TJO Konsultatsioonid

Väike-Paala 1, 11415 Tallinn
Tel 665 9525
Faks 665 9521
info[at]tjo dot ee

Otsi:
EST ENG RUS

Login
Kasutajanimi:
Parool:
Unustasid parooli?
Registreeru

  Koolitus

TJO koolituskalender

Efektiivse tootmise edulood 2018 II

Lean Six Sigma Green Belt Koolitusprogramm 2018 II

Tootmisjuhi arenguprogramm 2018 II

Kvaliteedijuhi arenguprogramm 2018 II

ISO 45001 - millised on uuendused?

Tootmisjuhi arenguprogramm 2018 I

Kvaliteedijuhi arenguprogramm 2018 I

Lean Six Sigma Green Belt koolitusprgramm 2018 I

Efektiivse tootmise edulood 2018 eelhuvi registreerimine

LEAN-tehnikate koolitusprogramm 2017 II

Tootmisjuhi arenguprogramm 2017 II

LEANi rakendamise praktilised õppetunnid tootmisettevõttes

5S süsteem tootmisettevõttes

Lean Six Sigma Yellow Belt koolitusprogramm

ISO 22000:2018le vastav toiduohutuse juhtimissüsteem

ISO 45001le vastav TTO-juhtimissüsteem

Protsesside parendamine 6 sigma abil

Lean põhimõtete rakendamine teeninduses

Lean mõtteviis ja tehnikad kontoris

Lean põhimõtete rakendamine tootmises, lean mäng

Võtame raiskamised kontrolli alla

ISO 22000 standardi uuendused

Mis muutub ISO 9001:2015 standardis

Mis muutub ISO 14001:2015 standardis

Riskijuhtimise sisu ja levinumad meetodid

Lean 6 sigma ei ole raketiteadus

Kuidas suurendada tootmise efektiivsust

Lean'i sisu lihtsalt ja praktiliselt

Koolituse tellimine kingitusena

Soovin tellida sisekoolitusiFirmast

Konsultatsioon

Koolitus

Kasulik info

Uudised

Kvaliteediinseneri arenguprogramm

Milleks selline programm?
Toote kvaliteedi tagamine on iga ettevõtte igapäevane tegevus. Mittevastavad tooted, tõrked, protsessi probleemid ja defektid on kõigi reaalsete materjalide-protsesside-toodete lahutamatud osad. Kuidas kõiki neid ebameeldivusi ennetada ja neid jooksvalt kontrolli all hoida ehk kuidas tagada toote kvaliteet, sellele saab vastuse osaledes kvaliteediinseneri arenguprogrammis. Programm tervikuna hõlmab teemasid, mis seonduvad kvaliteediplaneerimise, -standardite, -mõõtmise, -andmete analüüsi ja -parendamisega.

Eesti organisatsioonides kohtab väga harva analüütilist ja süsteemset probleemide lahendamist ning sageli võetakse otsuseid vastu lähtudes emotsioonidest, mitte tuginedes faktidele. Eesti keeles puudub kvaliteeditagamist käsitlev kirjandus ning erinevates haridusasutustes puudutatakse neid teemasid põgusalt ja sageli jääb metoodikate seostamine reaalsete probleemide lahendamisega pinnapealseks. Neid lünkasid püüab käesolev programm täita.

Koolitusprogrammi käigus tutvustatavad meetodid on paljudes eesrindlikes tööstusharudes nagu auto- ja elektroonikatööstus igapäevased ja kohati isegi kohustuslikud ning lisaks ühilduvad tihedalt Six Sigma probleemlahenduse metoodikas kasutatavatega.

Programmi lisaväärtusena saavad kõik osalejad tutvustatavates metoodikates kasutatavad vormid ning suurel hulgal praktilisi kogemusi Exceli analüüsivahendina kasutamises, sest enamus individuaalharjutusi ja rühmatöid teostatakse arvutil.

Programmi eesmärgid:

 1. anda toote kvaliteedi eest vastutavatele spetsialistidele teadmised ja oskused kvaliteedi taseme hindamiseks, analüüsimiseks ja parendamiseks;
 2. võimaldada diskussiooni ja rühmatööde käigus vahetada omavahelisi praktilisi kogemusi;
 3. treenida praktilisi oskuseid individuaalsete ülesannete kaudu.
 4. anda edasi erinevate organisatsioonide kogemusi kvaliteedi tagamise vallas

Programmi sihtgrupp
Kvaliteediinseneri arenguprogramm on spetsialisti koolitus ja sobib spetsialistile või keskastme juhile, kes vastutab toote kvaliteedi eest: tootejuhid, tooteinsenerid, kvaliteediinsenerid, protsessiinsenerid, tehnoloogid, kvaliteedijuhid, tehnoloogiajuhid, labori töötajad jt.

