TJO Konsultatsioonid

Väike-Paala 1, 11415 Tallinn
Tel 665 9525
Faks 665 9521
info[at]tjo dot ee

Otsi:
EST ENG RUS

Login
Kasutajanimi:
Parool:
Unustasid parooli?
Registreeru

  Konsultatsioon

Konsultatsiooniteenused

   Tootmise efektiivsuse analüüsimine
   Tootmise efektiivsuse tõstmine
   Kvaliteedijuhtimissüsteemid ISO 9001
   Juhtimissüsteemi arendamisega seonduv hooldusteenus
   CE-märgi kasutamisõiguse saavutamine

Erinevad käsitlusviisid

EASi toetused

Tellin tasuta lühikoolituseFirmast

Konsultatsioon

Koolitus

Kasulik info

Uudised

Lean 6 Sigma projektide läbiviimine

Lean 6 Sigma (Six Sigma) parendusprojektidest lihtsustatult

Lihtsustatult võttes on 6 sigma programmid parendusprojektid, mille eesmärgiks on organisatsioonile oluliste väljakutsete või probleemide lahendamine. Parendusprojektide valiku kriteeriumiks on olulisus kliendile ja/või organisatsiooni strateegilisele arengule ning parendusprojektiga saavutatav arvestatav rahaline kokkuhoid.

Kui lean projektidega käsitletakse valdavalt nn terve mõistusega hoomatavaid ja lahendatavaid probleeme/väljakutseid, siis 6 sigma projektide tüüpiliseks väljakutseks on esmapilgul selge lahenduseta probleemid. Näiteks teenuste osutamisel või toodete valmistamisel leiame end aeg-ajalt olukorrast, kus tulemus ei vasta kliendi või meie endi ootustele. Kuigi kõik protsessi eeldused ja sisendid on kontrolli all, nagu paljudel varasematel kordadel, ei ole tulemused need, mida oodatakse. Six Sigma metoodika aitab leida tulemuste hajuvuse põhjused ning protsessid kontrolli alla võtta.

6 sigma tase iseloomustab ülikõrge kvaliteeditasemega protsesse. Kuue Sigma tasemel protsessis võib esineda kokku 3,4 defekti 1 miljoni veavõimaluse kohta. See on ülimalt oluline lennunduses jt suure ohuga valdkondades, aga ka masstootmises jm. Tavalised organisatsioonid tegutsevad 2-4 sigma tasemel, mis statistiliselt tähendab 6000 defekti miljoni veavõimaluse kohta.

Projektide tüüpilisteks väljakutseteks on tulemuste hajuvuse vähendamine, olgu selleks siis kvaliteediprobleemid, aja- vm kulud, aga ka uute seadmete/tehaste rajamise vajaduse hindamine ja tõestatud tulemuste ette valmistamine, uute toodete/teenuste väljatöötamine jms. Oluliseks märksõnaks on protsesside korduvus ja andmete kogumise võimalikkus/mõistlikkus.

DMAIC-tsükkel

6 sigma projektide läbiviimine toimub nn DMAIC sammude alusel:

  1. Probleemi määratlemine (Define)
  2. Mõõtmine (Measure)
  3. Analüüs (Analyse
  4. Parendamine (Improve)
  5. Ohje (Control)

Läbivaks jooneks on erinevate statistiliste tööriistade rakendamine. Lihtsustatult tähendab see kõigepealt ärialaste probleemide/väljakutsete tõlkimist statistilisteks probleemideks, nende lahendamist ja pärast tulemuste tõlkimist tagasi äritegevuses kasutatavaks lahenduseks. Seda võib lihtsustatult võrrelda probleemide/väljakutsete teadusliku tõestamisega.

Oluliseks eripäraks on see, et lean 6 sigma meetoditega saab tüüpiliselt 95% kindlusega väita, et valitud lahenduste kasutamine viib soovitud tulemusteni. Kui tööriistasid õigesti valida ja kasutada, siis ei pruugi see tähendada aastatepikkust tööd. Loomulikult sõltub see projekti iseloomust. Tüüpiliste projektide kestvused on 3-6 kuud, keerukamate puhultuleb arvestada pikema ajagraafikuga.

Lean 6 Sigma projekti sisu

Konsultatsiooni- või koolitusprojekti sisu pannakse paika vastavalt kliendi soovidele, organisatsioonilisele võimekusele ja püstitatud eesmärkidele ning parendusprojektidele.

Oma kogemuste põhjal soovitame Lean 6 Sigma projekte, kasutades koolituste ja nõustamise kombinatsioone. Kui projekti sisuks on koolituste läbiviimine, siis on need hästi praktilise kallakuga. Oleme valmis toetama Lean 6 Sigma projektide kävitamist ja elluviimist nõustamispgrogrammide abil ja/või roheliste või mustade vööde väljakoolitamise abil.

Projekti sisu sõltub teie soovidest ja olukorrast organisatsioonis. Andke meile oma soovidest teada ja me aitame teil olla veelgi konkurentsivõimelisemad.

Lean 6 Sigma koolitused

Koolituste läbiviimisel lahterdatakse programmid sageli vastavalt taotletava vöö värvile. Enamus projekte on seotud musta vöö (black belt) või rohelise vöö (green belt) tasemega. Mõnikord tuuakse välja ka kollase vöö (yellow belt) või valge vöö (white belt) tase. Sellised programmid on oluliselt väiksema mahuga, kuid  tagavad üldise teadlikkuse ning lihtsustavad oluliselt roheliste ja mustade vööde tööd parendusprojektide elluviimisel.
 

Lean 6 Sigma projekti ajagraafik

Tüüpiliste projektide kestvused on 3-6 kuud, keerukamate puhul loomulikult pikemalt. Projekti kestvus sõltub parendusprojekti iseloomust. Projekt võib sisaldada vaid mõnda koolitust või nõustamist spetsiifiliste probleemide lahendamisel. Tavapärased projektide kestvust võib siiski mõõta kuudes. Täpsem kestus tuleneb püstitatud eesmärgist.


Kuidas käivitada Lean 6 Sigma projektid

Telli organisatsioonisisene tasuta lühikoolitus või pikem koolitusprogramm.

Oleme meelsasti valmis vastama teie küsimustele täpsemalt. Oleme valmis olema toeks Lean 6 Sigma projektide käivitamisel ja elluviimisel. Palun andke meile oma soovidest teada!

 

Seonduvad teemad

Lean 6 sigma tehnikaid käsitletakse ka

  1. meie avalikul koolitusel: "Lean 6 sigma ei ole raketiteadus"
  2. meie avalike koolituse tsüklis Lean Six Sigma Green Belt koolitusprogramm
  3. koolitusel Sissejuhatus Lean Six Sigmasse
  4. tasuta lühikoolitusel Lean 6 Sigma ja DMAIC metoodika rakendamine

Oleme meelsasti valmis vastama teie küsimustele täpsemalt. Loomulikult oleme valmis pakkuma omapoolset abi lean 6 sigma koolitus- ja nõustamisprojektide läbiviimisel organisatsioonisiseste programmidena. Palun andke meile oma soovidest teada!

Kasulikku lugemist

Lean 6 Sigma rakendamisest ning muust seonduvast on juttu erinevates nõuannetes jm kirjutistes. Lugege ka teisi artikleid