TJO Konsultatsioonid

Väike-Paala 1, 11415 Tallinn
Tel 665 9525
Faks 665 9521
info[at]tjo dot ee

Otsi:
EST ENG RUS

Login
Kasutajanimi:
Parool:
Unustasid parooli?
Registreeru

  Kasulik info

Erinevad toetused

Intervjuud

Nõuanded

   Kas eesmärgid ja mõõdikud tõesti töölisi ei huvita?
   Eesti toiduainetööstused on töötleva tööstuse suunanäitajaks
   „Koosolek“ ja „arenguvestlus“ - tänapäevase juhtimispraktika sõimusõnad
   1-minuti õppetund: Kust leida 10 000 €?
   Palun konsultatsioonipakkumist!
   1-minuti õppetund: too juurde
   Esmatasandi juhtide kvaliteet on võtmeküsimus
   1-minuti õppetund: Mida on tootmisettevõttel õppida Vormel-1-st?
   1 minuti õppetund: Me ei tohi seda klienti kaotada
   1 minuti õppetund: Viska minema see pastakas...
   Operatiivne või strateegiline plaan
   ISO 9001:2015 toob uuendusi – III osa
   ISO 9001:2015 toob uuendusi – II osa
   Kas ruumipuudus tootmises on põhjus või tagajärg?
   Kas esimene „lean-vasikas“ peab ikka aia taha minema?
   Möödalaskmistest Lean põhimõtete ja tehnikate rakendamisel
   Partiitootmine vs ühe toote voog (one piece flow)
   Kiire tootevahetus SMED tehnikaga
   Lean-tehnikate rakendamise tase tootmisettevõtetes
   Juurpõhjuste analüüsi tööriistad ja 8D raport
   LEAN Manufacturing erinevate variatsioonidega
   Tark ei torma põhimõte tootmisettevõttes
   ISO 9001:2015 toob uuendusi – I osa
   ISO 9001 – kas ainult sertifikaadi pärast?
   Dokumendihalduse lahenduste uuring

Korduma kippuvad küsimused

Kasulikud tööriistad

Kasulikku lugemist

Standarditest

Artiklid

Enne 2002. a ilmunud artiklidFirmast

Konsultatsioon

Koolitus

Kasulik info

Uudised

ISO 9001:2015 toob uuendusi – III osa

Oktoober 2016

Kui eelmises uudiskirjas rääkisime põhjalikumalt ISO 9001:2015 4. ja 6. peatüki uutest nõuetest, mis seostusid konteksti, huvipoolte, riskide ja võimaluste hindamisega, siis viimases standardi uuendusi käsitlevas artiklis vaatleme lähemalt ülejäänud uuendusi.

7. peatükis on lisandunud seire- ja mõõteseadmetele ressursside mõiste. See tähendab, et lisaks seadmete mõõtetäpsuse tagamisele tuleb kavandada ka tegevused, mis tagavad seadmete kasutajate kompetentsuse ja seadmete õige kasutamise. 

Uus mõiste: organisatsiooniline teadmus

Ühe olulise uuendusena on lisandunud standardisse organisatsioonilise teadmuse mõiste. Tänapäeva mobiilses, kiirelt muutuvas ja teadmusepõhises keskkonnas vahetavad paljud inimesed tööandjat pigem tihti ja sellest tulenevalt liigub suur osa teadmusest koos inimestega. Sisuliselt tähendab uus nõue seda, et organisatsioon peab kavandama reeglid, kuidas talletada inimestes olevat teadmust (nt projektidest saadud kogemusi, koolitustelt saadud informatsiooni ning teadmisi jne). 

Lisaks sisemise infovahetuse reeglitele tuleb ISO 9001:2015 nõuetest lähtuvalt täiendavalt kavandada reeglid ka ettevõtteväliste osapooltega teabe vahetamiseks. Siinkohal tasub üle vaadata, keda olete organisatsiooni konteksti kindlaks määramisel käsitelnud erinevate huvipooltena. Väliste osapooltega teabe hulka võib kuuluda nt ülevaade ja reeglid selles osas, millist aruandlust ja kellele koostada ning esitada tuleb.

Käsiraamatut ja protseduure enam ei nõuta

Üks olulisemaid muudatusi, mille kohta kliendid palju küsimusi esitavad, on seotud dokumenteerimisega. Nimelt  ei sisalda uus standard enam nõuet kvaliteedikäsiraamatu ja dokumenteeritud protseduuride loomiseks. Siiski ei tähenda see praktikas, et peaksite kiirustama oma juhtimissüsteemi dokumenteeritud käsiraamatut ja/või protseduure uisapäisa ära „kustutama“. Mõistlikult koostatud käsiraamat on jätkuvalt hea vahend kogu juhtimissüsteemist tervikliku ja ülevaatliku pildi andmisel nt uutele töötajatele või koostööpartneritele. Samuti saab selle kaudu viidata juhtimissüsteemi erinevatele osadele.

