TJO Konsultatsioonid

Väike-Paala 1, 11415 Tallinn
Tel 665 9525
Faks 665 9521
info[at]tjo dot ee

Otsi:
EST ENG RUS

Login
Kasutajanimi:
Parool:
Unustasid parooli?
Registreeru

  Konsultatsioon

Konsultatsiooniteenused

Erinevad käsitlusviisid

EASi toetused

Tellin tasuta lühikoolituseFirmast

Konsultatsioon

Koolitus

Kasulik info

Uudised

AQAP-2110


AQAP-2110 juhtimissüsteemi arendamine, koolitused, auditid

Kui teil on soov hakata NATO tarnijaks, siis tuleb vastavalt teie tegevusvaldkonnale võtta sihikule kas AQAP-2110, AQAP-2120 või AQAP-2130 nõuetele vastava kvaliteedijuhtimissüsteemi väljaarendamine. Kui vajate abi, siis kutsuge professionaalid appi. Järgnevalt on esitatud põgus ülevaade:

 1. AQAP-2110 jt standarditest,
 2. ISO 9001 mudelist,
 3. ISO 9001 käsiraamatust,
 4. ISO 9001 koolitustest (tasuta ja tasulistest),
 5. ISO 9001 konsultatsioonist
 6. Kvaliteedijuhtimissüsteemi siseauditite läbiviimine
 7. Lisainfost ISO 9001 kohta (ISO 9001ga seonduvatest kirjutistest jm).

OÜ TJO Konsultatsioonid kaasabil on aastate jooksul välja arendatud ja sertifitseeritud üle 300 rahvusvahelistele standarditele vastava juhtimissüsteemi. Oleme valmis oma kogemusi jagama ja teile toeks olema.

AQAP-2110 jt standarditest

AQAP-2110, AQAP-2120 ja AQAP-2130 on rahvusvahelised standardid, mis võtavad aluseks ISO 9001 nõuded kvaliteedijuhtimissüsteemile, kuid täiendavad neid NATO erinõuetega. Neid standardeid kasutatakse sageli NATO tarnijate hindamisel (see on NATO hankekonkursside või tarnijate hindamise süsteemides üheks hindamiskriteeriumiks). AQAP-2110 sätestab nõuded disainile, arendamisele ja tootmisele; AQAP-2120 vaid tootmisele ning AQAP-2130 kontrollimisele ja testimisele.

Iseenesest ei ole tegemist millegi keerulisega. Standard ISO 9001 eeldab elementaarsel tasemel juhtimissüsteemi olemasolu, mis tagab kliendile antud lubaduste täitmise. Dokumentide osas nõuab standard lihtsustatult organisatsiooni jaoks oluliste protsesside, kvaliteedikäsiraamatu ja 6 dokumenteeritud protseduuri sisseseadmist ja toimivana hoidmist ning erinevate tõendusmaterjalide süsteemset kogumist ja analüüsimist. Lisanduvad küll NATO erinõuded, kuid ka nende täitmine on jõukohane igale organisatsioonile.

Standardi ISO 9001 eestikeelse versiooni tõlkis Eesti Standardikeskuse tellimusel TJO Konsultatsioonid.

NB: Standard ISO 9001 nõuete sõnastus on väga üldine, sest see on mõeldud kasutamiseks mistahes organisatsiooni poolt. Seega tuleb leida teie organisatsioonile sobilik tõlgendus. Tõlgenduse leidmisel võib olla abi käsiraamatust ISO 9001 väikeettevõtetele. Mida teha, koolitusest, nt "ISO 9001le vastav kvaliteedijuhtimissüsteem" või tasuta lühikoolitusest, erinevatest ISO 9001ga seonduvaid kirjutistest ning loomulikult on TJO konsultandid valmis teile appi tulema (vt tüüpilise nõustamisprojekti kirjeldust).

ISO 9001 mudel

ISO 9001 standardi võtab kokku järgmine mudel:

ISO 9001:2008 mudel
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISO 9001 käsiraamat

Käsiraamat ISO 9001 väikeettevõtetele. Mida teha. 2010. a väljaanne

Eesti Standardikeskus koostöös TJO Konsultatsioonidega (tõlkija) andis eesti keeles välja ISO käsiraamatu "ISO 9001 väikeettevõtetele. Mida teha". Käsiraamatu eesmärgiks on lihtsalt ja rohkete näidete abil aidata ettevõtetel mõista ISO 9001 sisu ja leida endale sobiv tõlgendus standardi rakendamiseks.

Raamat annab ülevaate juhtimissüsteemide olemusest, levinumatest terminitest ja sellest, kuidas alustada kvaliteedijuhtimissüsteemi väljaarendamisega. Põhiosa raamatust on üles ehitatud standardipõhiselt, nii et igale standardi ISO 9001 jaotisele järgnevad kommentaarid ja juhised selle kohta, kuidas seda standardi jaotist praktikas rakendada.

