TJO Konsultatsioonid

Väike-Paala 1, 11415 Tallinn
Tel 665 9525
Faks 665 9521
info[at]tjo dot ee

Otsi:
EST ENG RUS

Login
Kasutajanimi:
Parool:
Unustasid parooli?
Registreeru

  Koolitus

TJO koolituskalender

Efektiivse tootmise edulood 2018 II

Lean Six Sigma Green Belt Koolitusprogramm 2018 II

Tootmisjuhi arenguprogramm 2018 II

Kvaliteedijuhi arenguprogramm 2018 II

ISO 45001 - millised on uuendused?

Tootmisjuhi arenguprogramm 2018 I

Kvaliteedijuhi arenguprogramm 2018 I

Lean Six Sigma Green Belt koolitusprgramm 2018 I

Efektiivse tootmise edulood 2018 eelhuvi registreerimine

LEAN-tehnikate koolitusprogramm 2017 II

Tootmisjuhi arenguprogramm 2017 II

LEANi rakendamise praktilised õppetunnid tootmisettevõttes

5S süsteem tootmisettevõttes

Lean Six Sigma Yellow Belt koolitusprogramm

ISO 22000:2018le vastav toiduohutuse juhtimissüsteem

ISO 45001le vastav TTO-juhtimissüsteem

Protsesside parendamine 6 sigma abil

Lean põhimõtete rakendamine teeninduses

Lean mõtteviis ja tehnikad kontoris

Lean põhimõtete rakendamine tootmises, lean mäng

Võtame raiskamised kontrolli alla

ISO 22000 standardi uuendused

Mis muutub ISO 9001:2015 standardis

Mis muutub ISO 14001:2015 standardis

Riskijuhtimise sisu ja levinumad meetodid

Lean 6 sigma ei ole raketiteadus

Kuidas suurendada tootmise efektiivsust

Lean'i sisu lihtsalt ja praktiliselt

Koolituse tellimine kingitusena

Soovin tellida sisekoolitusiFirmast

Konsultatsioon

Koolitus

Kasulik info

Uudised

Lean Six Sigma Yellow Belt koolitusprogramm

Milleks ja õpitulemused | Sihtgrupp | Teemad Koolitajad | Registreerimine | Lisainfo

Lean 6 Sigma Yellow Belt koolitusprogrammi taust

6 sigma programmid on parendusprojektid, mille eesmärgiks on organisatsioonile oluliste väljakutsete või probleemide lahendamine. Parendusprojektide valiku kriteeriumiks on olulisus kliendile ja/või organisatsiooni strateegilisele arengule ning parendusprojektiga saavutatav arvestatav rahaline kokkuhoid. Projektide tüüpilisteks väljakutseteks on tulemuste hajuvuse vähendamine, olgu selleks siis kvaliteediprobleemid, aja- vm kulud.

Selliste projektide läbiviimine eeldab andmete kogumist, analüüsimist ja faktipõhist otsustamist ning erinevate hüpoteeside statistilist tõestamist. Kui organisatsioonid alles alustavad 6 sigma projektide läbiviimisega, siis selgub sageli, et kuigi alguses arvati, et andmeid, mida analüüsida on piisavalt, siis praktikas tuleb paljude andmete kogumisega alles alustada.

Kuue sigma projektide elluviimisel on erinevaid rolle. Analüütilises võtmes on kandev roll nn mustal vööl või rohelisel vööl, kes parendusprojekte juhivad. Kiiremate tulemuste saavutamiseks on oluline töötajate teadlikkuse kasvatamine 6 sigma loogikast, DMAIC mudelist ja rakendusliku statistika võtetest. Seetõttu on loodud ka kollase vöö tase (Lean Six Sigma Yellow Belt), mida aktsepteeritakse ka rahvusvaheliselt.

Kollaste vööde rolliks on osaleda musta või rohelise vöö poolt juhitavas parendusprojektis, mitte iseseisvalt projekti läbi viia. Samas on oluline mõista 6 sigma loogikat ja DMAIC mudelit ning kiirendada sellega oluliselt projektide läbiviimist.
 

Kollavööde programmi eesmärk:

Lean 6 sigma kollase vöö koolitusprogrammi eesmärgiks on anda osalejatele teadmised ja oskused 6 sigma metoodikast kollase vöö tasemel. Üldtunnustatud põhimõtete järgi iseloomustavad kollase vöö teadmiste ja oskuste taset järgmised tunnused:

 •  DMAIC metoodika tundmine
 •  Seonduvate lean põhimõtete ja tehnikate tundmine
 •  Statistiliste, kvaliteedi- ja lean tööriistade mõistmine
 •  Andmete kogumise oskuse arendamine

Lean Sigma Yellow Belt programmi sihtgrupp

Koolitusprogramm on mõeldud „edasijõudnud“ organisatsioonide juhtidele ja spetsialistidele, kes soovivad omada ja kasutada efektiivset tööriista keerukate probleemide faktipõhiseks lahendamiseks. Varasem 6 sigma metoodika tundmise kogemus ei ole osalemise eelduseks.

