TJO Konsultatsioonid

Väike-Paala 1, 11415 Tallinn
Tel 665 9525
Faks 665 9521
info[at]tjo dot ee

Otsi:
EST ENG RUS

Login
Kasutajanimi:
Parool:
Unustasid parooli?
Registreeru

  Koolitus

TJO koolituskalender

Efektiivse tootmise edulood 2018 II

   Efektiivse tootmise edulood 2018 II kava

Lean Six Sigma Green Belt Koolitusprogramm 2018 II

Tootmisjuhi arenguprogramm 2018 II

Kvaliteedijuhi arenguprogramm 2018 II

ISO 45001 - millised on uuendused?

Tootmisjuhi arenguprogramm 2018 I

Kvaliteedijuhi arenguprogramm 2018 I

Lean Six Sigma Green Belt koolitusprgramm 2018 I

Efektiivse tootmise edulood 2018 eelhuvi registreerimine

LEAN-tehnikate koolitusprogramm 2017 II

Tootmisjuhi arenguprogramm 2017 II

LEANi rakendamise praktilised õppetunnid tootmisettevõttes

5S süsteem tootmisettevõttes

Lean Six Sigma Yellow Belt koolitusprogramm

ISO 22000:2018le vastav toiduohutuse juhtimissüsteem

ISO 45001le vastav TTO-juhtimissüsteem

Protsesside parendamine 6 sigma abil

Lean põhimõtete rakendamine teeninduses

Lean mõtteviis ja tehnikad kontoris

Lean põhimõtete rakendamine tootmises, lean mäng

Võtame raiskamised kontrolli alla

ISO 22000 standardi uuendused

Mis muutub ISO 9001:2015 standardis

Mis muutub ISO 14001:2015 standardis

Riskijuhtimise sisu ja levinumad meetodid

Lean 6 sigma ei ole raketiteadus

Kuidas suurendada tootmise efektiivsust

Lean'i sisu lihtsalt ja praktiliselt

Koolituse tellimine kingitusena

Soovin tellida sisekoolitusiFirmast

Konsultatsioon

Koolitus

Kasulik info

Uudised

Efektiivse tootmise edulood 2018 II

Milleks ja õpitulemused | Sihtgrupp | Kava | Metoodika | Koolitajad | Investeering ja soodustused | Registreerimine | Lisainfo

Mida lean-põhimõtete rakendamine praktikas tähendab?

Eestis on tootmisjuhtide enesetäiendamise ja silmaringi avardamise võimalused üsna kasinad. Juhtimisest, efektiivsusest ja lean´ist küll räägitakse erinevatel kursustel, kuid tihti jäävad vastuseta praktilised küsimused. Kuidas ideid tegelikkuses ellu rakendada? Mis seisab õnnestumiste taga praktikute arvates? Millised on tegelikud takistused, mis on kõige keerulisem?

Ülaltoodust lähtudes oleme ellu kutsunud uue tegev- ja tootmisjuhtidele suunatud koolitusprogrammi, mis põhineb Eesti tootmisettevõtete praktiliste kogemuste ning edulugude tutvustamisel. 

Koolitussarja jooksul külastame erinevaid tootmisettevõtteid, kus on saavutatud efektiivsuse suurendamisel ja lean-põhimõtete rakendamisel märkimisväärseid tulemusi. Tutvume juurutatud tootmislahendustega ning saame osa projekte ellu viinud persoonide mõtetest ja tegudest. Osalejatel on ainulaadne võimalus kuulda vahetuid kogemusi ja küsida praktikutelt just endale huvipakkuvaid küsimusi.

Õpitulemused:

 Programmi läbinud on:

 1. teadlikud kaasaegsetest tootmise juhtimise meetoditest ja nende praktilise rakendamise võimalustest;
 2. kaardistanud oma organisatsiooni tootmise ja efektiivsusega seotud olulisemad väljakutsed;
 3. saavutanud valitud valdkondades esimesed tulemused, mida esitletakse viimasel seminaril;
 4. koostanud isikliku arenguplaani saadud teadmiste ja oskuste elluviimiseks;
 5. valmis õpitut oma organisatsioonides laiaulatuslikult rakendama.
 Programmi eesmärgid:

Koolitusprogrammi eesmärgiks on tutvustada efektiivse tootmise kaasaegseid praktikaid, Eesti parimate tootmisorganisatsioonide edulugusid ning julgustada ja toetada osalejaid oma ettevõttes muudatusi ellu viima.

