TJO Konsultatsioonid

Väike-Paala 1, 11415 Tallinn
Tel 665 9525
Faks 665 9521
info[at]tjo dot ee

Otsi:
EST ENG RUS

Login
Kasutajanimi:
Parool:
Unustasid parooli?
Registreeru

  Konsultatsioon

Konsultatsiooniteenused

Erinevad käsitlusviisid

EASi toetused

Tellin tasuta lühikoolituseFirmast

Konsultatsioon

Koolitus

Kasulik info

Uudised

CE

CE-märgi kasutamisest

Mida tähendab CE-märk?

CE-märgistus näitab, et toode vastab sellele õigusaktiga esitatud nõuetele ja selle suhtes on järgitud õigusaktis sätestatud toote nõuetele vastavuse tõendamise korda. Toote nõuetele vastavust tõendab õigusaktis sätestatud juhtudel vastavussertifikaat, vastavusdeklaratsioon või vastavusmärk.

CE-märgistuse paigaldamine enne selle turule laskmist ja kasutuselevõttu on kohustuslik kõigile Euroopa Liidu liikmesriikides toodetavatele, turustavatele või kasutatavatele toodetele, mis võiks kahjustada isikute ohutust, tervist, vara või keskkonda, ning millele on sellest tulenevalt õigusaktiga esitatud nõuded.

Kvaliteedijuhtimissüsteemi viimine vastavusse rahvusvaheliste nõuetega on vabatahtlik. CE-märk ei ole kvaliteedimärk, vaid seondub toote ohutusega ega garanteeri toote kvaliteeti. Kui tootel on CE-märgistus nõutav, siis ilma märgistuseta seda Euroopa Liidus müüa ei tohi. Selle märgi võib tootele panna vaid tootja või tema esindaja. Tootele paigaldatud CE-märgistus on vastutava isiku kinnitus, et toode on kooskõlas vastava EL direktiivi nõuetega ning et nõutud vastavushindamise menetlused on läbi viidud.

Vajalikud tehnilised täpsustused, sh vastavuse tõendamise tingimused, tulenevad erinevatest Euroopa Liidu (EL) direktiividest ning nendega seotud harmoneeritud standarditest. Enamasti on see kombinatsioon tootmisohjest ning tootekatsetustest. Märgistamaks oma tooteid CE-tähistusega, on tootja kohustatud testima ja kontrollima kasutatavaid toormaterjale, toote mõõtmeid ja tolerantse vastavalt tootele kehtestaud harmoniseeritud standardile. CE-tähistusega märgistatud toodetele koostatakse toote tehniline spetsifikatsioon, mis tuleb varustada üksikasjaliku tootekirjeldusega (mehhaanilised- ja tulepüsivusomadused, kasutusotstarve jne).

EL Direktiivi nõuete väljaselgitamine ja selleks sobiva juhtimissüsteemi väljaarendamine on suhteliselt ajamahukas töö. Loomulikult võib kõike teha katse-eksitusmeetodil, kuid see võib osutuda suhteliselt kulukaks. Professionaalsete konsultantide kaasamine aitab kokku hoida nii aega, raha kui ka saavutada kergema vaevaga töökindlad tulemused. Kui vajate abi, siis kutsuge professionaalid appi. Allpool on esitatud põgus ülevaade nõustamisprojektist.

Loe täpsemalt, mis on CE-märk?

CE märgistust vajavad tooted

CE märgistust vajav toode on Euroopa Liidus turule lastav asi, mis võiks kahjustada isikute ohutust, tervist, vara või keskkonda ning millele on sellest tulenevalt õigusaktiga (direktiiviga) esitatud nõuded.

Näitlik valik tootevaldkondadest, kus nõutakse CE-märgistust:

 1. Surveseadmed - direktiiv 97/23/EÜ
 2. Ehitustooted - direktiiv 89/106/EMÜ Ehitustooted
 3. Masinad ja seadmed 98/37/EÜ
 4. Madalpingeseadmed 73/23/EEC 2006/95/EÜ
 5. Meditsiinilised aparaadid ja seadmed 90/385/EMÜ
 6. Personali kaitsevahendid- direktiiv 89/686/EMÜ
 7. Mänguasjad - direktiiv 88/378/EMÜ jne

Loe täpsemalt, mis tooted vajavad CE märki?

