TJO Konsultatsioonid

Väike-Paala 1, 11415 Tallinn
Tel 665 9525
Faks 665 9521
info[at]tjo dot ee

Otsi:
EST ENG RUS

Login
Kasutajanimi:
Parool:
Unustasid parooli?
Registreeru

  Koolitus

TJO koolituskalender

Efektiivse tootmise edulood 2018 II

Lean Six Sigma Green Belt Koolitusprogramm 2018 II

Tootmisjuhi arenguprogramm 2018 II

Kvaliteedijuhi arenguprogramm 2018 II

ISO 45001 - millised on uuendused?

Tootmisjuhi arenguprogramm 2018 I

Kvaliteedijuhi arenguprogramm 2018 I

Lean Six Sigma Green Belt koolitusprgramm 2018 I

Efektiivse tootmise edulood 2018 eelhuvi registreerimine

LEAN-tehnikate koolitusprogramm 2017 II

   LEAN-tehnikate koolitusprogramm 2017 II kava

Tootmisjuhi arenguprogramm 2017 II

LEANi rakendamise praktilised õppetunnid tootmisettevõttes

5S süsteem tootmisettevõttes

Lean Six Sigma Yellow Belt koolitusprogramm

ISO 22000:2018le vastav toiduohutuse juhtimissüsteem

ISO 45001le vastav TTO-juhtimissüsteem

Protsesside parendamine 6 sigma abil

Lean põhimõtete rakendamine teeninduses

Lean mõtteviis ja tehnikad kontoris

Lean põhimõtete rakendamine tootmises, lean mäng

Võtame raiskamised kontrolli alla

ISO 22000 standardi uuendused

Mis muutub ISO 9001:2015 standardis

Mis muutub ISO 14001:2015 standardis

Riskijuhtimise sisu ja levinumad meetodid

Lean 6 sigma ei ole raketiteadus

Kuidas suurendada tootmise efektiivsust

Lean'i sisu lihtsalt ja praktiliselt

Koolituse tellimine kingitusena

Soovin tellida sisekoolitusiFirmast

Konsultatsioon

Koolitus

Kasulik info

Uudised

LEAN-tehnikate koolitusprogramm 2017 II kava

 1. Pideva parendamise (kaizen) rakendamine - 9. jaanuar 2018
   

LEAN-MÕTTEVIIS JA LEVINUMAD TEHNIKAD, LEAN TOOTMISE IMITEERIMINE

Meie eesmärk on toimetada kvaliteetsed õiged asjad, õigesse kohta, õigel ajal ja õiges koguses, et saavutada täiuslik tootmisvoog ning seeläbi vähendada kadusid ja olla paindlik muutustele. Lean-tootmise sisseviimisel on oluline teada ja tunda vastavaid põhimõtteid ning kuidas need on osaks lean-ettevõtte töökultuurist ja juhtimismeetoditest..

Koolituse teemad:

 • Lean põhimõtted
 • Toyota lähenemisviis
 • Väärtust lisav ja mittelisav töö
 • Tõmba- ja lükka tootmine
 • Materjalide ja info voog
 • Poka-yoke, 0-defekti idee
 • Raiskamise vormid
 • Pidev parendamine (kaizen)
 • Lean tootmise imiteerimine teadmiste kinnistamiseks

Lean tehnikate arenguprogrammi koolitusele saab registreeruda siin.


5S-SÜSTEEM JA VISUAALNE JUHTIMINE

5S-süsteem on töökohtade ja töökeskkonna kujundamise ning korrashoiu süsteem. Metoodika on nime saanud jaapanikeelsete sõnade esitähtedest (seiri, seiton, seiso, seiketsu ja shitsuke). Eesti keelde ümberpanduna võiksid need kõlada sõelu, säti, sära, standardiseeri ja säilita.
5S-süsteemi käsitleb seda, kuidas asju töökohtadel hoitakse ning kuidas säilitatakse puhtus ja kord. Sageli rakendatakse 5S-süsteemi kaudse eesmärgiga treenida töötajates distsipliini.
Visuaalse juhtimise põhimõtete rakendamine hoolitseb info edastamise kiiruse, tööde sujuvuse ja ohutuse eest. Neid põhimõtteid rakendatakse erinevates valdkondades ja need haakuvad paljude tehnikatega.