Programmi käigus käsitletakse järgmiseid küsimusi:

 • Millised on eeltingimused tootmisettevõtte efektiivsemaks muutmisel?
 • Kuidas efektiivsust mõõta ja mõõdetavaid tulemusi saavutada?
 • Millistest teguritest sõltub tootmise efektiivsus?
 • Millised on kaasaegsed ja Eesti tingimustes rakendatavad tootmise efektiivsuse suurendamise vahendid ja tööriistad?
 • Mida tähendab lean praktikas ja kuidas lean´i oma ettevõttes juurutada?
 • Mis tegelikult peitub erinevate jaapanikeelsete nimetuste (muda, kanban, kaizen, poka-yoke jms) taga
 • Milline on minu organisatsiooni tase võrreldes Eesti parimatega?
 • Mida saaks minu ettevõttes paremini teha?
 • Millistes valdkondades võiksin kiirelt edu saavutada?  

Programmi sihtgrupp

Koolitusprogramm on suunatud efektiivsust tõsta soovivate tootmisjuhtidele ja tootmisettevõtete juhtkonnaliikmetele. 

Programmi ülesehitus

Programm koosneb viiest 1-päevasest koolitusest, mille vahele jäävad 2-3 nädalased rakendusperioodid. Kogu programmis osalejatel on selle aja jooksul võimalik saadud ideid oma organisatsioonis tutvustada ning soovitusi rakendada. Järgmisel seminaril arutatakse tulemused läbi ja osalejatel on võimalik saada täiendavaid suuniseid ja vastused tekkinud küsimustele.

5-päevase tsükli esimene koolitus on sissejuhatav ning tutvustab efektiivse tootmise ja LEAN-põhimõtteid üldiselt. Järgnevad 4 koolituspäeva keskenduvad kitsamatele teemadele. 

Programmi kava koolituste kaupa:

Metoodika ja koolituspõhimõtted

Programm sisaldab lühiloenguid, praktilisi harjutusi, arutelusid ja tootmisettevõtete külastusi. Unikaalse väärtuse annavad programmile külastatavaid firmasid esindavate praktikute ettekanded reaalselt ellu viidud edukatest efektiivsuse suurendamise arendusprojektidest. Koolitus toetab osalejate mõtestatud enesearengut. Iga programmis osaleja kaardistab esimesel seminaril oma ettevõtte probleemvaldkonnad eesmärgiga leida oma väljakutsetele praktilisi lahendusi.

Programm on jaotatud viieks ühepäevaseks seminariks. Esimesel seminaril käsitletakse organisatsioonilisi eelduseid muudatusteks ja iga osaleja langetab valikud, milliste valdkondade arendamisega oma organisatsioonis tegeleda. Järgnevatel seminaridel käsitletakse osalejate väljakutsetega seonduvaid teemasid lähemalt. Praktikumides käsitletakse ennelõunasel ajal erinevaid efektiivsuse suurendamise tehnikaid ja põhimõtteid ning pärastlõunal tutvutakse reaalsete tootmisettevõtete ja nende edulugudega. See annab võimaluse näha teooriat praktikasse rakendatuna oma silmaga ning uurida, kuidas midagi tehti, mis tegemata jäeti, mida tasuks kõrva taha panna jms. 

Seminaride vahelisel perioodil tegelevad osalejad oma ettevõtte väljakutsetega. Koolitajad toetavad kõiki programmis osalejaid oma ettevõttes sobilike lahenduste leidmisel ning rakendamisel, pakkudes soovi korral nii metoodilist kui ka sisulist tuge. Viimasel seminaril teevad osalejad ettekande oma õpikogemuste ja saavutatud tulemuste esitlemiseks. 

Programmi juhtivkoolitaja on Urmas Ruubel, OÜ TJO Konsultatsioonid konsultant, pikaajalise tootmisjuhi kogemusega konsultant-koolitaja. Urmas on osalenud paljude kaizen-sündmuste läbiviimisel ja lean-põhimõtete ning tehnikate juurutamisel nii Eesti ja rahvusvahelistes firmades (nt SMEAD Eesti, Victor Stationery jpt).   

