TJO Konsultatsioonid

Väike-Paala 1, 11415 Tallinn
Tel 665 9525
Faks 665 9521
info[at]tjo dot ee

Otsi:
EST ENG RUS

Login
Kasutajanimi:
Parool:
Unustasid parooli?
Registreeru

  Koolitus

TJO koolituskalender

Efektiivse tootmise edulood 2018 II

Lean Six Sigma Green Belt Koolitusprogramm 2018 II

Tootmisjuhi arenguprogramm 2018 II

Kvaliteedijuhi arenguprogramm 2018 II

ISO 45001 - millised on uuendused?

Tootmisjuhi arenguprogramm 2018 I

Kvaliteedijuhi arenguprogramm 2018 I

Lean Six Sigma Green Belt koolitusprgramm 2018 I

Efektiivse tootmise edulood 2018 eelhuvi registreerimine

LEAN-tehnikate koolitusprogramm 2017 II

Tootmisjuhi arenguprogramm 2017 II

LEANi rakendamise praktilised õppetunnid tootmisettevõttes

5S süsteem tootmisettevõttes

Lean Six Sigma Yellow Belt koolitusprogramm

ISO 22000:2018le vastav toiduohutuse juhtimissüsteem

ISO 45001le vastav TTO-juhtimissüsteem

Protsesside parendamine 6 sigma abil

Lean põhimõtete rakendamine teeninduses

Lean mõtteviis ja tehnikad kontoris

Lean põhimõtete rakendamine tootmises, lean mäng

Võtame raiskamised kontrolli alla

ISO 22000 standardi uuendused

Mis muutub ISO 9001:2015 standardis

Mis muutub ISO 14001:2015 standardis

Riskijuhtimise sisu ja levinumad meetodid

Lean 6 sigma ei ole raketiteadus

Kuidas suurendada tootmise efektiivsust

Lean'i sisu lihtsalt ja praktiliselt

Koolituse tellimine kingitusena

Soovin tellida sisekoolitusiFirmast

Konsultatsioon

Koolitus

Kasulik info

Uudised

Lean metoodikate rakendamine

Milleks Lean-metoodikate rakendamine? 

Tootmisprotsesside või ka teenuse osutamise tegevuste sujuvus mõjutab oluliselt iga ettevõtte võimet pakkuda kliendile tooteid ja teenuseid tähtaegselt, madalate kuludega ning konkurentidest kiiremini. Lean tootmise põhimõtete rakendamise kaudu on organisatsioonid üle maailma oluliselt vähendanud oma kulusid ning suurendanud efektiivsust.

Oleme aastaid tegelenud lean jt juhtimisvõtete ning tööriistade rakendamisega erinevates organisatsioonides ja veendunud, et lean-põhimõtete rakendamine on jõukohane igas organisatsioonis. Paraku on Eesti organisatsioonides seni veel suhteliselt vähe teadmisi ja kogemusi. Seetõttu on silmapaistvate tulemusteni jõudnud alles vähesed.

Praktika näitab, et lean tootmise juurutamiseks on tarvis nii teadmisi kui ka kogemusi, mis loovad hea baasi programmide elluviimiseks. Oluline on siinkohal nii õigete tööriistade valik, oskuslik rakendamine, aga ka kindlustunne, et kõike seda on võimalik tulemuslikult ka meie ettevõttes rakendada. Siinkohal nägimegi, et Eesti organisatsioonidel on vaja koolitusprogammi, mis tooks lean põhimõtted ja peamised tehnikad lihtsal ning praktilisel moel kasutajateni.

Lean põhimõtete rakendamise koolitusprogrammi läbivaks ideeks on vähendada raiskamisi kõikides protsessides, mis loob väärtust ja voolab tõrgeteta vastavalt nõudlussignaalidele. Kogu programm koosneb 7 koolitusest, mille käigus õpetatakse osalejatele põhilisi kuluefektiivse tegevuse saavutamise põhimõtteid ja meetodeid. Lean põhimõtete peamisteks komponentideks on standardiseeritud tööoperatsioonid, töökoha optimaalne korraldus, visuaalsed juhised, efektiivsed ruumilahendused, kvaliteedi saavutamine lähtepunktis, meeskonnad, lähtumine kliendi nõudlusest, kiired üleminekud, pidev parendamine ja palju muud.

Programmi eesmärgid:

 • anda osalejatele teadmised lean-tootmise põhimõtete osas;
 • treenida praktilisi oskusi ning võtteid põhimõtete ja tööriistade rakendamise osas;
 • võimaldada arutelusid ja kogemuste jagamist rakendamiskogemuste ja saavutatud tulemuste osas.
   

Programmi sihtgrupp

Lean põhimõtted ei ole raketiteadus ning on jõukohased praktiliselt kõigile inimestele. Käesolev koolitusprogramm on eelkõige suunatud juhtidele ja spetsialistidele, kes otsesel või kaudsel viisil mõjutavad tootmist või teenuse osutamist.
 