Koolituse teemad:

 • Millised asjad on töökohal vajalikud?
 • Kuidas asju hoida ja ära panna?
 • Kuidas tagada puhtus töökeskkonnas?
 • Millised on sisemised kokkulepped?
 • Kuidas säilitada puhtuse ja korra distsipliini?
 • Kuidas rakendada visuaalse juhtimise põhimõtteid kogu ettevõttes?

Lean tehnikate arenguprogrammi koolitusele saab registreeruda siin.VSM - VÄÄRTUSVOO KAARDISTAMINE JA ANALÜÜSIMINE

VSM on lean-tootmise toote või teenuse tarbijani toimetamiseks vajalike materjalide- ja infovoo analüüsimise metoodika. Toyotas, kust see metoodika alguse sai, nimetati seda “materjalide ja informatsiooni voo kaardistamiseks”. Väärtusloome ahela analüüsi metoodika peamiseks tugevuseks on asjaolu, et see põhineb täielikult Lean-tootmise põhialusel: tootmisvoo loomisel ning raiskamise määratlemisel ja ellimineerimisel selles voolus. VSM metoodikat võib rakendada praktiliselt iga korduva või perioodiliselt toimuva protsessi juures, mis vajab täiustamist. 

Koolituse teemad:

 • Väärtuse määratlemine kliendist lähtuvalt
 • Ettevõtte toote- või teenuseportfelli analüüs
 • Arendussuundade määratlemine ja muutuste käivitamine
 • Hetkeolukorra kaardistamine
 • Kaizen-valdkondade määratlemine
 • Tulevikuolukorra kaardistamine
   

Lean tehnikate arenguprogrammi koolitusele saab registreeruda siin.PROTSESSI KOORMUSE TASAKAALUSTAMINE, TÕMBE JA KANBAN SÜSTEEMID

Lean-tootmise peamine idee on ühtlase tootmisvoo saavutamine, sest ühtlases voos esineb kõige vähem raiskamist. Tootmiskoormuse tasakaalustamise eesmärgil rakendatakse erinevaid tegevusi, mis keskenduvad organisatsiooni välistele või sisemistele mõjufaktoritele. Lean-tootmise ühtlase tootmisvoolu saavutamise üheks oluliseks mõjutavaks asjaoluks on see kuidas liigub informatsioon tootmisprotsessi sees. Koolitusel tutvustatakse põhimõtteid ja mooduseid infosignaalide andmiseks, mis tõmbavad toote protsessist läbi. Selliseid süsteeme lean-tootmises nimetatakse kanban-süsteemideks.

Koolituse teemad:

 • Nõudluse tasakaalustamine
 • Tootmisraku tasakaalustamine
 • Tootmisraku kujundamine
 • Tööaegade mõõtmine
 • Standardiseeritud töö
 • Lükka-tootmine ja tõmba-tootmine
 • Materjalide voog
 • Informatsiooni voog
 • Kanban-süsteemid

Lean tehnikate arenguprogrammi koolitusele saab registreeruda siin.SEADMETE EFEKTIIVSUSE TAGAMINE: OEE JA SMED (KIIRED TOOTEVAHETUSED)

Klientide nõudmiste ja turu areng muudab tootmisseeriad üha väiksemateks. Järjest sagedamini tuleb seadmeid ümber seadistada. Hoolimata seadme maksumusest ei toimu seadistamise ajal toodete valmistamist. Praktika näitab, et sageli võtavad seadistamistsüklid aega 30 või enam minutit. Kui asju lähemalt uurida, siis selgub, et tegelikult saaks märksa kiiremini. Mida kriitilisem faktor ettevõte jaoks aeg, seda suuremat tähelepanu tuleb pöörata mittetootvatele ajamahukatele tegevustele, seal hulgas tootevahetustele. Koolitusel tutvustatakse lean-tootmises laialt rakendatavat üheminutiliste üleminekute saavutamise metoodikat ja näidatakse, kuidas selle abil üleminekute aega oluliselt vähendada.

Koolituse teemad:

 • OEE (seadmete üldise efektiivsuse) arvutamine ja tagamine
 • SMED (Single Minute Exchange of Dies) kiirete tootevahetuste tehnika
 • Üleminekute hetkeolukord (ajad, tegevused)
 • Välised ja sisemised üleminekud
 • Tegevuste järjekorra määramine
 • Tegevuste kiirendamise võimalused
 • TPM

Lean tehnikate arenguprogrammi koolitusele saab registreeruda siin.