Praktikumides tutvustavad oma efektiivse tootmise edulugusid tootmisettevõtete esindajad.

 

Mida arvavad osalejad?

"Olen eelnevalt õppinud LEAN-süsteemi ülikoolis ning teadsin teoreetilist tausta, kuid antud koolitus andis juurde palju praktilist kogemust. Koolitusel osalesid erineva kogemusega inimesed, mis tekitas kogu koolitusprogrammi käigus mitmeid avatud vestlusi iga etapi juurutamise ja eduka elluviimise rõõmude ja murede üle – algajad said küsida ja edasijõudnud oma kogemusi ausalt jagada. Koolituse teooria osa toetasid edukate ettevõtete külastused, mis andsid selge pildilise eesmärgi, kuhu on võimalik jõuda. Kõigi avatus tekitas grupis väga meeldiva õhkkonna, tänu millele olen saanud kursusekaaslastelt palju abi ja nõu ka väljaspool koolitusruumi. Koolitaja Urmas on suure kogemusega nii koolitaja, tootmisjuhi, kui ka LEAN-süsteemi juurutajana. Oma praktilise tausta poolest eristub ta teistest koolitajatest, sest omab selget arusaama tekkivatest raskustest. Seeläbi oskab ta anda edasi teadmisi, kuidas tootmises reaalselt muudatusi edukalt ellu viia.

Kadi Liimand, AS Saku Läte tootmisjuht
Koolitusprogrammi "Efektiivse tootmise edulood 2017-2018" osaleja

 

 

Investeering ja täiendav informatsioon

Koolitusprogrammi "Efektiivse tootmise edulood" maksumuseks on 1 750 eurot. Hinnas sisalduvad koolituse materjalid, lõuna ja kohvipausid ning praktikumid. Soovi korral korraldame transpordi külastatavatesse tootmisettevõtetesse. Hinnale lisandub käibemaks.

Soodustused:

 • Registreerudes kuni 22. juunini 2018 (kaasa arvatud), kehtib varajase registreeruja soodustus -10%;
 • Kõigile TJO Konsultatsioonid konsultatsiooniklientidele kehtib meie koolituskursustel osalemiseks hinnasoodustus -5%;
 • Kui samast organisatsioonist osaleb TJO Konsultatsioonid arenguprogrammi(de)s kokku vähemalt 2 inimest, siis rakendatakse täiendavat soodustust -10%.
 • Mitme ülaltoodud tingimuse täitmise puhul soodustused summeeritakse, seega on maksimaalne võimalik soodustus -25%.
 

REGISTREERUMISVORM (tärniga on märgitud kohustuslikud väljad)

 

 

Osaleja nimi (nimed)*
Organisatsioon*
Kontakttelefon*
E-post*
Aadress*
Postiindeks
Lisage palun mistahes number *

 

 Soovin osaleda koolitusprogrammis EFEKTIIVSE TOOTMISE EDULOOD (5 koolituspäeva, maksumus 1750€/osaleja)

 Olen OÜ TJO Konsultatsioonid konsultatsiooniklient


Koolitused algavad reeglina meie koolituskeskuses Tallinnas, Väike-Paala 1. Registreerumine ja hommikukohv kell 9.15, koolitus algab kell 9.30. 
Seminaride käigus külastame praktikumide käigus tootmisettevõtteid ning programm lõpeb orienteeruvalt kell 17.00 koos etteõttekülastuse lõpuga. Soovijatele korraldame transpordi koolitusele ja tagasi. Täpsem info registreerumisel.

Hinnas sisalduvad kursuse materjalid, kohvipausid, lõuna ja tunnistus.
Arve saadetakse ülalmainitud aadressil.

Märkused:

Soovin saada TJO Konsultatsioonid uudis- ja infokirju

Pärast andmete sisestamist vajutage palun nuppu "Saada"

Teie registreerumise programmile kinnitab OÜ TJO Konsultatsioonid vastavasisulise teatega e-posti teel.


 

TAGASI PROGRAMMI SISU JUURDE