Lean põhimõtete rakendamine on sobilik ka avaliku sektori organisatsioonides

Lean põhimõtted on universaalsed. Loomulikult tuleb avaliku sektori puhul võtta kasutusele seal parimaid tulemusi tagavad metoodikad. Oleme rakendanud lean metoodikaid ka avalikus sektoris ja seega valmis kohandama organisatsioonisisese programmi vastavaks avaliku sektori eripäradele.

Programmi ülesehitus

Programm üles ehitatud 7-päevase koolitustsüklina, kus koolituspäevade vahele on jäetud 2-nädalased vahed (v.a. viimane koolitus). Iga koolituspäev moodustab sisulise terviku ning soovi korral on võimalik osaleda ka üksikutel päevadel.

7-päevase tsükli esimene koolitus on sissejuhatav ning kõiki lean tootmise põhimõtteid haarav. Järgnevad 6 päeva keskenduvad kitsamatele teemadele. Täpsemalt vaata juba iga päeva kirjeldust.

 Programmi kava koolituste kaupa:

Metoodika ja koolituspõhimõtted

Koolituste käigus annavad konsultandid/lektorid teemakohase ülevaate põhimõtetest ning rakendusest. Kõikide koolituste lahutamatuks osaks on praktilised arutelud ning kogemuste vahetamine ja praktilised ülesanded rühmatöödena või individuaalsete harjutustena. Iga koolituse päeva kohta saab iga osaleja trükitud konspekti.
 

LEAN-MÕTTEVIIS JA LEVINUMAD TEHNIKAD, LEAN TOOTMISE IMITEERIMINE

Meie eesmärk on toimetada kvaliteetsed õiged asjad, õigesse kohta, õigel ajal ja õiges koguses, et saavutada täiuslik tootmisvoog ning seeläbi vähendada kadusid ja olla paindlik muutustele. Lean-tootmise sisseviimisel on oluline teada ja tunda vastavaid põhimõtteid ning kuidas need on osaks lean-ettevõtte töökultuurist ja juhtimismeetoditest..

Koolituse teemad:

 • Lean põhimõtted
 • Toyota lähenemisviis
 • Väärtust lisav ja mittelisav töö
 • Tõmba- ja lükka tootmine
 • Materjalide ja info voog
 • Poka-yoke, 0-defekti idee
 • Raiskamise vormid
 • Pidev parendamine (kaizen)
 • Lean tootmise imiteerimine teadmiste kinnistamiseks

Tagasi algusesse siit.


5S-SÜSTEEM JA VISUAALNE JUHTIMINE

5S-süsteem on töökohtade ja töökeskkonna kujundamise ning korrashoiu süsteem. Metoodika on nime saanud jaapanikeelsete sõnade esitähtedest (seiri, seiton, seiso, seiketsu ja shitsuke). Eesti keelde ümberpanduna võiksid need kõlada sõelu, säti, sära, standardiseeri ja säilita.
5S-süsteemi käsitleb seda, kuidas asju töökohtadel hoitakse ning kuidas säilitatakse puhtus ja kord. Sageli rakendatakse 5S-süsteemi kaudse eesmärgiga treenida töötajates distsipliini.
Visuaalse juhtimise põhimõtete rakendamine hoolitseb info edastamise kiiruse, tööde sujuvuse ja ohutuse eest. Neid põhimõtteid rakendatakse erinevates valdkondades ja need haakuvad paljude tehnikatega.

Koolituse teemad:

 • Millised asjad on töökohal vajalikud?
 • Kuidas asju hoida ja ära panna?
 • Kuidas tagada puhtus töökeskkonnas?
 • Millised on sisemised kokkulepped?
 • Kuidas säilitada puhtuse ja korra distsipliini?
 • Kuidas rakendada visuaalse juhtimise põhimõtteid kogu ettevõttes?

Tagasi algusesse siit.VSM - VÄÄRTUSVOO KAARDISTAMINE JA ANALÜÜSIMINE

VSM on lean-tootmise toote või teenuse tarbijani toimetamiseks vajalike materjalide- ja infovoo analüüsimise metoodika. Toyotas, kust see metoodika alguse sai, nimetati seda “materjalide ja informatsiooni voo kaardistamiseks”. Väärtusloome ahela analüüsi metoodika peamiseks tugevuseks on asjaolu, et see põhineb täielikult Lean-tootmise põhialusel: tootmisvoo loomisel ning raiskamise määratlemisel ja ellimineerimisel selles voolus. VSM metoodikat võib rakendada praktiliselt iga korduva või perioodiliselt toimuva protsessi juures, mis vajab täiustamist. 