Programmi ülesehitus
Kvaliteediinseneri arenguprogramm on üles ehitatud arvestades kiirest elu- ja töötempost tingitud piiranguid. Tihti ei ole spetsialistidel võimalik osaleda mitmepäevastel koolituskursustel, kuna igapäevaste tööülesannete täitmine võib seetõttu kannatada. Programm koosneb 7-st ühepäevasest koolitusest, mille toimumise tihedus on keskmiselt 2 koolituspäeva kuus.
 

Programmi kava koolituste kaupa:


KVALITEEDIKONTROLL JA VALIMKONTROLLI STANDARDID


Materjalide, toodete ja protsesside varieeruvusest tulenevalt paljudes tööstusharudes ei ole võimalik läbi saada ilma kontrolloperatsioonideta. Aga kas on läbi mõeldud, kui palju on majanduslikult ökonoomne kontrollida, kus maalt algab liigsest kontrollist tulenev raiskamine? Mis on kontrolöri roll ja kuidas kasutada kontrolli tulemusel saadud informatsiooni? Õige mooduse leidmine kontrolloperatsioonide läbiviimisel aitab suurendada kontrollimise mõjusust ja tõhusust. Koolituse käigus tutvustatakse kontrolloperatsioonide kohta ja rolli protsessis ja valimkontrolli rahvusvahelisi standardeid ning nende rakendamise põhimõtteid.

Koolituse teemad:

 • Kvaliteedikontrolli eesmärk
 • Kvaliteedikontrolli liigid ja meetodid
 • Valikuline kontroll ja aktsepteeritav kvaliteeditase
 • Standardid: ISO 2859-10, ISO 2859-1
 • Korrigeeriva meetme nõue ja raport (CAR, 8D)
 • Tarnija/organisatsiooni kvaliteeditase
 • Kvaliteediohje plaan (Control Plan)


STATISTILINE PROTSESSIOHJE, SPC


Statistilisest protsessiohjest räägitakse palju. Samas on neid, kes teemat sisuliselt valdavad, suhteliselt vähem ning praktilisi rakendusi organisatsioonides võib leida üksikuid. Koolitusel antakse ülevaade protsessiohje meetoditest ning tutvustatakse erinevaid statistilise protsessiohje kaarte ja nende rakendamise põhimõtteid.

Koolituse teemad:

 • Statistilise protsessiohje olemus
 • Standard ISO 8258 Shewart control charts
 • Varieeruvuse tava- ja eripõhjused
 • Valimi moodustamise põhimõtted
 • Õige ohjekaardi valik
 • Pidevandmete ohjekaardid
 • Atributiivsete andmete ohjekaardid
   

RISKIDE HINDAMINE, FMEA

Riskide hindamine on erinevates valdkondades levinud moodus protsesside või toodete töökindluse või usaldusväärsuse tõstmiseks. Näiteks on riskihindamine tööohutussüsteemide, keskkonnajuhtimise süsteemide ja toiduohutuse juhtimise süsteemide keskne element. Lisaks sellele on riskihindamine tõhus töövahend ka toote või protsessi töökindluse suurendamiseks.

Koolituse teemad:

 • Riskihindamiste erinevad rakendused
 • Oht ja risk (tõsidus, esinemissagedus, avastatavus)
 • Faktori tõsiduse kategooriad
 • Faktori esinemissageduse kategooriad
 • Faktori avastatavuse kategooriad
 • Toote tõrgete riskide hindamine
 • Protsessi tõrgete riskide hindamine


KVALITEEDI TASEME MÕÕTMINE. PROTSESSIDE VARIEERUVUS JA SUUTLIKKUSE HINDAMINE, CPK

Varieeruvus on iga toote ja protsessi lahutamatu osa, ning kui see on suurem, kui meie nõuded tootele või protsessile, siis tekivad vead ja mittevastavad tooted. Kui suutlik on meie protsess sõltub sellest, kuivõrd me suudame varieeruvust ohjata. Kontrolli saavutamine varieeruvuse üle saab alguse varieeruvuse mõistmisest ning mõõtmisest.

