TJO Konsultatsioonid

Väike-Paala 1, 11415 Tallinn
Tel 665 9525
Faks 665 9521
info[at]tjo dot ee

Otsi:
EST ENG RUS

Login
Kasutajanimi:
Parool:
Unustasid parooli?
Registreeru

  Kasulik info

Erinevad toetused

Intervjuud

Nõuanded

Korduma kippuvad küsimused

Kasulikud tööriistad

Kasulikku lugemist

Standarditest

Artiklid

Enne 2002. a ilmunud artiklidFirmast

Konsultatsioon

Koolitus

Kasulik info

Uudised

Uus standard juhtide käsutusse, Jussi Onoper (17.04.2006 Äripäev)


Iga toimivat organisatsiooni juhitakse. Kas juhtimine on süsteemne, sõltub suuresti juhtidest ja väljakujunenud organisatsioonikultuurist. See, kas organisatsiooni juhid soovivad läbimõeldud töökorralduse abil raha ja aega kokku hoida, sõltub samuti juhtide valikutest.
Mistahes töö lihtsustamiseks püütakse minevikus edu toonud lahendusi süstematiseerida ja uuesti kasutada. Üheks selliseks süstematiseeritud kogumikuks võib lugeda standardeid. Juhtide töö lihtsustamiseks ja organisatsioonide tulemuslikkuse suurendamiseks on välja töötatud rida juhtimissüsteemidega seonduvaid standardeid. Selles osas jätkub kiire areng.


Loe veel


Avaldati ISO 14001 standardi uus versioon, Jussi Onoper (Keskkonnatehnika 1/2005)


ISO 14001: 2004 standard kiideti heaks 15. novembril, Eesti Standardikeskus jõustas selle 23. novembril. Ametliku eestikeelse versiooni ettevalmistamine on eelneva info kohaselt kavandatud järgmisse aastasse. Uue standardi jõustumine käivitas sertifitseeritud ettevõtetele 18 kuu pikkuse üleminekuperioodi. Sellest tulenevalt ei ole ISO 14001:1996 (Eesti standardi puhul ISO 14001: 1998) akrediteerimisorganisatsiooni logo kandvad sertifikaadid pärast 15. maid 2006 enam kehtivad.


Loe veel


Firmad parandavad inimeste töötingimusi, Anti Ronk (EPL, 27.02.2003)


TJO Konsultatsioonid on esimene Eesti firma, kelle töötervishoiu ja -ohutuse juhtimissüsteem vastab kõigile rahvusvahelistele nõuetele. Selle märgiks andis rahvusvaheline standardimise ettevõte Bureau Veritas Quality International firmale OHSAS 18001 sertifikaadi.


Loe veel


Keskkonnajuhtimissüsteemide loomine kogub ka Eestis hoogu. T.-J. Onoper (Äripäeva Keskkonna Eriväljaanne 12.02.03)


Euroopa Liiduga liitumise eel muutuvad järjest aktuaalsemaks keskkonnaküsimused – suurenevad saastemaksud ja trahvid, teravneb avalikkuse tähelepanu ja hukkamõistmine.

Sageli ei suudeta negatiivse tagajärje, olgu selleks siis õnnetus, keskkonna reostus vms, taga näha tegelikku põhjust – organisatsioonide töökorralduses valitsevat hoolimatust, segadust, vastutustunde puudumist.


Loe veel


Keskkonnajuhtimissüsteemide loomine võtab hoogu, T.--J. Onoper (12.02.03 Äripäev)


Euroopa Liiduga liitumise eel muutuvad järjest aktuaalsemaks keskkonnaküsimused. Suurenevad saastemaksud ja trahvid, teravneb avalikkuse tähelepanu ja hukkamõistmine. Sageli ei suudeta negatiivse tagajärje, olgu selleks siis õnnetus, keskkonna reostus vms, taga näha tegelikku põhjust – organisatsioonide töökorralduses valitsevat hoolimatust, segadust, vastutustunde puudumist.

Nii sisuliselt kui ka juriidiliselt vastutab ettevõtte tegevuse tagajärgede eest ettevõtte juhtkond. Euroopa praktika on näidanud, et seda lausa vabaduse kaotuseni. Keskkonnajuhtimissüsteem aitab organisatsioonil ootamatuid probleeme vältida ning seejuures kulusid kokku hoida.


Loe veel


Enesehindamine aitab kriisist välja tulla, T.--J. Onoper (25.11.2002 Äripäev)


Kriisi võib võtta nii õnnetusena kui ka õppetunnina. Viimase puhul ettevõte õpib sellest ja oskab paremini oma meeskonda ning ettevõtte tugevusi ja nõrkusi hinnata ja neid teadmisi kasutada. Kriisisituatsioonid võivad olla üllatavalt head korrastamisvahendid, kui nendest õppida. Kriisid annavad tagasisidet erinevate otsuste ning valikute paikapidavuse kohta. Selgeks sõnumiks on vajadus teha otsuseid ning järeldusi tulevikusündmuste mõjutamiseks. Organisatsioon peab kriisis olles suutma järele mõelda kõikidele võimalikele vigadele, mis on sellise situatsioonini viinud, ning teguritele, mis on neid vigasid põhjustanud.