  VEAKINDLUS (POKA-YOKE) JA 0-DEFEKTI

Sageli on väga kulukas raiskamise vorm vead ja eksimused, mis võivad viia praak toodanguni, kliendirahulolu langemise ja klientide kaotuseni, rääkimata õnnetustest ja avariidest. Vigadeta tootmise ja veakindluse suurendamise koolitus õpetab osalejatele mõistma defektide või eksimuste tekkimise mehhanisme. Lisaks selgitatakse kuidas vähendada vigade tekkimise võimalusi alates toote ja protsessi kavandamisest kuni toote kasutamiseni.

Koolituse teemad:

 • 0-defekti idee
 • Eksimine on inimlik
 • Vigade allikad
 • Vead ja nende hind
 • Veakindluse tagamine (poka-yoke)

Lean tehnikate arenguprogrammi koolitusele saab registreeruda siin.

 

PIDEVA PARENDAMISE (KAIZEN) RAKENDAMINE

Iga ettevõte peab olema valmis jätkuvalt kohanema turul toimuvate muudatustega. Selle eelduseks on meeskonna valmisolek ja pidevalt paljude erinevate parenduste elluviimine. Selle eelduseks on vajaliku õhkkonna ja süsteemi loomine ning asjakohaste juhtimisalaste võtete oskuslik rakendamine.

Koolituse teemad:

 • Parenduste otsimise kultuuri loomine
 • Erinevad tööriistad (Toyota parendussüsteem, A3, DMAIC, 5 miksi jm)
 • Parendamisvõimaluste otsimine (kaizen vs läbimurded)
 • Parendusprojektide valik
 • Parendusprojektide ettevalmistamine
 • Parendusprojektide tulemuslik elluviimine
 • Parendusprojektide järeltegevused

Lean tehnikate arenguprogrammi koolitusele saab registreeruda siin.

 

REGISTREERUMISVORM (tärniga on märgitud kohustuslikud väljad)

 

 

Osaleja nimi (nimed)*
Organisatsioon*
Kontakttelefon*
E-post*
Aadress*
Postiindeks
Lisage palun mistahes number *

 

 Soovin osaleda kõikidel LEAN-TEHNIKATE KOOLITUSPROGRAMM 2017 koolitustel (7 koolituspäeva, maksumus 1750€/osaleja)

 Soovin osaleda koolitusel LEAN MÕTTEVIIS JA LEVINUMAD TEHNIKAD (10.10.2017, maksumus 290€/osaleja)

 Soovin osaleda koolitusel 5S SÜSTEEM JA VISUAALNE JUHTIMINE (20.10.2017, maksumus 290€(osaleja)

 Soovin osaleda koolitusel VSM-VÄÄRTUSVOO KAARDISTAMINE JA ANALÜÜSIMINE (8.11.2017, maksumus 290€/osaleja)

 Soovin osaleda koolitusel PROTSESSIDE TASAKAALUSTAMINE, TÕMBE- JA KANBAN-SÜSTEEMID (21.11.2017, maksumus 290€/osaleja)

 Soovin osaleda koolitusel SEADMETE EFEKTIIVSUS JA TOOTEVAHETUSES (OEE, SMED) (5.12.2017, maksumus 290€/osaleja)

 Soovin osaleda koolitusel VEAKINDLUS (POKA-YOKE) JA 0-DEFEKTI (20.12.2017, maksumus 290€/osaleja)

 Soovin osaleda koolitusel PIDEVA PARENDAMISE (KAIZEN) RAKENDAMINE (9.01.2018, maksumus 290€/osaleja)

  Olen OÜ TJO Konsultatsioonid konsultatsiooniklient


Koolitused toimuvad meie koolituskeskuses Tallinnas, Väike-Paala 1. Registreerumine ja hommikukohv kell 9.15, koolitus algab kell 9.30 ja lõpeb orienteeruvalt 16.30. Hinnas sisalduvad kursuse materjalid, kohvipausid, lõuna ja tunnistus.
Kui Teile ei sobi koolituse aeg, soovite koolituse läbiviimist Teie organisatsioonis või tellida muudetud sisuga koolitust, siis palume võtta meiega ühendust.
Arve saadetakse ülalmainitud aadressil.

Märkused:

Soovin saada TJO Konsultatsioonid uudis- ja infokirju

Pärast andmete sisestamist vajutage palun nuppu "Saada"

Teie registreerumise programmile kinnitab OÜ TJO Konsultatsioonid vastavasisulise teatega e-posti teel.


 

TAGASI PROGRAMMI SISU JUURDE