TJO Konsultatsioonid

Väike-Paala 1, 11415 Tallinn
Tel 665 9525
Faks 665 9521
info[at]tjo dot ee

Otsi:
EST ENG RUS

Login
Kasutajanimi:
Parool:
Unustasid parooli?
Registreeru

  Konsultatsioon

Konsultatsiooniteenused

Erinevad käsitlusviisid

EASi toetused

Tellin tasuta lühikoolituseFirmast

Konsultatsioon

Koolitus

Kasulik info

Uudised

IATF 16949

IATF 16949 juhtimissüsteemi arendamine, koolitused, auditid

IATF 16949 nõuetele vastava kvalitedijuhtimissüsteemi väljaarendamine eeldab märksa põhjalikumat lähenemist, võrreldes ISO 9001ga. Kui vajate abi, siis kutsuge professionaalid appi. Järgnevalt on esitatud põgus ülevaade:

 1. IATF 16949 standardist,
 2. IATF 16949 koolitustest (tasuta ja tasulistest),
 3. IATF 16949 konsultatsioonist
 4. Kvaliteedijuhtimissüsteemi siseauditite läbiviimine
 5. Lisainfost IATF 16949 kohta.

OÜ TJO Konsultatsioonid kaasabil on aastate jooksul välja arendatud ja sertifitseeritud üle 300 rahvusvahelistele standarditele vastava juhtimissüsteemi. Oleme valmis oma kogemusi jagama ja teile toeks olema.

IATF 16949 standardist

IATF 16949 on autotööstuse kvaliteedijuhtimise standard, mis määrab kindlaks kvaliteedijuhtimissüsteemi nõuded autotootjatele ja seonduvatele teenindusosade organisatsioonidele. Seda standardit kasutatakse sageli esimese ringi tarnijate hindamisel (see on autotööstuse tarnijate hindamise süsteemides üheks baaskriteeriumiks). Vanasti kandis IATF 16949 standard nimetust QS 9000, seejärel mõned aastad ISO/TS 16949, kuid alates 2016. aasta lõpust on kasutusel IATF 16949:2016. Standardi valmistas ette rahvusvaheline autotööstuse töögrupp (International Automotive Task Force).

IATF 16949 standard sisaldab ISO 9001st märksa põhjalikumaid nõudeid. Kui täpne olla, siis see sisaldab ISO 9001:2015le täiendavaid nõudeid, mis arvestavad autotööstuse eripärasid. IATF 16949 on nimelt koostatud käsikäes ISO 9001:2015ga. See ei sisalda ISO 9001:2015 nõudeid, vaid viitab nendele. Autotööstuse uus standard eeldab ISO 9001:2015 nõuete täitmist, millele lisanduvad IATF 16949:2016 poolt autotööstuse spetsiifilised lisanõuded.  Kui ettevõttes on juba juurutatud ISO 9001 nõuetele vastav juhtimissüsteem, siis aitame süsteemi täiendada IATF 16949 nõuetega.

NB: Standard IATF 16949 nõuete sõnastus on kohandatud kasutamiseks autotööstuses. Siingi tuleb leida teie organisatsioonile sobilik tõlgendus. Standard eeldab ka erinevate lean põhimõtete ja statistiliste tööriistade rakendamist. Tõlgenduse leidmisel võib olla abi koolitusest (vt allpool). Loomulikult on TJO konsultandid valmis teile appi tulema (vt tüüpilise nõustamisprojekti kirjeldust).

