TJO Konsultatsioonid

Väike-Paala 1, 11415 Tallinn
Tel 665 9525
Faks 665 9521
info[at]tjo dot ee

Otsi:
EST ENG RUS

Login
Kasutajanimi:
Parool:
Unustasid parooli?
Registreeru

  Konsultatsioon

Konsultatsiooniteenused

   Tootmise efektiivsuse analüüsimine
   Tootmise efektiivsuse tõstmine
   Kvaliteedijuhtimissüsteemid ISO 9001
   Juhtimissüsteemi arendamisega seonduv hooldusteenus
   CE-märgi kasutamisõiguse saavutamine

Erinevad käsitlusviisid

EASi toetused

Tellin tasuta lühikoolituseFirmast

Konsultatsioon

Koolitus

Kasulik info

Uudised

Juhtimissüsteemi siseauditite läbiviimine


Taust

Juhtimissüsteemi tõhususe kohta informatsiooni saamiseks on üks enamlevinud võimalust siseauditi läbiviimine. Auditi läbiviimist nõutakse muuhulgas ka kõigi juhtimissüsteemidele nõudeid esitavate standarditega (nt ISO 9001, ISO 14001, EVS 18001 jpt). Ehkki auditi läbiviimise protsess ei ole iseenesest keeruline, on siiski auditi klienti täielikult rahuldavat tulemust raske saavutada. Sageli on auditid formaalsed ja parimal juhul tuuakse välja mittevastavused dokumentides esitatud nõuete ja tegeliku olukorra (tegevuse) vahel.

Tänapäeval aina enam fokusseeritud ärimaailmas on oluline kaaluda, milliste tugitegevustega organisatsioon ise peaks tegelema ning milliseid teenuseid on otstarbekam selleks spetsialiseerunud professionaalidelt sisse osta. Üheks selliseks valdkonnaks on teatud juhtudel kindlasti organisatsiooni siseauditi teenus. Professionaalsed audiitorid, kes igapäevaselt erinevate juhtimissüsteemidega kokku puutuvad ja selles valdkonnas suurt praktikat omavad, suudavad auditi läbi viia tulemuslikumalt, objektiivsemalt ning väikema ressursi- ja ajakuluga, kui organisatsiooni enda töötajad.
 

Teenuse eesmärgid

Siseauditi teenuse eesmärgiks on anda kliendile (auditeeritava organisatsiooni juhtkonnale) tagasisidet juhtimissüsteemi toimivuse, tulemuslikkuse ning kehtestatud nõuetele vastavuse kohta ja tuua välja organstatsiooni kitsaskohad ja parendusvõimalused.
 

Teenuse sisu

Siseauditi ettevalmistamiseks ning läbiviimiseks vajavad audiitorid protseduuriliste dokumentide koopiaid (paberkandjal või elektroonilisel kujul). Pärast dokumentatsiooni auditi läbiviimist kooskõlastatakse kliendiga auditi kava ning lepitakse kokku intervjuude, tegevuste vaatluste ja tõendusdokumentidega tutvumise ajas. Kliendi poolt peab olema audiitorile tagatud võimalus intervjueerida erinevate protsesside eest vastavaid isikuid, tutvuda tõendusdokumentatsiooniga. Auditi läbiviimisel on kindlasti oluline meeles pidada, et tegemist ei ole süüdlaste tuvastamise ning vigade otsimisega, vaid objektiivse hinnagu andmisega organisatsiooni töökorraldusele ja parendusvõimaluste tuvastamisega. Auditi käigus tuvastatud leiud (mittevastavused kehtestatud nõuetele, parendusvõimalused ja -ettepanekud) dokumenteeritakse selleks ettenähtud korras ning arutatakse auditis osalenud isikutega läbi auditi lõppkoosolekul. Leidude korrigeerimiseks määratakse vajalikud meetmed ning vastutajad.
 

Auditi läbiviimise ajagraafik

Siseauditi läbiviimise maht päevades ja ajakava sõltub auditi määratud ulatusest, sh organisatsiooni tegevusvaldkonnast, töötajate arvust ning organisatsiooni tegevusasukohtade (nt osakondade, filiaalide) arvust.

Auditi teenuse sisu sõltub teie soovidest. Andke meile oma soovidest teada ja me aitame teil olla veelgi konkurentsivõimelisemad.
 

Kasulikku lugemist

Tulemuslike siseauditite läbiviimisest on juttu erinevates kirjutistes. Loe lähemalt.

Oleme meelsasti valmis vastama teie küsimustele täpsemalt!