Lisainfo raamatu kohta ja selle tellimine.

 

 

ISO 9001 koolitused

TJO Konsultatsioonid käest on võimalik tellida erinevaid ISO 9001 standardi nõuetega seonduvaid koolitusi:

 1. Viime regulaarselt läbi ISO 9001 nõuete avalikke koolitusi: "ISO 9001le vastav kvaliteedijuhtimissüsteem"
 2. Lisaks sellele on võimalik kasutada mitmeid valikkursuseid:
  1. ISO 9001 nõuetele vastav kvaliteedijuhtimissüsteem väikeettevõtetele
  2. ISO 9001 rakendamine kohalikus omavalitsuses
  3. ISO 9001 rakendamine avalikus sektoris
  4. kvaliteedijuhtimissüsteemi siseaudiitorite koolitus
  5. kvaliteedijuhtimissüsteemi edasiarendamisele suunatud kvaliteedijuhi arenguprogramm
 3. Samuti on võimalik tellida tasuta lühikoolitus - pakume võimalust tellida tasuta koolitusi erinevatel teemadel, sh ISO 9001 nõuded
 4. Loomulikult oleme valmis läbi viima organisatsioonisiseseid koolitusi

ISO 9001 konsultatsioon

Üks meie põhiteenustest on juhtimissüsteemide arendamine. Konsultatsiooniprojekti tavapäraseks eesmärgiks on muuta organisatsiooni töökorraldus efektiivsemaks ja läbipaistavamaks. Kuid kliendi soovist sõltuvalt võib eesmärgiks olla ka kvaliteedijuhtimissüsteemi viimine tasemele, mis on vastavuses ISO 9001, ISO 13485, ISO/TS 16949 vm standardis toodud nõuetega ja valmis sertifitseerimiseks rahvusvaheliselt tunnustatud sertifitseerimisorgani poolt.

ISO 9001 konsultatsiooniprojekt on tavaliselt jaotatud neljaks etapiks:

 1. organisatsiooni hetkeolukorra ja vajaduste analüüsimine
 2. lahenduste väljatöötamine ja ISO 9001 nõuetele vastava kvaliteedijuhtimissüsteemi väljaarendamine
 3. uuendatud juhtimissüsteemi juurutamine
 4. auditite programmi käivitamine

Konsultatsiooniprojekti sisu ja maht sõltub arendatava süsteemi praegusest tasemest ja kliendi soovidest. Loe täpsemalt ISO 9001 kvaliteedijuhtimissüsteemi arendusprojekti läbiviimisest.

ISO 9001 kvaliteedijuhtimissüsteemi siseauditi läbiviimine

Oleme valmis viima teenustööna läbi ISO 9001 nõuetele vastava kvaliteedijuhtimissüsteemi siseauditeid, vt lähemalt juhtimissüsteemi siseauditi läbiviimine teenustööna. Loomulikult olemevalmis viima läbi siseaudiitorite koolitus nii avalike koolitustena (kvaliteedijuhtimissüsteemi siseaudiitorite koolitus) kui ka sisekoolitustena (vt telli sisekoolitus).

Lisainfo ISO 9001 kohta

Kui vajate standardi ISO 9001 kohta rohkem teavet, siis võite:

 1. soetada ISO 9001 standardi ja nõuded endale selgeks teha. NB: siinkohal tasub arvestada, et standard on koostatud üldistatud sõnastusega, mis peaks olema kasutatav mistahes organisatsiooni poolt. Seega tuleb leida teie organisatsioonile sobilik tõlgendus
 2. soetada käsiraamatu ISO 9001 väikeettevõtetele. Mida teha - selles on standardi sisu lihtsas keeles ja erinevate näidete abil lahti seletatud
 3. investeerida 1 päeva standardi nõuete intensiivkursusel osalemiseks - korraldame regulaarselt koolitusi "ISO 9001le vastav kvaliteedijuhtimissüsteem"
 4. tellida tasuta lühikoolituse - pakume võimalust tellida tasuta koolitusi erinevatel teemadel, sh ISO 9001 nõuded
 5. kutsuda konsultandi appi - andke meile teada, kui abi vajate, vt ISO 9001 nõuetele kvaliteedijuhtimissüsteemi väljaarendamise nõustamisteenuse kirjeldust
 6. küsida nõu - oleme valmis vastama teie küsimustele, kui jätate oma kontaktandmed
 7. lugeda meie kodulehel ka teisi ISO 9001ga seonduvaid kirjutisi - oleme aastate jooksul ISO 9001 teemadel kirjutanud mitmeid nõuandeid jm kirjutisi. Neis võite leida nii mõndagi kasulikku
 8. tutvuge ka korduma kippuvate küsimustega

 

Tutvuge erinevate nõuannetega.

Tagasi algusesse.

TJO Konsultatsioonid