TJO Konsultatsioonid

Väike-Paala 1, 11415 Tallinn
Tel 665 9525
Faks 665 9521
info[at]tjo dot ee

Otsi:
EST ENG RUS

Login
Kasutajanimi:
Parool:
Unustasid parooli?
Registreeru

  Konsultatsioon

Konsultatsiooniteenused

Erinevad käsitlusviisid

EASi toetused

Tellin tasuta lühikoolituseFirmast

Konsultatsioon

Koolitus

Kasulik info

Uudised

ISO 14001

ISO 14001 keskkonnajuhtimissüsteemi arendamine, koolitused

ISO 14001 standardist

ISO 14001 on rahvusvaheline standard, mis määrab kindlaks keskkonnajuhtimissüsteemi baasnõuded. Seda standardit kasutatakse sageli tarnijate hindamisel (see on hankekonkursside või tarnijate hindamise süsteemides üheks hindamiskriteeriumiks). Alternatiivseks keskkonnajuhtimissüsteemi arendamise ja sertifitseerimise aluseks on EMAS standard. See on oma ülesehituselt sarnane standardiga ISO 14001, kuid esitab mõned täpsustavad nõuded.

Standardi ISO 14001 eestikeelse versiooni tõlkis Eesti Standardikeskuse tellimusel TJO Konsultatsioonid.

Iseenesest ei ole tegemist millegi keerulisega. Kui standard ISO 9001 eeldab elementaarsel tasemel juhtimissüsteemi olemasolu, mis tagab kliendile antud lubaduste täitmise, siis ISO 14001 eeldab keskkonajuhtimissüstemi olemasolu. See algab põhimõtete (poliitika paikapanemisest) ja keskkonnaaspektide hindamisest ning eeldab oluliseks tunnistatud aspektidest tuleneva keskkonnajuhtimissüsteemi väljaarendamist. Kuigi ISO 14001 ei sisalda ametliku terminina "dokumenteeritud protseduuride" sisseseadmise nõudeid, eeldab ISO 14001 standard ISO 9001 standardiga võrreldes mitmete täiendavate protseduuride sisseseadmist ja toimivana hoidmist ning erinevate keskkonnajuhtimisega seonduvate tõendusmaterjalide süsteemset kogumist ja analüüsimist.

NB: Ka standardi ISO 14001 nõuete sõnastus on väga üldine, sest see on mõeldud kasutamiseks mistahes organisatsiooni poolt. Seega tuleb leida teie organisatsioonile sobilik tõlgendus. Tõlgenduse leidmisel võib olla abi koolitusest, nt "ISO 14001le vastav keskkonnajuhtimissüsteem" või tasuta lühikoolitusest, erinevatest ISO 14001ga seonduvaid kirjutistest ning loomulikult on TJO konsultandid valmis teile appi tulema (vt tüüpilise nõustamisprojekti kirjeldust).

OÜ TJO Konsultatsioonid kaasabil on aastate jooksul välja arendatud ja sertifitseeritud üle 300 rahvusvahelistele standarditele vastava juhtimissüsteemi. Oleme valmis oma kogemusi jagama ja teile toeks olema.

ISO 14001 koolitused

TJO Konsultatsioonid käest on võimalik tellida erinevaid ISO 14001 standardi nõuetega seonduvaid koolitusi:

 1. Viime regulaarselt läbi ISO 14001 nõuete avalikke koolitusi: "ISO 14001le vastav keskkonnajuhtimissüsteem"
 2. Samuti on võimalik tellida tasuta lühikoolitus - pakume võimalust tellida tasuta koolitusi erinevatel teemadel, sh ISO 14001 nõuded
 3. Loomulikult oleme valmis läbi viima organisatsioonisiseseid koolitusi
 4. Keskkonnajuhtimissüsteemi siseaudiitorite koolitus
 5. Integreeritud juhtimissüsteemi siseaudiitorite koolitus

ISO 14001 konsultatsioon

Üks meie põhiteenustest on juhtimissüsteemide arendamine. Konsultatsiooniprojekti tavapäraseks eesmärgiks on muuta organisatsiooni töökorraldus efektiivsemaks ja läbipaistavamaks. Kuid kliendi soovist sõltuvalt võib eesmärgiks olla ka keskkonnajuhtimissüsteemi viimine tasemele, mis on vastavuses ISO 14001 või EMAS standardis toodud nõuetega ja valmis sertifitseerimiseks rahvusvaheliselt tunnustatud sertifitseerimisorgani poolt.

ISO 14001 konsultatsiooniprojekt on tavaliselt jaotatud neljaks etapiks:

 1. organisatsiooni hetkeolukorra ja vajaduste analüüsimine
 2. lahenduste väljatöötamine ja ISO 14001 nõuetele vastava keskkonnajuhtimissüsteemi väljaarendamine
 3. uuendatud keskkonnajuhtimissüsteemi juurutamine
 4. auditite programmi käivitamine

Konsultatsiooniprojekti sisu ja maht sõltub arendatava süsteemi praegusest tasemest ja kliendi soovidest. Loe täpsemalt ISO 14001 keskkonnajuhtimissüsteemi arendusprojekti läbiviimisest.

ISO 14001 keskkonnajuhtimissüsteemi siseauditi läbiviimine

Oleme valmis viima teenustööna läbi ISO 14001 nõuetele vastava keskkonnajuhtimissüsteemi siseauditeid, vt lähemalt juhtimissüsteemi siseauditi läbiviimine teenustööna. Loomulikult olemevalmis viima läbi siseaudiitorite koolitus nii avalike koolitustena (keskkonnajuhtimissüsteemi siseaudiitorite koolitus, integreeritud juhtimissüsteemi siseaudiitorite koolitus) kui ka sisekoolitustena (vt telli sisekoolitus).

Lisainfo ISO 14001 kohta

Kui vajate standardi ISO 14001 kohta rohkem teavet, siis võite:

 1. soetada ISO 14001 standardi ja nõuded endale selgeks teha. NB: siinkohal tasub arvestada, et standard on koostatud üldistatud sõnastusega, mis peaks olema kasutatav mistahes organisatsiooni poolt. Seega tuleb leida teie organisatsioonile sobilik tõlgendus
 2. investeerida 1 päeva standardi nõuete intensiivkursusel osalemiseks - korraldame regulaarselt koolitusi "ISO 14001le vastav keskkonnajuhtimissüsteem"
 3. tellida tasuta lühikoolituse - pakume võimalust tellida tasuta koolitusi erinevatel teemadel, sh ISO 14001 nõuded
 4. kutsuda konsultandi appi - andke meile teada, kui abi vajate, vt ISO 14001 nõuetele vastava keskkonnajuhtimissüsteemi väljaarendamise nõustamisteenuse kirjeldust
 5. küsida nõu - oleme valmis vastama teie küsimustele, kui jätate oma kontaktandmed
 6. lugeda meie kodulehel ka teisi ISO 14001ga seonduvaid kirjutisi - oleme aastate jooksul ISO 14001 teemadel kirjutanud mitmeid nõuandeid jm kirjutisi. Neis võite leida nii mõndagi kasulikku
 7. tutvuge ka korduma kippuvate küsimustega

 

Tutvuge erinevate nõuannetega.

 

TJO Konsultatsioonid