CE-märgi taotlemisega seonduv konsultatsioon

Üks meie põhiteenustest on juhtimissüsteemide arendamine. Juhtimissüsteemide arendamisega seondub ka tootmisohje süsteemide loomine ja arendamine. Tüüpiliselt nõuavad direktiivid reguleeritud valdkonnas väljaantud spetsiifilisele standardile vastava tootmisohje süsteemi väljaarendamist ja juurutamist. Konsultandid aitavad tootmisohje süsteemi viia tasemele, mis on vastavuses direktiivus viidatud standardi nõuetega ja vajadusel (kui nõutakse) valmis sertifitseerimiseks volitatud asutuse poolt.

CE-märgi konsultatsiooniprojekti eesmärgid

Konsultatsiooniprojekti eesmärgiks on selgitada välja direktiivi asjakohased nõuded ning leida optimaalseim tee nende nõuete täitmiseks. Kuid kliendi soovist sõltuvalt võib eesmärgiks olla ka kvaliteedijuhtimissüsteemi viimine tasemele, mis on vastavuses mõne rahvusvahelise standardi, nt meditsiiniseadmete puhul ISO 13485 nõuetega.

CE-märgi konsultatsiooniprojekti sisu

Konsultatsiooniprojekt on reeglina jaotatud neljaks etapiks:

 1. organisatsiooni hetkeolukorra ja direktiivi nõuete analüüsimine, sh tootestandardite väljaselgitamine (mille alusel vastavust hinnata ja vajadusel katsetused läbi viia)
 2. lahenduste väljatöötamine (tüüpiliselt tuleb tagada toote tehnilise dokumentatsiooni koostamine, katsetuste läbiviimine jms) ja tüüpiliselt tootmisohjesüsteemi (FPC) väljaarendamine
 3. süsteemi juurutamine
 4. auditite programmi käivitamine (vajadusel tugi vastavushindamise läbiviimise juures)

Projekti käigus ei välistata erinevate etappide tegevuste segunemist. Keskendutakse soovitud tulemuse saavutamisele.

Oma kogemuste põhjal soovitame EL direktiivi nõuete täitmiseks analüüsi, väljaõppe, nõustamise ja auditite kombinatsioone. Selleks pakume välja lahenduse töötada partnerluses ega kavatse lihtsalt pakkuda valmis dokumentatsioonikomplekti. Nii suudab organisatsioon ka edaspidi tagada nõuete täitmise.

Projekti lõppresultaadina on saavutatud direktiivis esitatud nõuete täitmine. Koostatud on tehniline dokumentatsioon ja vajadusel on läbi viidud toodete katsetused, arendatud välja tootmisohje süsteem ning vajadusel organisatsioon edukalt läbinud volitatud asutuse poolt läbiviidud auditi (vastavushindamise). Kokkuvõttes on tootja pälvinud õiguse paigutada oma toodetele CE-märgistuse. Konsultatsiooniprojekti sisu ja maht sõltub kliendi dokumentatsiooni ja tänase vastavuse tasemest ning kliendi soovidest. 

CE-märgiga seonduva dokumentatsiooni vastavuse hindamine

Oleme valmis viima teenustööna läbi direktiivi nõuetele vastavuse eelhindamise. Kui soovite meie abil siis palun andke sellest teada

Lisainfo CE-märgi kohta

Kui vajate CE-märgi kohta rohkem teavet, siis võite:

 1. kutsuda konsultandi appi - andke meile teada, kui abi vajate, vt CE-märgi kasutamisõiguse saavutamisega seonduva nõustamisteenuse kirjeldust
 2. küsida nõu - oleme valmis vastama teie küsimustele, kui jätate oma kontaktandmed
 3. tutvuge ka korduma kippuvate küsimustega

CE-märgi kasutamisõiguse saavutamisest ja sellega seonduvatest tulemustest on juttu erinevates artiklites ja nõuannetes. Loe lähemalt.

Tagasi algusesse.

TJO Konsultatsioonid