Koolituse teemad:

 • Kvaliteedi taseme mõõdikud (saagis, PPM, DPM, DPU, RTY)
 • Protsesside varieeruvus
 • Hetkeandmed ja pikaajalised andmed
 • Jaotusseadused, normaaljaotus
 • Z-väärtus
 • Valimi moodustamine
 • Protsessi suutlikkuse mõõtmine
   

MÕÕTESÜSTEEMI HINDAMINE. PIDEVANDMED

Iga mõõtmistulemus on vale! Aga kui vale, kas me teame seda? Toote või protsessi parameetrite mõõtmise juures jäetakse sageli vastamata küsimusele, kas kasutatava mõõtevahendiga on võimalik meid huvitavat suurust üldse piisava täpsusega mõõta. Sageli esineb olukordasid, kus mõõtevahend ühe inimese käes näitab ühtesid tulemusi ja teise inimese käes teisi tulemusi – aga miks on see nii?. Olukorrale saab vastuse läbi mõõtesüsteemide hindamise (MSA) protsessi. Mõõtesüsteemi analüüsides saame selge vastuse kui palju kogu mõõtmisveast tuleneb mõõtjast ja protseduurist ning kui palju mõõtevahendist ja abinõust.

Koolituse teemad:

 • Mõõtesüsteemi koostisosad
 • Mõõtesüsteemi vea allikad
 • Mõõtmise korratavus
 • Mõõtmise jäljendatavus
 • Pidevsuuruse mõõtesüsteemi hindamine
 • Mõõtesüsteemi parendamine
   

VISUAALKONTROLL. ATRIBUTIIVANDMETE MÕÕTESÜSTEEMI HINDAMINE

Visuaalne kvaliteedi hindamine on alati subjektiivne ning sõltub suurel määral hindajast. Eelkõige on küsimus selles, kui hästi hindaja või kontrollija teab kvaliteedi kriteeriume ehk standardeid ja kuivõrd kindel on hindaja oma otsuses. Kas ta täna annab samasuguse hinnangu, kui homme? Rakendades automaatkontrolli vahendeid metallidetektorite, testsüsteemide või täisautomaatsete optiliste kontrollisüsteemide näol, kas meil on ettekujutus kuivõrd usaldusväärsed need on. Kas on teada kui tihti need süsteemid klassifitseerivad hea toote defektseks ja defektse toote vastavaks. Neile küsimustele saab vastuse atributiivandmete mõõtesüsteemi hindamisest.

Koolituse teemad:

 • Visuaalkontrolli standardite kehtestamine
 • Atributiivandmete valimi suuruse määramine
 • Korratavus
 • Jäljendatavus
 • Atributiivandmete mõõtesüsteemi hindamine
 • Mõõtesüsteemi parendamine


ANDMEANALÜÜS JA PROBLEEMIDE ANALÜÜTILINE LAHENDAMINE. PROTSESSIDE SISENDITE JA VÄLJUNDITE VAHELISED SEOSED

Meie oodatud tulemused ehk protsesside väljundid on otseses seoses protsessi sisenditest ehk faktoritest. Tulemust mõjutavaid faktoreid on väga palju, kuid suhteliselt vähene arv faktoritest omavad olulist ehk võtmemõju protsessidele. Koolitus annab vastuse küsimusele, kuidas eristada olulisi faktoreid ebaolulistest.

Koolitusel tutvustatakse ning harjutatakse mitmete andmetöötlustööriistade kasutamist:

 • probleemide põhjuste identifitseerimiseks,
 • andmete graafiliseks analüüsimiseks,
 • andmete numbriliseks analüüsimiseks.
   

Koolituse teemad:

 • Protsessi olemus, sisendid ja väljundid
 • Analüütiline parendusprotsess
 • Oluliste parendusvaldkondade määratlemine - ihaldatavuse maatriks
 • Faktorite väljaselgitamine - kalaluu diagramm
 • Hinnangutel põhinevad tööriistad - XY-maatriks, prioriteetide määramine
 • Graafilised analüüsivahendid - aegread, tihedusgraafikud, kastdiagramm, Pareto graafik
 • Numbrilised analüüsivahendid - korrelatsioon- ja regressioonanalüüs, hüpoteeside testimine, DOE
   

Metoodika ja koolituspõhimõtted
Koolitused sisaldavad ettekannete kuulamist, ühiseid arutelusid, rühma ja individuaalseid töid. Kõik osalejad saavad koolituse konspektid ning rühma ja individuaalseteks töödeks vajalikud materjalid (mida on võimalik hiljem oma töö juures kasutada).

Mitmel koolitusel on efektiivseks rühma või individuaalse töö tegemiseks vajalik sülearvuti olemasolu, milles peaks olema installeeritud statistilisi arvutusi võimaldav tarkavara (MS Excel või mõni spetsiaalprogramm). Vajadusel saab kasutada ka TJO koolituskeskuse arvutustehnikat.

Programmi tellimine
Kui tunnete lähemat huvi ülaltoodud koolitusprogrammi vastu, siis andke sellest palun meile teada! Programmi saab tellida sisekoolitusena siin. Avalike koolituste kuupäevasid saate kontrollida ja koolitustele registreerida koolituskalendrist.