TJO Konsultatsioonid

Väike-Paala 1, 11415 Tallinn
Tel 665 9525
Faks 665 9521
info[at]tjo dot ee

Otsi:
EST ENG RUS

Login
Kasutajanimi:
Parool:
Unustasid parooli?
Registreeru

  Konsultatsioon

Konsultatsiooniteenused

Erinevad käsitlusviisid

EASi toetused

Tellin tasuta lühikoolituseFirmast

Konsultatsioon

Koolitus

Kasulik info

Uudised

ISO 22000 juhtimissüsteemi arendamine, koolitused, auditid

ISO 22000 nõuetele vastava juhtimissüsteemi väljaarendamine on jõukohane igale organisatsioonile. Kui vajate abi, siis kutsuge professionaalid appi. Järgnevalt on esitatud põgus ülevaade:

 

 1. ISO 22000 standardist
 2. ISO 22000 koolitustest (tasuta ja tasulistest)
 3. ISO 22000 konsultatsioonist
 4. Toiduohutuse juhtimissüsteemi siseauditite läbiviimisest
 5. Lisainfost ISO 22000 kohta (ISO 22000ga seonduvatest kirjutistest jm)
   

ISO 22000 standardist

Toiduainete tootmise või käsitlemisega seonduvatele ettevõtetele on kohustuslik rakendada toiduohutuse tagamiseks enesekontrollisüsteemi. See on vastavas valdkonnas tegutsemise eelduseks. Klientide ja koostööpartnerite usalduse võitmiseks on rahvusvahelisel tasandil olnud võimalik kasutada erinevaid tunnustus- ja sertifitseerimisskeeme. Kuivõrd toiduohutuse nõuded on erinevates riikides mõneti erinevad, siis on aastate jooksul arendatud välja mitmeid piirkondlikke standardeid ja sertifitseerimisskeeme (BRC, EFSIS jms). Erinevate nõuete täitmine ja sertifitseerimise läbimine on küll vabatahtlik, kuid tähendab ettevõttele paraku arvestatavaid investeeringuid, sh vajadust läbida paralleelselt erinevaid sertifitseerimisprotsesse.

2005. aasta septembrikuus andis Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon (ISO) välja standardi ISO 22000:2005, Toiduohutuse juhtimissüsteemid. Nõuded igale organisatsioonile toiduahelas (Food safety management systems - Requirements for any organization in the food chain). See koondab kokku rahvusvaheliselt harmoniseeritud nõuete võrgustiku toiduohutuse käsitlemisele. Uus standard aitab eeldatavasti luua korra toiduohutusega seonduvate standardite osas. Enam ei ole põhjust raisata ressursse maailma erinevates piirkondades kehtestatud standardite nõuetele täitmise tõendamiseks - ülemaailmne standard on aktsepteeritav kõikides riikides.

Standard töötati välja ISO eestvedamisel, kaasates toiduainetööstuste eksperte, sh spetsialiseeritud rahvusvaheliste organisatsioonide esindajad, ning tehes ka tihedat koostööd Codex Alimentarius Komiteega, organisatsiooniga, mis loodi ÜRO Toidu ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) ja Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) poolt.

ISO 22000 peamiseks eeliseks on HACCP juurutamise lihtsustamine üle kogu maailma. ISO 22000 on rakendatav kõikide organisatsioonide poolt toiduahelas. Siia kuuluvad söödatootjad, toiduainetetootjad, toidu töötlejad, transpordi ja laoettevõtted, alltöövõtjatest kuni jaemüügi ning kaubandusettevõteteni välja, sh kaasnevad tööstused - nagu näiteks seadmete, pakkematerjalide, puhastusagentide, lisaainete ja komponentide tootjad. ISO 22000 sisaldab HACCP printsiipe ja hõlmab ka teiste toiduohutusega seonduvate võtmestandardite nõudeid. Ühtlasi on võetud arvesse ISO 9001 nõudeid. Kokkuvõttes ühendab ISO 22000 toiduohutuse, enesekontrolli ning kvaliteedijuhtimise põhimõtted.

ISO 22000 koolitused

TJO Konsultatsioonid käest on võimalik tellida erinevaid ISO 22000 standardi nõuetega seonduvaid koolitusi:

 1. Viime regulaarselt läbi ISO 22000 nõuete avalikke koolitusi: "ISO 22000le vastav toiduohutuse juhtimissüsteem", "Toiduohutuse juhtimissüsteemi siseaudiitorite koolitus"
 2. Lisaks sellele on võimalik kasutada mitmeid valikkursuseid: 
  1. Toiduhügieeni sisekoolitaja kursus
  2. Toiduhügieeni pädevuskoolitus
  3. Toiduhügieeni koolitus toidukäitlejatele 
 3. Samuti on võimalik tellida tasuta lühikoolitus - pakume võimalust tellida tasuta koolitusi erinevatel teemadel, sh ISO 22000 nõuded
 4. Loomulikult oleme valmis läbi viima organisatsioonisiseseid koolitusi