Endiselt on säilinud juhtimissüsteemi dokumenteerimise nõue, kuid enam ei tõsta standard eraldi sõnadena esile dokumente ja tõendusdokumente. Kasutusele on võetud uus termin „dokumenteeritud teave“. Tsiteerides standardit:

„Organisatsioon peab vajalikul määral:

  1. toimivana hoidma dokumenteeritud teabe (standardi eelmises versioonis nimetatud dokumentideks) oma protsesside toimimise toetamiseks ja
  2. säilitama dokumenteeritud teabe (standardi eelmises versioonis nimetatud tõendusdokumentideks), kindlustamaks protsesside läbiviimise kavandatud viisil.“

Tähelepanelikul lugemisel on eripära siiski olemas:

  1. nendes kohtades, kus varem viidati dokumendiohjele, on nüüd kasutusel "hoidma toimivana dokumenteeritud teabe" ja 
  2. kohtades, kus varem viidati tõendusdokumentidele, on nüüd kasutusel "säilitama (tõendina) dokumenteeritud teabe".

8. peatükis paiknevad nüüd kõik ettevõtte põhiprotsessiga seonduvad tegevused.

Siin on näiteks kliendi omandi käsitlemisele lisandunud teiste väliste osapoolte omandi mõiste. Siia alla kuuluvad näiteks põhiprotsessis kasutatavate renditavate seadmete käitlemise põhimõtted. Samuti on märksa täpsemalt käsitletud organisatsioonivälistelt tarnijatelt sisseostetavate protsessidele, toodetele ja teenustele kohaldatavaid ohjemeetmeid ning juhtusid. On ju inglise keelse nimega "outsourcing" muutumas üha populaarsemaks ja standard võtab ärimudelite muudatusi arvesse.

Eraldi on kaheksandas peatükis välja toodud ka toote tarnimisele järgnevate tegevuste olulisus. Näiteks, kui kliendile pakutakse pärast toote tarnimist ka paigaldust, järelteenindust või  müügijärgset hooldust, tuleb läbi mõelda ning sisse seda vajalikud reeglid ka nende tegevuste osas. Lisaks eelnevale tuleb selle peatüki raames põhjalikumalt lahti kirjutada ka toote või teenuse tellimuse muudatuste käsitlemise protsess.

9. peatükis on lisandunud nõuded eelkõige seotud juhtkonnapoolse ülevaatuse sisuga. Standard loetleb teatud kohustuslikud teemad, mida juhtkonnapoolsel ülevaatusel peaks käsitlema. Need teemad on seotud eelkõige täienduste ja uute nõuetega, mida uus standardiversioon esitab (nt muudatused organisatsiooni kontekstis, riskide ja võimalustega seonduvate meetmete tulemuslikkus jms). Iseenesest on igas organisatsioonis juhtkonna tasemel mõistlik neid teemasid regulaarselt arutada ja seda tehakse ilmselt nagunii. Seega tasub neid edaspidi konkreetsemalt teadvustada ja arvestada juhtkonnapoolsete ülevaatuste planeerimisel.

Kuidas liikuda re-sertifitseerimise suunas?

Nagu artikliseeria alguses öeldud, on sel korral uuest standardist tulenevaid muudatusi palju, kuid ükski uutest või uuenevatest nõuetest ei tohiks normaalselt toimivale organisatsioonile mingilgi moel üle jõu käia. Samas tasub muudatusprojekti elluviimiseks ja uuenduste juurutamiseks kavandada siiski mõistlik ajaperiood, et kõik olulised teemad lahti mõtestada, läbi arutada, vajadusel dokumenteerida ning ka organisatsioonis läbivalt juurutada. Meie kogemuste kohaselt tasub uuele standardile ülemineku projekti kestuseks planeerida u 2-3 kuud. 

Juhtimissüsteemi ja dokumentatsiooni täiendamine päädib eeldatavasti sertifikaadi uuendamisega. Uurige välja, millal teie organisatsioonil re-sertifitseerimine ees seisab ning arvestage arendustegevuste planeerimisel selle graafikuga. Tuletame siinkohal meelde, et ISO 9001:2008 sertifikaadid kehtivad 14. septembrini 2018. 

Kui Teil on kavas juhtimissüsteemi re-sertifitseerimine 2017. aastal või 2018. aasta esimesel poolaastal, ei ole küll põhjust uue standardi nõuetega tutvumist ning juhtimissüsteemi uuendamist enam edasi lükata. Kui aga asjaga on kiire ning re-sertifitseerimine seisab ees juba 2016. aasta lõpus, ei tasu kindlasti „püssi põõsasse visata“. Võtke ühendust ning arutame läbi, kuidas Teid juhtimissüsteemi uuendamisel intensiivselt ja optimaalselt abistada saame. 

Oluline on tegutsema asuda ning mitte peljata abi küsida, sest esmapilgul kauge tähtaeg jõuab kätte kiiremini, kui ootate. Soovime jõudu juhtimissüsteemide uuendamisel! 

 

Liivo Põllup

Liivo Põllup
TJO Konsultatsioonid

Vt ka: ISO 9001:2015 toob uuendusi - I osa ja ISO 9001:2015 toob uuendusi II osa.

PS: Põhjalikumalt tuleb uuendustest juttu kvaliteedijuhi arenguprogrammi seminaridel, samuti koolitusel "ISO 9001:2015le vastav kvaliteedijuhtimissüsteem". Jälgige meie kodulehte!

Küsimused ja abi

Oleme meelsasti valmis vastama teie küsimustele täpsemalt. Loomulikult oleme valmis pakkuma omapoolset abi juhtimissüsteemi arendamisel organisatsioonisiseste programmidena. Palun andke meile oma soovidest teada!

Kasulikku lugemist

Lugege ka teisi artikleid