse otseseid halvast kvaliteedist tingitud kulusid. Six Sigma iga projekt tasub end rahaliselt ära.

Programmi eesmärgid
Lean Six Sigma rohevöö koolitusprogrammi eesmärgiks on anda osalejatele teadmised ja oskused Six Sigma metoodikast ja parendusprojektide elluviimisest rohevöö tasemel. Üldtunnustatud põhimõtete järgi iseloomustavad rohevöö teadmiste ja oskuste taset järgmised tunnused:

 • DMAIC metoodika tundmine
 • Statistiliste ja kvaliteedi tööriistade rakendamise oskus
 • Võime juhtida ja viia ellu lihtsamaid parendusprojekte

Lean 6 Sigma Green Belt programmi sihtgrupp

Käesolev koolitus on mõeldud juhtidele ja spetsialistidele, kes puutuvad kokku keerukate ja komplektsete probleemidega ning soovivad omada efektiivset tööriista selliste probleemide lahendamiseks. Varasem Six Sigma metoodika tundmise kogemus ei ole vajalik.

Kui meie Lean tootmise koolituse juures on väidetud, et Lean ei ole raketiteadus, siis Six Sigma metoodika suhtes võiks väita vastupidist. Paljud koolitusprogrammi käigus tutvustatavad tööriistad ja meetodid on kasutusel teaduslike uurimismeetodite juures, sealhulgas ka kosmoseagentuurides.
 

Lean 6 Sigma Green Belt programmi ülesehitus

Koolitusprogrammi kestvus on 10 päeva ja see on jagatud 2-päevasteks mooduliteks ning mooduleid on kokku 5. Ettevõttesisese programmi puhul sõltub programmi ülesehitus osalejate tasemest ning parendusprojektide ettevalmistamise ja elluviimise kiirusest. Lisaks loengute ja praktilistele harjutustele koolitusklassis on kursuse edukaks lõpetamiseks vajalik teostada üks DMAIC-meetodil põhinev parendusprojekt.

Lean 6 Sigma Green Belt programmi teemad

Six Sigma rohevöö koolitusprogramm põhineb DMAIC meetodil. Lühend tuleneb inglise keelsetest sõnadest define-measure-analyze-improve-control, mis eesti keelde tõlgituna võiks tähendada määratlemine-mõõtmine-analüüsimine-parendamine-ohjamine.

Koolituse käigus käsitletakse järgmiseid teemasid ja alamteemasid:

Ülevaade Lean Six Sigma metoodikast

 • DMAIC meetod
 • Six Sigma organisatsioon ja teekaart
 • Parendusprojektid

Võimaluste määratlemine

 • Parendusvõimaluste tuvastamine, prioriseerimine ja projektide valik
 • Projektmeeskonna loomine ja efektiivse toimimise tagamine
 • Kliendikesksus ja kliendi vajaduste määratlemine
 • Parendatava protsessi määratlemine ja kaardistamine

Toimivuse mõõtmine

 • Toimivust mõjutavate faktorite identifitseerimine
 • Hajuvuse mõistmine
 • Mõõtesüsteemide hindamine
 • Protsesside suutlikkus

Analüüsimine

 • Põhjus-tagajärg seoste määratlemine
 • Graafilised andmeanalüüsi meetodid
 • Numbrilised andmeanalüüsi meetodid

Parendamine

 • Lahendusvariantide väljatöötamine
 • Variantide hindamine ja valimine
 • Lahenduste komunikerimine ja rakendamine

Tulemuste säilitamine

 • Ohjeplaan
 • Seire rakendamine
 • Tulemuste dokumenteerimine
 • Projekti mõju hindamine ja projekti lõpetamine


Metoodika ja koolituspõhimõtted

Koolituspäevad sisaldavad loenguid, individuaalseid harjutusi ja rühmatöösid. Koolitusel osalejal on vajalik võtta koolitustele kaasa arvuti, kuhu oleksid installeeritud MS Excel ning aktiveeritud selle lisa (add-in) Analysis ToolPak.

Six Sigma rohevöö koolitusprogrammi edukatele lõpetajatele väljastatakse tunnistused. Tunnistuse väljastamise eelduseks on lõpule viidud parendusprojekt.
Parendusprojekti mitteteostajatele väljastatakse tõend osalemise kohta.

Koolitusel osalejatel on võimalik täiendavalt tellida personaalset nõustamist parendusprojekti teostamiseks ja ettevõtte probleemide lahendamiseks kogenud konsultandilt (Six Sigma mustvöö).
 

Täiendav informatsioon Lean 6 Sigma Green Belt programmi kohta

Kui soovite programmi kohta täiendavalt küsida, siis palun andke meile sellest teada. Infot on võimalik küsida ka telefonil 510 6361.

Programmi tellimine
Programmi saab tellida sisekoolitusena siin. Avalike koolituste kuupäevasid saate kontrollida ja koolitustele registreerida koolituskalendrist.