IATF 16949 koolitused

TJO Konsultatsioonid käest on võimalik tellida erinevaid IATF 16949 standardi nõuetega seonduvaid koolitusi ettevõttesiseste programmidena, sh:

 1. IATF 16949 standardi nõuetele vastav kvaliteedijuhtimissüsteem (autotööstuse nõuete koolitus)
 2. Standard nõuab erinevate statistiliste tööriistade kasutamist ja vastavate koolituste läbimist. Sellega seonduvalt soovitame tutvuda
  1. kvaliteediinseneri arenguprogrammi koolitustega:
   1. Kvaliteedikontroll ja valimkontrolli standardid
   2. Protsessiohje, SPC
   3. Riskide hindamine, FMEA
   4. Kvaliteedi taseme mõõtmine. Protsesside varieeruvus ja suutlikkuse hindamine, Cpk
   5. Mõõtesüsteemi hindamine. Pidevandmed
   6. Visuaalkontroll. Atributiivandmete mõõtesüsteemi hindamine
   7. Andmeanalüüs ja probleemide analüütiline lahendamine
  2. Lean 6 Sigma programmi koolitustega. 
 3. Samuti on võimalik tellida tasuta lühikoolitus - pakume võimalust tellida tasuta koolitusi erinevatel teemadel, sh IATF 16949 nõuded
 4. Loomulikult oleme valmis läbi viima organisatsioonisiseseid koolitusi

IATF 16949 konsultatsioon

Üks meie põhiteenustest on juhtimissüsteemide arendamine. Konsultatsiooniprojekti tavapäraseks eesmärgiks on muuta organisatsiooni töökorraldus efektiivsemaks ja läbipaistavamaks. Kuid kliendi soovist sõltuvalt võib eesmärgiks olla ka kvaliteedijuhtimissüsteemi viimine tasemele, mis on vastavuses IATF 16949, ISO 13485, ISO 9001 vm standardis toodud nõuetega ja valmis sertifitseerimiseks rahvusvaheliselt tunnustatud sertifitseerimisorgani poolt.

IATF 16949 konsultatsiooniprojekt on tavaliselt jaotatud neljaks etapiks:

 1. organisatsiooni hetkeolukorra ja vajaduste analüüsimine
 2. lahenduste väljatöötamine ja IATF 16949 nõuetele vastava kvaliteedijuhtimissüsteemi väljaarendamine
 3. uuendatud juhtimissüsteemi juurutamine
 4. auditite programmi käivitamine

Konsultatsiooniprojekti sisu ja maht sõltub arendatava süsteemi praegusest tasemest ja kliendi soovidest. Loe täpsemalt IATF 16949 kvaliteedijuhtimissüsteemi arendusprojekti läbiviimisest.

IATF 16949 kvaliteedijuhtimissüsteemi siseauditi läbiviimine

Oleme valmis viima teenustööna läbi IATF 16949 nõuetele vastava kvaliteedijuhtimissüsteemi siseauditeid, sh protsessi auditeid, vt lähemalt juhtimissüsteemi siseauditi läbiviimine teenustööna. Loomulikult olemevalmis viima läbi siseaudiitorite koolitus nii avalike koolitustena (kvaliteedijuhtimissüsteemi siseaudiitorite koolitus) kui ka sisekoolitustena (vt telli sisekoolitus).

Lisainfo IATF 16949 kohta

Kui vajate standardi IATF 16949 kohta rohkem teavet, siis võite:

 1. soetada IATF 16949 standardi ja nõuded endale selgeks teha. NB: siinkohal tasub arvestada, et standard on koostatud üldistatud sõnastusega, mis peaks olema kasutatav mistahes organisatsiooni poolt. Seega tuleb leida teie organisatsioonile sobilik tõlgendus
 2. tellida tasuta lühikoolituse - pakume võimalust tellida tasuta koolitusi erinevatel teemadel, sh IATF 16949 nõuded
 3. kutsuda konsultandi appi - andke meile teada, kui abi vajate, vt kvaliteedijuhtimissüsteemi väljaarendamise nõustamisteenuse kirjeldust
 4. küsida nõu - oleme valmis vastama teie küsimustele, kui jätate oma kontaktandmed
 5. tutvuge ka korduma kippuvate küsimustega

 

Tutvuge erinevate nõuannetega.

Tagasi algusesse.

TJO Konsultatsioonid