Loe veel


Suvi on parim aeg põhjalikult analüüsida ettevõtte juhtimissüsteemi, T.--J. Onoper (03.06.2002 Äripäev)


Suvel võiks firma läbi viia sisemisi auditeid, sest aktiivset tööd ei toimu ja hea on analüüsida juhtimissüsteemi tööd eelneva perioodi tulemuste põhjal – mis on süsteemis vahepeal toimunud ja millist mõju on juhtimisega seotud otsused avaldanud. Enamasti ei ole suvel otstarbekas alustada suuremate ümberkorraldustega, sest paljud kaastöötajad viibivad puhkusel ja ülejäänute mõtted on tihti seotud mittetöiste valdkondadega. Suvist perioodi iseloomustavad mitmed muudatused. Nii tuleb osaliselt ära teha puhkusele läinud kolleegide töö. Samal ajal langeb mitmete firmade töökoormus – klientide puhkustega seonduvalt väheneb oluliselt ka ärikontaktide arv. Sellest hoolimata võib palju asju tegemata jääda ja tekkida homme-on-jälle-päev efekt, kus töid lükatakse järgmisesse päeva.


Loe veel


Ühtne juhtimissüsteem annab paremaid tulemusi, T.--J. Onoper (20.05.2002 Äripäev)


Erinevat tüüpi standardite, mudelite ja süsteemide propageerijad jätavad mulje, nagu nende pakutav oleks hädavajalik, ent võib tekkida oht, et organisatsiooni töökorralduse sagedasel muutimisel tekib üksikosadest koosnev keeruline moodustis. Kuidas vältida segaduse tekkimist populaarsete mudelite juurutamisel?
Esimene oluline põhimõte on iseendale selgeks teha, millised on organisatsiooni erinevate osade rollid ja millest tervik üldse koosneb. Oluline on mõista, milline on teie organisatsiooni põhiprotsess ehk millega organisatsioon endale elatist teenib, millised tegevused seda toetavad ja millised hoolitsevad kogu organisatsiooni käekäigu eest.


Loe veel


Enesehindamine annab uusi mõtteid, T.--J. Onoper (29.04.2002 Äripäeva ajakiri Juhtimine")


Enesehindamine (ingl k self-assessment) on tänamatult vähe tähelepanu pälvinud töövahend, mis aitab juhtidel hinnata oma töö tulemuslikkust ning otsuste õigsust. Enesehindamine aitab kaasa meeskonnatunde süvenemisele ja annab uusi mõtteid ning energiat organisatsiooni jätkuvaks arenguks.


Loe veel


Ettevõtte areng peab olema tasakaalus, T.--J. Onoper (25.02.2002, Äripäeva ajakiri "Juhtimine")


Organisatsiooni ja selle juhi hindamise mõõdupuuks on organisatsiooni tulevikupotensiaali hindamine. Eesti majanduskeskkond ja kultuur on kümne aasta jooksul läbi teinud suured muudatused. Oleme näinud võimaluste avardumist ja konkurentsi surve tõttu ka kitsenemist, edukaid ja edutuid erastamisi, kiiret arengut ja edu ning samal ajal ka kiireid pankrotistumisi, nii ausat ja õppimisväärset tegevust kui ka pettusi ja taunimist väärt ettevõtmisi. Mõnele piirkonnale ja organisatsioonile on omane rahulik elutempo, teistele jälle pidev aktiivne tegevus. Organisatsioonid erinevad tulemuslikkuse ja tulevikuväljavaadete poolest. Kuigi iga organisatsioon on teistest erinev, eksisteerivad siiski mõned olulised põhimõtted, mis aitavad kindlustada organisatsiooni konkurentsivõimet ka tulevikus.


Loe veel


Aeg juhtimissüsteemi uuendada, T.--J. Onoper (Äripäev, 15.04.2002)


Järgmise aasta lõpuks peavad kõik sertifitseeritud organisatsioonid hakkama kasutama uut kvaliteedijuhtimise standardit ISO 9001: 2000, mistõttu tuleb juhtimissüsteemis teha terve rida olulisi muudatusi.2000. a. 15. detsembril kiideti kogu maailmas heaks kvaliteedijuhtimissüsteemidele nõudeid kehtestav uus standard ISO 9001: 2000. Samast päevast alates hakkas kehtima kolmeaastane üleminekuperiood uuele standardile.
15. detsembriks 2003 peavad kõik sertifitseeritud organisatsioonid viima oma kvaliteedijuhtimissüsteemid vastavusse uue standardi nõuetega. Seetõttu ei ole alates 16. detsembrist enam võimalik omada kehtivat ISO 9002 või ISO 9003 sertifikaati, sest uus standard hõlmab nii 9001, 9002 kui ka 9003 nõudeid. Sertifikaatidega hõlmatavate valdkondade erinevus tuleb edaspidi välja vaid käsitlusala kirjeldusest.


Loe veel


Ettevõtte sisemine kultuur mõjutab klientide otsuseid, T.--J. Onoper (22.04.2002, Äripäev)


Kuigi kliendi otsused tulenevad suuresti kokkupuutest teenindus- ja müügipersonaliga, avaldab olulist mõju kogu organisatsiooni käitumine ning see, kuidas suudetakse oma klientidele tippjuhtkonnast kuni lihtsa töötajani edasi anda samu põhimõtteid ning läbimõeldud positiivset sõnumit. Iga organisatsioon on teistest erinev eeskätt just organisatsioonikultuuri poolest. Seetõttu on turundusele väga oluline põhimõte “Meie oleme teistest erinevad!” alati täidetud. Oluline on, millisena klient seda erinevust näeb ja kas see, mis välja paistab, on taotluslik, st meile meelepärane.


Loe veel