TJO Konsultatsioonid

Väike-Paala 1, 11415 Tallinn
Tel 665 9525
Faks 665 9521
info[at]tjo dot ee

Otsi:
EST ENG RUS

Login
Kasutajanimi:
Parool:
Unustasid parooli?
Registreeru

  Kasulik info

Erinevad toetused

Intervjuud

Nõuanded

Korduma kippuvad küsimused

   Mis on lean
   6 sigma sisu
   Mis on DMAIC
   Mis on kvaliteedijuhtimine
   Juhtimissüsteemi auditeerimine
   Mis on ISO
   Mis on ISO 9001
   Mis on CE-märk?
   Mis tooted vajavad CE märki?
   Kes on tootja
   Mis on vastavushindamine?
   Mis on harmoneeritud standard?
   Sertifitseerimine, akrediteerimine, volitatud asutused
   Kes teostab turujärelevalvet?

Kasulikud tööriistad

Kasulikku lugemist

Standarditest

Artiklid

Enne 2002. a ilmunud artiklidFirmast

Konsultatsioon

Koolitus

Kasulik info

Uudised

Korduma kippuvad küsimused


Mis on lean?
Mis on 6 sigma?
Mis on DMAIC?
Mis on kvaliteet?
Mis on kvaliteedijuhtimine?
Mis on kvaliteedijuhtimissüsteem?
Mis on juhtimissüsteem?
Mis on ISO?
Mis on ISO 9001?
Milleks organisatsioonile juhtimissüsteem, mis kasu sellest saab?
Millised organisatsioonid peavad juhtimissüsteemi juurutama?
Kui palju see kõik maksab?
Kui kaua läheb aega, et kvaliteedijuhtimissüsteem oleks organisatsioonis täielikult väljaarendatud?
Kas organisatsioon omal käel juhtimissüsteemi väljaarendamisega hakkama ei saa? Miks on konsultatsioonifirmat vaja?
Miks on konsultatsiooniteenused ja koolitused nii kallid?
Kus kohast ma saaksin vajaliku informatsiooni juhtimissüsteemi arendamise kohta?
Kust on võimalik standardeid saada?
Kas on väga vajalik, et juhtimissüsteem oleks sertifitseeritud?
Sertifitseeritud juhtimissüsteem olemas, aga mis edasi saab?
Mis on CE-märk?
Esita oma küsimus

 

Mis on kvaliteet?
Kvaliteedi mõiste all on harjutud mõistma toodete tehnilisi omadusi. Ent tegelikult tasuks seda vaadelda laiemalt: toode või teenus on kvaliteetne siis, kui klient on selle kätte saanud nii, nagu eelnevalt kokku lepiti (nii omadustelt, tarneajalt kui ka hinnalt).

Mis on kvaliteedijuhtimissüsteem?
Eelmise küsimuse vastusele toetudes võiks öelda, et kvaliteedijuhtimissüsteem on lahendus, mis aitab organisatsioonil tagada oma klientidele antud lubaduste täitmise. Selle mõistega võib kokku võtta meie igapäevase töökorralduse, eeldusel, et see on piisavalt hästi läbi mõeldud ja toimib. Üldjoontes võiks ka öelda, et see, kuidas saavutada oma organisatsiooni eesmärke, kindlustada toodete ja/või teenuste parendamine ja täita klientide nõudeid, ongi kvaliteedijuhtimissüsteem.

Mis on juhtimissüsteem?
Juhtimissüsteemi all võib mõista organisatsiooni töökorraldust, mis aitab tagada püstitatud eesmärkide järjepideva saavutamise. See eeldab eesmärgi täitmisega seonduvate protsesside ja protseduurireeglite läbimõtlemist ning omavaheliste kokkulepete saavutamist. Juhtimissüsteemide ülesehitus sõltub organisatsiooni valikutest, kuid enamasti on aluseks protsessipõhine või standardite nõuetest lähtuv struktuur. Samuti võib suuresti erineda juhtimissüsteemi kaasatud valdkondade arv. Nt see võib hõlmata kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise, töötervishoiu ja tööohutuse, infoturbe ja finantsjuhtimise jm valdkonnad. Soovitavalt on juhtimissüsteemiga integreeritud ka organisatsiooni strateegiline juhtimine. Sellisel juhul on juhtimissüsteem rakendatud organisatsiooni pikaajaliste eesmärkide saavutamisele ning ülejäänud juhtimissüsteemi osad, sh kvaliteedijuhtimissüsteem aitavad sellele kaasa.

Milleks organisatsioonile juhtimissüsteem, mis kasu sellest saab?
Tahame seda või mitte, igal tegutseval organisatsioonil on oma juhtimissüsteem. Iseküsimuseks on selle läbimõelduse, dokumenteerituse või süsteemsuse aste. Juhtimissüsteemi arendamise eesmärgid ja prioriteedid peab organisatsioon ise paika panema. Sageli kasutatakse mõnda alltoodutest:
  · Tulemuslikkuse ja tootlikkuse parendamine
  · Suurem tähelepanu organisatsiooni eesmärkidele ja klientide ootustele
  · Nõuetele vastavate toodete ja/või teenuste kvaliteedi saavutamine ja säilitamine
  · Klientide ja töötajate rahulolu suurendamine
  · Usaldusväärsuse kasv
  · Võimalus tõendada, mida organisatsioon võib kliendi heaks teha
  · Maine paranemine
  · Rahvusvahelise sertifitseerimisorganisatsiooni kinnitus organisatsiooni töökorralduse vastavusest standardi nõuetele
  · Konkurentsivõime suurenemine.