Lean Six Sigma Yellow Belt prorgammi teemad:

Six Sigma kollase vöö koolitusprogramm põhineb DMAIC meetodil. Lühend tuleneb inglise keelsetest sõnadest Define-Measure-Analyze-Improve-Control, mis eesti keelde tõlgituna võiks tähendada määratle-mõõda-analüüsi-parenda-ohja.

Koolituse käigus käsitletakse 2 päeva jooksul järgmisi teemasid:

 • Ülevaade lean lähenemisest
 • Lean alused, lean maja
 • Väärtusloome ja klassikalised raiskamised
 • Sissejuhatus 6 sigma projektidega seonduvasse
 • DMAIC metoodika
 • Projektide valimine
 • 6 sigma projekti osapoolte rollid
 • Kliendi vajaduste määratlemine (VoC)
 • Parendatava protsessi määratlemine ja kaardistamine (SIPOC)
 • Andmete kogumine
 • Mõõtesüsteemide analüüsimise mõte ja sisu, (MSA pidevandmetega, Gage R&R)
 • Protsesside suutlikkuse analüüsimine (suutlikkuse analüüs pidevandmetega)
 • Juurpõhjuse analüüsimine (RCA), ülevaade erinevatest metoodikatest
 • Pareto põhimõtte ja diagrammi kasutamine
 • Lahenduste valik
 • Hüpoteeside kontrollimise mõte ja kiirülevaade
 • Ohje kavandamine ja rakendamine
 • Sissejuhatus statistilisse protsessiohjesse (SPC)
 • Vigade vältimine, poka-yoke

Koolituse lõpus viiakse läbi teadmiste kontroll (kirjalik eksam). Six Sigma kollavöö koolitusprogrammi edukatele lõpetajatele väljastatakse tunnistused. Tunnistuse väljastamise eelduseks on aktiivne osalemine ja eksami edukas sooritamine.

Koolitajad:

Jussi Onoper – OÜ TJO Konsultatsioonid juhatuse esimees, 19-aastase kogemusega juhtimiskonsultant, kes on nõustanud ja hinnanud parimaid ettevõtteid nii Eestis kui ka Euroopas ning kes on läbinud Lean 6 Sigma Black Beltprogrammi, viinud läbi arvukalt lean ja lean 6 sigma koolitusi. Rahvusvaheliste standardite kohaselt akrediteeritud nõustaja (ILM/SFEDI Accredited Business Support Professional). Osalenud enam kui 100 organisatsiooni arendamisel ja koolitus- või nõustamisprogrammide elluviimisel (sh lean-põhimõtete juurutamisega seonduvate projektide läbiviimisel, nt VSM-analüüs, kaizensüsteemi loomine, 5S, visuaalse juhtimise, TPM, lean daily management jt lean-projektid, lean 6 sigma projektid jm). Paljude koolituste ja arenguprogrammide väljatöötaja ja läbiviija.

 

 

 

REGISTREERUMISVORM (tärniga on märgitud kohustuslikud väljad)

  

Osaleja nimi (nimed)*
Organisatsioon*
Kontakttelefon*
E-post*
Aadress*
Postiindeks
Lisage palun mistahes number *


Soovin osaleda järgmisel koolitusel:

valige rippmenüüst sobiv kuupäev
Lean 6 Sigma Yellow Belt koolitus

Olen OÜ TJO Konsultatsioonid konsultatsiooniklient
 

Koolituse maksumus on kirjutatud koolituskalendris koolituse toimumisaja järel. Hinnale lisandub käibemaks. TJO Konsultatsioonid konsultatsiooniklientidele kehtib 5%-line hinnasoodustus!

Koolitused toimuvad meie koolituskeskuses Tallinnas, Väike-Paala 1. Registreerumine ja hommikukohv kell 9.15, koolitus algab kell 9.30 ja lõpeb orienteeruvalt 16.30. Hinnas sisalduvad kursuse materjalid, kohvipausid, lõuna ja tunnistus.

Kui Teile ei sobi koolituse aeg, soovite koolituse läbiviimist Teie organisatsioonis või tellida muudetud sisuga koolitust, siis palume võtta meiega ühendust.
Arve saadetakse ülalmainitud aadressil.

Märkused:

Soovin saada TJO Konsultatsioonid uudis- ja infokirju

Pärast andmete sisestamist vajutage palun nuppu "Saada"

Teie registreerumise kursusele kinnitab OÜ TJO Konsultatsioonid vastava sisulise teatega e-posti teel.

   
 

Täiendav informatsioon Lean Six Sigma Yellow Belt programmi kohta

Kui soovite programmi kohta täiendavalt küsida, siis palun andke meile sellest teada. Infot on võimalik küsida ka telefonil 510 6361.