Koolituste korralduslik info


OÜ TJO Konsultatsioonid jätab endale õiguse teha koolituskalendrisse muudatusi.

Koolituste maksumus ja toimumisaeg

Koolituste maksumusele lisandub käibemaks. TJO Konsultatsioonid konsultatsiooniklientidele (organisatsioonid, kellega koostöös on teostatud või teostamisel konsultatsiooniprojektid) kehtib 5%-line hinnasoodustus! Hind sisaldab kursuse materjale, tunnistust, kohvipause ja lõunasööki ning eksamiga lõppevatel kursustel ka eksami (ja vajadusel järeleksami) läbiviimist. Arenguprogrammide maksumused ja osalemistingimused on kirjeldatud arenguprogrammide tutvustuste juures.

Koolitused toimuvad TJO koolituskeskuses Tallinnas, Väike-Paala 1 (vt skeem) ning algavad reeglina hommikuti kell 9.30 ja lõpevad orienteeruvalt 16.30. Koolituste sisu on täpsemalt lahti kirjutatud meie kodulehel www.tjo.ee. Tallinnast väljaspool läbiviidavate koolituste asukoht on märgitud koolituse tutvustuse juures.

Kvaliteedijuhi arenguprogrammi. LEAN Six Sigma Green Belt koolitusprogrammi ja koolitusprogrammi "Efektiivse tootmise edulood" seminaridel on üldjuhul võimalik osaleda vaid kogu programmist osa võttes.

 

Erisoovid

Kui Teile ei sobi koolituse aeg, soovite koolituse läbiviimist Teie organisatsioonis või tellida muudetud sisuga koolitust, siis palume võtta meiega ühendust. Kui tegemist on meie tegevusvaldkondadega seonduvate teemadega, siis oleme valmis välja töötama spetsiaalselt teie vajadustele vastava koolituse. Oleme valmis koolitusi läbi viima eesti, vene või inglise keeles nii, et need teile maksimaalselt kasu tooksid.

Valikkursused

Lisaks koolituskalendris märgitud avalikele kursustele oleme valmis pakkuma ka paljusid teisi koolitusi ja koolitusprogramme. Nende toimumise aja ja koha osas võtame paindlikult arvesse Teie soove ja huve. Järgmise lingi alt leiate valiku eelnevalt läbiviidud koolitusprogrammidest, mida on võimalik tellida kas sarnasel või teie jaoks kohandatud kujul. Nende toimumise aja ja koha osas võtame paindlikult arvesse Teie soove ja huve.

Registreerimine

Klikkides kalendris koolituse pealkirjal avaneb koolituse kirjeldus ja selle all on registreerimise vorm. Samuti on võimalik registreerida koolitustele telefonil 665 9525 või saates vastavasisulise teate aadressil info@tjo.ee.

Osalemise tingimused

Koolitusel osalemise eelduseks on:

  1. vastavasisulise kinnituse saamine TJO Konsultatsioonid poolt ja
  2. koolituse eest tasumine vastavalt TJO Konsultatsioonid poolt väljastatud arvele.

Erisoovid ja muud tingimused lepitakse eraldi kokku kliendi ja TJO Konsultatsiooni vahel.

OÜ TJO Konsultatsioonid jätab endale õiguse teha koolituskalendris ja programmides muudatusi.
© TJO Konsultatsioonid