Millised organisatsioonid peavad juhtimissüsteemi juurutama?
Nagu öeldud, juhtimissüsteem on igal tegutseval organisatsioonil juba juurutatud. Kui küsimus viitab kvaliteedijuhtimissüsteemile, siis võite rahulikud olla, selle väljaarendamine ei ole kohustuslik! Ka seonduvad standardid on kõikidele rangelt vabatahtlikud. St igaüks otsustab ise, kas see on vajalik. Samas võib kvaliteedijuhtimissüsteemi juurutamist iga tõsiseltvõetava ja tulevikuplaanidega organisatsiooni juures elementaarseks lugeda. Kindlasti sellest on palju kasu nii suurel tootmisettevõttel, asutusel kui ka väikesel teenindaval firmal. Meie puhul on kaks kõige väiksemat klienti olnud 3 töötajaga firmad (üks teenindus-, teine tootmisvaldkonnast).

Kui palju see kõik maksab?
Kuna organisatsioonid on väga erinevad, erinevate soovidega ja erinevate arenguastmetega, siis nn "jala pealt" on raske midagi täpset öelda. Täpsema vastuse andmiseks sooviksime saada rohkem teavet teie soovide ja töökorralduse kohta. Küsige täpsemalt!

Kui kaua läheb aega, et juhtimissüsteem oleks organisatsioonis täielikult väljaarendatud?
Siinkohal peaks küsimust täpsustama. Kvaliteedijuhtimissüsteemi üks märksõna on pidev parendamine ja sellega seonduvalt ei saa ükski süsteem iialgi lõplikult valmis. Kui väljaarendamise mõõdupuuks lugeda näiteks rahvusvaheliste nõuete täitmist kinnitava sertifikaadi väljastamist, siis saab. Tavaliselt on nii, et kui organisatsioonil tekkib kindel soov kvaliteedijuhtimissüsteem välja arendada, siis kaalub ta ise tegemise ja konsultantide kaasamise vahel. Esimese variandi puhul kulub tavaliselt soovitud tulemuseni jõudmiseks aastaid. Konsultantide kaasamisel kulub meie kogemuste kohaselt projekti käivitamisest kuni sertifikaadi saamiseni enamasti 6 kuni 12 kuud. Sõltuvalt organisatsioonist ja tema soovidest, on ka võimalik lühemad ja pikemad graafikud.

Kas organisatsioon omal käel juhtimissüsteemi väljaarendamisega hakkama ei saa? Miks on konsultatsioonifirmat vaja?
Kindlasti saavad tublimad organisatsioonid sellega ka ise hakkama. Kui aga töötajatel vastavad teadmised puuduvad, siis on mõistlik osta sisse töötajate koolitust või konsultatsiooni.

Miks on konsultatsiooniteenused ja koolitused nii kallid?
Tegelikult on see subjektiivne arvamus. Siinkohal soovitame natuke arvutada, kui palju kulub teie töötajatel aega ja raha ühe või teise teadmise omandamiseks või juhtimissüsteemiga seonduva lahenduse väljatöötamiseks. Seejuures tasuks arvesse võtta ka katsetuste ja eksimustega seonduvad kulud ning vahepealsel perioodil saamata jäänud tulud. Korralike arvestuste põhjal selgub sageli, et professionaalsse koolitusse või konsultatsiooniteenussesse tehtud investeering tasub end kuhjaga ära. Oluline on veenduda, et teie partnerit võiks usalda, tal oleks piisavalt kogemusi ja soovitavalt ka endal toimiv juhtimissüsteem.

Kus kohast ma saaksin vajaliku informatsiooni juhtimissüsteemi arendamise kohta?
Kõik oleneb sellest, millist informatsiooni Te soovite. Kõige kindlam on pöörduda juhtimissüsteemide arendamisega tegeleva konsultatsioonifirma poole ja täpsustada oma huvi. Nii on kindlasti võimalik saada asjakohane vastus ja vajadusel viide täpsematele infoallikatele. Esitage oma küsimus.

Kus kohast on võimalik osta standardeid?
Kui soovite tutvuda standardite sisuga, siis tuleb külastada kas raamatukogu või leida keegi, kellel vastav standard olemas on. Kui soovite standardit endale, siis tuleb see aga osta. Võite ilmselt isegi arvata, et kõiki standardeid ei leia tavalisest raamatupoest. Standarditega seonduvalt võite julgelt pöörduda Eesti Standardikeskuse poole. Seal on võimalik nii kohapeal standarditega tutvuda kui ka neid osta. Samuti on võimalik standardeid osta interneti vahendusel: www.evs.ee. Juhtimissüsteemidega seonduvaid standardeid on võimalik osta ka TJO Konsultatsioonid vahendusel, vt täpsemalt.

Kas on väga vajalik, et juhtimissüsteem oleks sertifitseeritud?
Kui ei organisatsioon ega tema kliendid ei tunne vajadust sertifitseerimise järele ja keegi neilt seda ei nõua, siis puudub sellel igasugune mõte.

Sertifitseeritud juhtimissüsteem olemas, aga mis edasi saab?
Siis tänage koostööpartnereid ja lähtuge ideest, et juhtimissüsteemi pidev parendamine on edu aluseks. Arenguideede saamiseks võite alati pöörduda konsultatsioonifirma poole. Sageli saab kasulikke ideid ka koolituskursustelt.


 

 

 

 

Esita oma küsimus:

Teie nimi
Teie e-post
 

peida minu kontaktandmed

Küsimus

Täname!