TJO Konsultatsioonid

Väike-Paala 1, 11415 Tallinn
Tel 665 9525
Faks 665 9521
info[at]tjo dot ee

Otsi:
EST ENG RUS

Login
Kasutajanimi:
Parool:
Unustasid parooli?
Registreeru

  Konsultatsioon

Konsultatsiooniteenused

   Tootmise efektiivsuse analüüsimine
   Tootmise efektiivsuse tõstmine
   Kvaliteedijuhtimissüsteemid ISO 9001
   Juhtimissüsteemi arendamisega seonduv hooldusteenus
   CE-märgi kasutamisõiguse saavutamine

Erinevad käsitlusviisid

EASi toetused

Tellin tasuta lühikoolituseFirmast

Konsultatsioon

Koolitus

Kasulik info

Uudised

Rahvusvahelistele nõuetele vastava FSC ja PEFC tarneahela juhtimissüsteemi või puidupäritolu hindamise juhtimissüsteemi väljaarendamine


Taust

Üldise keskkonnateadlikkuse tõusu tingimustes maailmas on tarbijad üha suurema huvigrupina seismas hea loodusvarade, sh metsa kui taastuva loodusvara, heaperemeheliku kasutamise eest.

Forest Stewardship Council (FSC) on rahvusvaheliselt tuntud mittetulundusorganisatsioonina võtnud eestvedaja rolli puidu päritolu väärtustava tarneahea juhtimissüsteemi kirjeldamisel ja standardiseerimisel. The Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) on maailma suurim puidu sertifitseerimise süsteem.

Suhtlemisel erinevate riikide partneritega ja klientidega küsitakse ka Eesti metsa-, puidu-, mööbli- ja trükitööstuse ettevõtetelt järjest sagedamini rahvusvahelistele nõuetele vastava tarneahela juhtimissüsteemi olemasolu kohta. Sõltuvalt partneri asukohast tarneahelas (kas esmane töötleja või teisene töötleja), võidakse küsida FSC-STD-40-004 "FSC tarneahela juhtimissüsteemi sertifitseerimise standard" ja/või FSC-STD-40-005 "FSC kontrollitud puidu hindamise standard ettevõtetele" nõuete täidetust, viimane on rakendatav vaid metsamaterjali esmase töötlemise etapil. Levinum on siiski viitamine FSC-STD-40-004 nõuetele. Sarnselt võidakse küsida PEFC analoogiliste standardite nõuete täitmist.

Rahvusvahelistele nõuetele vastava juhtimissüsteemi väljaarendamine ei ole iseenesest keerukas. Professionaalsete konsultantide kaasamine aitab kokku hoida organisatsiooni töötajate aega ja saavutada kergema vaevaga töökindlad tulemused.
 

Konsultatsiooniprojekti eesmärgid

Konsultatsiooniprojekti tavapäraseks eesmärgiks on muuta organisatsiooni puidupäritolu jälgiv töökorraldus efektiivsemaks ja läbipaistavamaks. Kuid kliendi soovist sõltuvalt võib eesmärgiks olla ka tarneahela juhtimissüsteemi viimine tasemele, mis on vastavuses FSC-STD-40-004 või Chain of Custody (PEFC ST 2002)standardis toodud nõuetega või ettevõttesisese puidupäritolu hindamise juhtimissüsteemi viimine tasemele, mis on vastavuses FSC-STD-40-005 või või PEFC analoogilise standardi nõuetega ja valmis sertifitseerimiseks rahvusvaheliselt tunnustatud sertifitseerimisorgani poolt.
 

Konsultatsiooniprojekti sisu

Konsultatsiooniprojekt on reeglina jaotatud kolmeks etapiks:

  1. organisatsiooni hetkeolukorra ja vajaduste analüüsimine
  2. lahenduste väljatöötamine ja tarneahela juhtimissüsteemi väljaarendamine
  3. uuendatud juhtimissüsteemi juurutamine
    Projekti käigus ei välistata erinevate etappide tegevuste segunemist. Keskendutakse soovitud tulemuse saavutamisele.

Oma kogemuste põhjal soovitame tarneahela juhtimissüsteemi väljaarendamist, kasutades väljaõppe ja nõustamise kombinatsioone. Selleks pakume välja lahenduse töötada partnerluses ega kavatse lihtsalt pakkuda valmis dokumentatsioonikomplekti. Usume kindlalt, et mistahes juhtimise edukas rakendamine õnnestub vaid siis, kui organisatsioon pühendab end projektile ning rakendamine hõlmab organisatsioonisiseselt kõiki puidu päritolu jälgimisega seotud juhtimistasandeid.

Projekti lõppresultaadiks on välja arendatud FSC-STD-40-004 või Chain of Custody (PEFC ST 2002) nõuetele vastav tarneahela juhtimissüsteem või FSC-STD-40-005 või PEFC analoogilise standardi nõuetele vastav ettevõttesisene puidupäritolu hindamise juhtimissüsteem, mis on valmis sertifitseerimiseks sertifitseerimisorgani poolt. Projekti sisu sõltub teie soovidest ja olukorrast organisatsioonis.

Andke meile oma soovidest teada ja me aitame teil olla veelgi konkurentsivõimelisemad.
 

Konsultatsiooniprojekti ajagraafik

Projekti kestvus sõltub organisatsiooni suurusest ja olemasoleva juhtimissüsteemi korrastatuse astmest. Tavaliselt on projekti kestuseks kolm kuni kuus kuud.