Koolituse teemad:

 • Väärtuse määratlemine kliendist lähtuvalt
 • Ettevõtte toote- või teenuseportfelli analüüs
 • Arendussuundade määratlemine ja muutuste käivitamine
 • Hetkeolukorra kaardistamine
 • Kaizen-valdkondade määratlemine
 • Tulevikuolukorra kaardistamine
   

Tagasi algusesse siit.PROTSESSI KOORMUSE TASAKAALUSTAMINE, TÕMBE JA KANBAN SÜSTEEMID

Lean-tootmise peamine idee on ühtlase tootmisvoo saavutamine, sest ühtlases voos esineb kõige vähem raiskamist. Tootmiskoormuse tasakaalustamise eesmärgil rakendatakse erinevaid tegevusi, mis keskenduvad organisatsiooni välistele või sisemistele mõjufaktoritele. Lean-tootmise ühtlase tootmisvoolu saavutamise üheks oluliseks mõjutavaks asjaoluks on see kuidas liigub informatsioon tootmisprotsessi sees. Koolitusel tutvustatakse põhimõtteid ja mooduseid infosignaalide andmiseks, mis tõmbavad toote protsessist läbi. Selliseid süsteeme lean-tootmises nimetatakse kanban-süsteemideks.

Koolituse teemad:

 • Nõudluse tasakaalustamine
 • Tootmisraku tasakaalustamine
 • Tootmisraku kujundamine
 • Tööaegade mõõtmine
 • Standardiseeritud töö
 • Lükka-tootmine ja tõmba-tootmine
 • Materjalide voog
 • Informatsiooni voog
 • Kanban-süsteemid

Tagasi algusesse siit.SEADMETE EFEKTIIVSUSE TAGAMINE: OEE JA SMED (KIIRED TOOTEVAHETUSED)

Klientide nõudmiste ja turu areng muudab tootmisseeriad üha väiksemateks. Järjest sagedamini tuleb seadmeid ümber seadistada. Hoolimata seadme maksumusest ei toimu seadistamise ajal toodete valmistamist. Praktika näitab, et sageli võtavad seadistamistsüklid aega 30 või enam minutit. Kui asju lähemalt uurida, siis selgub, et tegelikult saaks märksa kiiremini. Mida kriitilisem faktor ettevõte jaoks aeg, seda suuremat tähelepanu tuleb pöörata mittetootvatele ajamahukatele tegevustele, seal hulgas tootevahetustele. Koolitusel tutvustatakse lean-tootmises laialt rakendatavat üheminutiliste üleminekute saavutamise metoodikat ja näidatakse, kuidas selle abil üleminekute aega oluliselt vähendada.

Koolituse teemad:

 • OEE (seadmete üldise efektiivsuse) arvutamine ja tagamine
 • SMED (Single Minute Exchange of Dies) kiirete tootevahetuste tehnika
 • Üleminekute hetkeolukord (ajad, tegevused)
 • Välised ja sisemised üleminekud
 • Tegevuste järjekorra määramine
 • Tegevuste kiirendamise võimalused
 • TPM

Tagasi algusesse siit.


 


VEAKINDLUS (POKA-YOKE) JA 0-DEFEKTI

Sageli on väga kulukas raiskamise vorm vead ja eksimused, mis võivad viia praak toodanguni, kliendirahulolu langemise ja klientide kaotuseni, rääkimata õnnetustest ja avariidest. Vigadeta tootmise ja veakindluse suurendamise koolitus õpetab osalejatele mõistma defektide või eksimuste tekkimise mehhanisme. Lisaks selgitatakse kuidas vähendada vigade tekkimise võimalusi alates toote ja protsessi kavandamisest kuni toote kasutamiseni.

Koolituse teemad:

 • 0-defekti idee
 • Eksimine on inimlik
 • Vigade allikad
 • Vead ja nende hind
 • Veakindluse tagamine (poka-yoke)

Tagasi algusesse siit.

 

PIDEVA PARENDAMISE (KAIZEN) RAKENDAMINE

Iga ettevõte peab olema valmis jätkuvalt kohanema turul toimuvate muudatustega. Selle eelduseks on meeskonna valmisolek ja pidevalt paljude erinevate parenduste elluviimine. Selle eelduseks on vajaliku õhkkonna ja süsteemi loomine ning asjakohaste juhtimisalaste võtete oskuslik rakendamine.

Koolituse teemad:

 • Parenduste otsimise kultuuri loomine
 • Erinevad tööriistad (Toyota parendussüsteem, A3, DMAIC, 5 miksi jm)
 • Parendamisvõimaluste otsimine (kaizen vs läbimurded)
 • Parendusprojektide valik
 • Parendusprojektide ettevalmistamine
 • Parendusprojektide tulemuslik elluviimine
 • Parendusprojektide järeltegevused

Tagasi algusesse siit.

Programmi tellimine
Kui tunnete lähemat huvi ülaltoodud koolitusprogrammi vastu, siis andke sellest palun meile teada! Programmi saab tellida sisekoolitusena siin. Avalike koolituste kuupäevasid saate kontrollida ja koolitustele registreerida koolituskalendrist.