TJO Konsultatsioonid

Väike-Paala 1, 11415 Tallinn
Tel 665 9525
Faks 665 9521
info[at]tjo dot ee

Otsi:
EST ENG RUS

Login
Kasutajanimi:
Parool:
Unustasid parooli?
Registreeru

  Konsultatsioon

Konsultatsiooniteenused

Erinevad käsitlusviisid

EASi toetused

Tellin tasuta lühikoolituseFirmast

Konsultatsioon

Koolitus

Kasulik info

Uudised

EMAS

EMAS määruse nõuetele vastava keskkonnajuhtimise ja auditeerimise süsteemi arendamine, koolitused

EMAS määrusest

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) on Euroopa Liidu keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteem. EMAS määrus määrab kindlaks keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemi baasnõuded. EMAS on oma ülesehituselt sarnane standardiga ISO 14001, kuid esitab mõned täpsustavad nõuded. EMASi eesmärk on propageerida organisatsioone üha enam pöörama tähelepanu keskkonnasäästlikule tegevusele keskkonnajuhtimissüsteemide väljaarendamise ja juurutamise kaudu.

Iseenesest ei ole tegemist millegi keerulisega. Kui standard ISO 9001 eeldab elementaarsel tasemel juhtimissüsteemi olemasolu, mis tagab kliendile antud lubaduste täitmise, siis ISO 14001 või EMAS eeldab keskkonajuhtimissüstemi olemasolu. See kujutab endast organisatsiooni tegevusest tuleneva keskkonnamõju teadvustamist ja kontrolli alla võtmist, mis tähendab suhtelise mõju järk-järgulist vähendamist. See algab põhimõtete (poliitika paikapanemisest) ja keskkonnaaspektide hindamisest ning eeldab oluliseks tunnistatud aspektidest tuleneva keskkonnajuhtimissüsteemi väljaarendamist. EMAS eeldab ISO 9001 standardiga võrreldes mitmete täiendavate protseduuride sisseseadmist ja toimivana hoidmist ning erinevate keskkonnajuhtimisega seonduvate tõendusmaterjalide süsteemset kogumist ja analüüsimist.

NB: Ka standardi EMAS nõuete sõnastus on väga üldine, sest see on mõeldud kasutamiseks mistahes organisatsiooni poolt. Seega tuleb leida teie organisatsioonile sobilik tõlgendus. Tõlgenduse leidmisel võib olla abi koolitusest, nt tasuta lühikoolitusest, erinevatest ISO 14001ga seonduvaid kirjutistest ning loomulikult on TJO konsultandid valmis teile appi tulema (vt tüüpilise nõustamisprojekti kirjeldust).

OÜ TJO Konsultatsioonid kaasabil on aastate jooksul välja arendatud ja sertifitseeritud üle 300 rahvusvahelistele standarditele vastava juhtimissüsteemi. Oleme valmis oma kogemusi jagama ja teile toeks olema.

EMAS registreerimine

EMAS nõuete täitmise korral on võimalik taotleda oma keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemi registreerimist. Eestis tegutseb selles süsteemis nn pädeva asutusena Keskkonnaagentuur. Nemad menetlevad registreerimistaotlusi ning väljastavad EMAS nõuetele vastavale organisatsioonile registreerimistunnistuse ja EMAS logo. Registreerimistunnituse kehtivus on reeglina 3 aastat. Logo võimaldab avalikkusele demonstreerida organisatsiooni keskkonnaalase tegevuse tulemuslikkust. EMAS organisatsioonide andmed avalikustatakse Euroopa EMAS-registris.

Seonduvad koolitused

TJO Konsultatsioonid käest on võimalik tellida erinevaid EMAS (ja ISO 14001 standardi) nõuetega seonduvaid koolitusi:

 1. Viime regulaarselt läbi ISO 14001 nõuete avalikke koolitusi: "ISO 14001le vastav keskkonnajuhtimissüsteem"
 2. Samuti on võimalik tellida tasuta lühikoolitus - pakume võimalust tellida tasuta koolitusi erinevatel teemadel, sh EMAS nõuded
 3. Loomulikult oleme valmis läbi viima organisatsioonisiseseid koolitusi
 4. Keskkonnajuhtimissüsteemi siseaudiitorite koolitus
 5. Integreeritud juhtimissüsteemi siseaudiitorite koolitus

EMAS nõuete alane konsultatsioon

Üks meie põhiteenustest on juhtimissüsteemide arendamine. Konsultatsiooniprojekti tavapäraseks eesmärgiks on muuta organisatsiooni töökorraldus efektiivsemaks ja läbipaistavamaks. Kuid kliendi soovist sõltuvalt võib eesmärgiks olla ka keskkonnajuhtimissüsteemi viimine tasemele, mis on vastavuses ISO 14001 või EMAS standardis toodud nõuetega ja valmis sertifitseerimiseks rahvusvaheliselt tunnustatud sertifitseerimisorgani poolt.

EMAS konsultatsiooniprojekt on tavaliselt jaotatud neljaks etapiks:

 1. organisatsiooni hetkeolukorra ja vajaduste analüüsimine
 2. lahenduste väljatöötamine ja EMAS nõuetele vastava keskkonnajuhtimissüsteemi väljaarendamine
 3. uuendatud keskkonnajuhtimissüsteemi juurutamine
 4. auditite programmi käivitamine

Konsultatsiooniprojekti sisu ja maht sõltub arendatava süsteemi praegusest tasemest ja kliendi soovidest. Loe täpsemalt ISO 14001 keskkonnajuhtimissüsteemi arendusprojekti läbiviimisest. EMAS nõuetele vastava projekti läbiviimine on oma olemuselt sarnane.

EMAS keskkonnajuhtimissüsteemi siseauditi läbiviimine

Oleme valmis viima teenustööna läbi nii EMAS kui ka ISO 14001 nõuetele vastava keskkonnajuhtimissüsteemi siseauditeid, vt lähemalt juhtimissüsteemi siseauditi läbiviimine teenustööna. Loomulikult olemevalmis viima läbi siseaudiitorite koolitus nii avalike koolitustena (keskkonnajuhtimissüsteemi siseaudiitorite koolitus, integreeritud juhtimissüsteemi siseaudiitorite koolitus) kui ka sisekoolitustena (vt telli sisekoolitus).

Lisainfo EMAS kohta

Kui vajate standardi EMAS kohta rohkem teavet, siis võite:

 1. tutvuda EMAS määruse nõuetega. NB: siinkohal tasub arvestada, et määrus on koostatud üldistatud sõnastusega, mis peaks olema kasutatav mistahes organisatsiooni poolt. Seega tuleb leida teie organisatsioonile sobilik tõlgendus
 2. tellida tasuta lühikoolituse - pakume võimalust tellida tasuta koolitusi erinevatel teemadel, sh ISO 14001 nõuded
 3. kutsuda konsultandi appi - andke meile teada, kui abi vajate
 4. küsida nõu - oleme valmis vastama teie küsimustele, kui jätate oma kontaktandmed

 

Tutvuge erinevate nõuannetega.

 

TJO Konsultatsioonid