 

ISO 22000 konsultatsioon

Konsultatsiooniprojekti tavapäraseks eesmärgiks on muuta organisatsiooni töökorraldus efektiivsemaks ja läbipaistavamaks. Kuid kliendi soovist sõltuvalt võib eesmärgiks olla ka toiduohutuse juhtimissüsteemi viimine tasemele, mis on vastavuses ISO 22000 standardis toodud nõuetega ja valmis sertifitseerimiseks rahvusvaheliselt tunnustatud sertifitseerimisorgani poolt.

Konsultatsiooniprojekti sisu

Konsultatsiooniprojekt on reeglina jaotatud neljaks etapiks:

 1. organisatsiooni hetkeolukorra ja vajaduste analüüsimine
 2. lahenduste väljatöötamine ja kvaliteedijuhtimissüsteemi väljaarendamine
 3. uuendatud juhtimissüsteemi juurutamine
 4. auditite programmi käivitamine

Projekti käigus ei välistata erinevate etappide tegevuste segunemist. Keskendutakse soovitud tulemuse saavutamisele.

Oma kogemuste põhjal soovitame toiduohutuse juhtimissüsteemi väljaarendamist, kasutades väljaõppe, nõustamise ja auditite kombinatsioone. Selleks pakume välja lahenduse töötada partnerluses ega kavatse lihtsalt pakkuda valmis dokumentatsioonikomplekti. Usume kindlalt, et mistahes juhtimise edukas rakendamine õnnestub vaid siis, kui organisatsioon pühendab end projektile ning rakendamine hõlmab organisatsioonisiseselt kõiki juhtimistasandeid.

Projekti lõppresultaadiks on välja arendatud ISO 22000 standardi nõuetele vastav toiduohutuse juhtimissüsteem, mis on valmis sertifitseerimiseks sertifitseerimisorgani poolt.Üks meie põhiteenustest on juhtimissüsteemide arendamine. Konsultatsiooniprojekti tavapäraseks eesmärgiks on muuta organisatsiooni töökorraldus efektiivsemaks ja läbipaistavamaks. Kuid kliendi soovist sõltuvalt võib eesmärgiks olla ka kvaliteedijuhtimissüsteemi viimine tasemele, mis on vastavuses ISO 22000 standardis toodud nõuetega ja valmis sertifitseerimiseks rahvusvaheliselt tunnustatud sertifitseerimisorgani poolt.

Konsultatsiooniprojekti sisu ja maht sõltub arendatava süsteemi praegusest tasemest ja kliendi soovidest. Loe täpsemalt Toiduohutuse juhtimissüsteemi arendusprojekti läbiviimisest.

 

Toiduohutuse juhtimissüsteemi siseauditite läbiviimine

Oleme valmis viima teenustööna läbi ISO 9001 nõuetele vastava kvaliteedijuhtimissüsteemi siseauditeid, vt lähemalt juhtimissüsteemi siseauditi läbiviimine teenustööna. Loomulikult olemevalmis viima läbi siseaudiitorite koolitus nii avalike koolitustena (kvaliteedijuhtimissüsteemi siseaudiitorite koolitus) kui ka sisekoolitustena (vt telli sisekoolitus)

 

Lisainfo ISO 22000 kohta

Kui vajate standardi ISO 22000 kohta rohkem teavet, siis võite:

 1. soetada ISO 22000 standardi ja nõuded endale selgeks teha. NB: siinkohal tasub arvestada, et standard on koostatud üldistatud sõnastusega, mis peaks olema kasutatav mistahes organisatsiooni poolt. Seega tuleb leida teie organisatsioonile sobilik tõlgendus
 2. investeerida 1 päeva standardi nõuete intensiivkursusel osalemiseks - korraldame regulaarselt koolitusi  "ISO 22000le vastav toiduohutuse juhtimissüsteem",
 3. tellida tasuta lühikoolituse - pakume võimalust tellida tasuta koolitusi erinevatel teemadel, sh ISO 22000 nõuded
 4. kutsuda konsultandi appi - andke meile teada, kui abi vajate
 5. küsida nõu - oleme valmis vastama teie küsimustele, kui jätate oma kontaktandmed
 6. lugeda meie kodulehel ka teisi ISO 22000ga seonduvaid kirjutisi - oleme aastate jooksul ISO 22000 teemadel kirjutanud mitmeid nõuandeid jm kirjutisi. Neis võite leida nii mõndagi kasulikku
 7. tutvuge ka korduma kippuvate küsimustega

 

Tutvuge erinevate nõuannetega.

Tagasi algusesse.

TJO Konsultatsioonid